Download
yr ysgol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yr Ysgol PowerPoint Presentation

Yr Ysgol

292 Views Download Presentation
Download Presentation

Yr Ysgol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yr Ysgol School

 2. Ble wyt ti’n mynd i’r ysgol? • Where do you go to school?

 3. Dw i’n mynd i’r ysgol gynradd…. • I go to…………. Primary School

 4. Pwy ydy’r brifathrawes/brifathro? • Who is the Headteacher?

 5. ….. ydy hi/e • It’s ……..

 6. Beth wyt ti’n hoffiyn yr ysgol? • What do you like in school?

 7. Dw i’n hoffi…… • I like…

 8. Cymraeg - Welsh

 9. Mathemateg Maths X ⅝ = +

 10. Saesneg • English

 11. Hanes • History

 12. Gwyddoniaeth • Science

 13. Ymarfer Corff • P.E

 14. Technoleg • D&T

 15. Addysg Grefyddol • R.E

 16. Cerddoriaeth • Music

 17. Celff • Art

 18. How many can you remember?