Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yr Ysgol PowerPoint Presentation

Yr Ysgol

297 Views Download Presentation
Download Presentation

Yr Ysgol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yr Ysgol

 2. Cliciwch y sgwar porffor Beth wyt ti’n hoffi dysgu? Beth ydy dy hoff bwnc? Gwisg yr ysgol. Berfau. Cwis pynciau. Cwis berfau.

 3. Beth wyt ti’n dysgu yn yr ysgol? Dw i’n dysgu gwyddoniaeth. nesaf

 4. Beth wyt ti’n dysgu yn yr ysgol? Dw i’n dysgu mathemateg. nesaf

 5. Beth wyt ti’n hoffi dysgu yn yr ysgol? Dw i’n hoffi celf. nesaf

 6. Beth wyt ti’n mwynhau dysgu yn yr ysgol? Dw i’n mwynhau cerddoriaeth. nesaf

 7. Beth wyt ti’n hoffi dysgu yn yr ysgol? Dw i’n dwlu ar Cymraeg. nesaf

 8. Beth dwyt ti ddim yn hoffi yn yr ysgol? Dw i ddim yn hoffi gweithio ar y cyfrifiadur. nesaf

 9. Beth dwyt ti ddim yn hoffi yn yr ysgol? Dw i ddim yn hoffi ymarfer corff nesaf

 10. Beth wyt ti’n hoffi yn yr ysgol? Dw i’n hoffi amser mynd adre!

 11. Beth ydy dy hoff bwnc yn yr ysgol? Fy hoff bwnc ydy hanes. nesaf

 12. Beth ydy dy hoff bwnc yn yr ysgol? Fy hoff bwnc ydy daearyddiaeth. nesaf

 13. Beth ydy dy hoff bwnc yn yr ysgol? Fy hoff bwnc ydy chwaraeon.

 14. Beth mae’r plant yn dysgu? Hanes Celf Cymraeg Chwaraeon nesaf

 15. Beth mae’r plant yn dysgu? Gwyddoniaeth Daearyddiaeth Cerddoriaeth Saesneg nesaf

 16. Beth mae’r plant yn dysgu? Chwaraeon Mathemateg Hanes Gwyddoniaeth nesaf

 17. Beth mae’r plant yn dysgu? Ymarfer Corff Cerddoriaeth Gwyddoniaeth Cymraeg nesaf

 18. Beth mae’r plant yn dysgu? Saesneg Chwaraeon Celf Cymraeg nesaf

 19. Beth mae’r plant yn dysgu? Saesneg Mathemateg Gwyddoniaeth Hanes

 20. Mae Geraint yn gwisgo crys gwyn, siorts du, tei du a sgidiau du. nesaf

 21. Mae Eleri yn gwisgo crys T gwyn, sgert goch a gwyn a sgidiau du. nesaf

 22. Mae Meic yn gwisgo trons gwyrdd. Bachgen twp! nesaf

 23. Beth mae Sian yn gwisgo i’r ysgol? nesaf

 24. Beth mae Gareth yn gwisgo i’r ysgol?

 25. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n bwyta cinio. nesaf

 26. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n dawnsio. nesaf

 27. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n gofyn cwestiwn. nesaf

 28. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n tacluso. nesaf

 29. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n darllen. nesaf

 30. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n peintio. nesaf

 31. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n helpu. nesaf

 32. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n chwarae. nesaf

 33. Beth wyt ti’n wneud? Dw i’n gweithio.

 34. Mae Gethin yn gweithio. Cliciwch y llun cywir nesaf

 35. Mae Seren yn darllen. Cliciwch y llun cywir nesaf

 36. Mae Gareth yn chwarae. Cliciwch y llun cywir nesaf

 37. Mae Elenud yn cerdded. Cliciwch y llun cywir nesaf

 38. Mae Rhys yn rhedeg. Cliciwch y llun cywir