Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yr 1 PowerPoint Presentation

Yr 1

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Yr 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Te Marautangao Aotearoa Taumata 1 Taumata 2 Taumata 3 Taumata 4 Taumata 5 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 8+ NgāWhanaketanga Te Reo Matatini Whanake 1 Yr 3 & 4 Yr 1 & 2 Yr 8+ Yr 5 & 6 Yr 7 & 8 . Whanake 5 Whanake 3 Whanake 4 Whanake 2

 2. Nga Whanaketanga

 3. Ngāāhuatangaoteākonga ā-waha ā-tā ā-tinana Ka tutukitewhānuitangaongāāheinga reo irotoitewairuangahau me tehiahiakitewhakawhitiwhitiwhakaaro Ka tipuhaeretonutepunakupu me ōnaāhuatangakatoa Ka whakamahirautaki reo, ā, ka taeatewhakamāramangāhuarahikuawhāiaheiwhakatutukiitānaiwhakaputaai, irongoai. Te MarautangaoAotearoa

 4. Indicators for teachers to use when assessing pieces of students work Te Whanaketanga Language Functions Language Features Language Strategies

 5. HeiMahi 1 Get into groups of the same years Ie: NE - Y2 Whanake 1 – Taumata 1 (TMOA) Y3 & Y4 Whanake 2 – Taumata 2 Y5 & Y6 Whanake 3 – Taumata 3 Y7 & Y8 Whanake 4, 5 – Taumata 4, 5

 6. Teacher Judgement Heimahi 2: Whakarongo / korero Heimahi 3: Mahi a roopu

 7. Reporting to Parents • Teachers need to show how their child is doing against TMOA using NWRM progression over time • Further learning • Child’s personal goals to increase knowledge • How parents can assist chn with their learning at home

 8. Te EkengaPanukuotewa

 9. Te EkengaPanukuoteneiwa AkuTumanako I teneiwa me peheatewhakapikiakupukenga mo tetahapanui

 10. Te Ahuwhakamua

 11. Goal Setting How do our kura keep us informed . . . E-Portfolio Written Reports Conferencing

 12. Timeline for full implementation and reporting . . . 2010 March Distribution of draft materials March – May Consultation March – Dec Information Gathering August Consultation analysis report published on web OctoberFinalisedwhanaketangagazetted and published 2011 Full implementation begins Parents receive written reports at least twice a year Boards begin developing their 2012 charters including setting targets in relation to the standards 2012 Schools work to targets set in their 2012 charters in relation to NgāWhanaketangaRūmakiMāori 2013 Schools report school-level data in relation to NgāWhanaketangaRumakiMāori in their 2012 annual reports