Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dychmygwch y peth! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dychmygwch y peth!

Dychmygwch y peth!

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Dychmygwch y peth!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dychmygwch y peth! Gwasanaeth Uwchradd Cymorth Cristnogol ar gyfer y cynhaeaf

  2. Periyasami,16 oed, India Llun: Cymorth Cristnogol/Amanda Farrant

  3. Mae Tamil Nadu yn India Llun: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationIndia.svg

  4. Sychder yn Tamil Nadu Image: Christian Aid/Amanda Farrant

  5. ‘...erbyn i mi dyfu’n hen… • …bydd popeth yn edrych yn wyrdd ac fe fydd bwyd a dŵr i bawb. Bydd hwn yn edrych fel lle braf i fyw ynddo, ac fe fyddwn hyd yn oed yn medru darparu bwyd i lefydd lle nad oes bwyd. Byddwn yn cynhyrchu mwy a bydd yr awyr yn dda. Bydd y lle i fyw’n iach heb feddyginiaethau.’ • Periyasami

  6. Mae SPEECH yn helpu pobl i addasu ar gyfer hinsawdd mwy sych Llun: Cymorth Cristnogol/Amanda Farrant

  7. Y clwb-eco yn cael saib haeddiannol Llun: Cymorth Cristnogol/Amanda Farrant

  8. Meddai Periyasami bod rhaid i bawb gyd-weithio: ‘…dim ond cyd-weithio gall wneud y blaned yn wirioneddol ddiogel. Dyma’r neges yr hoffwn ei rhannu gyda phlant yn y DU.’