Download
yr wyddor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yr Wyddor PowerPoint Presentation

Yr Wyddor

221 Views Download Presentation
Download Presentation

Yr Wyddor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Yr Wyddor A â B bî C ec Ch ech D dî Dd edd E ê F ef Ff eff P pî Ph phî R er Rh rhî S es T tî Th eth U î bedol W ŵ Y y G eg Ng eng H aits I î dot J jê L el Ll ell M em N en O ô

  2. Rhowch enw gwlad i mi. • Cymru • Pwy sy’n byw yng Nghymru? • Cymro / Cymraes sy’n byw yng Nghymru. • Beth yw iaith Cymro? • Cymraeg yw iaith Cymro.

  3. America Ffrainc Yr Almaen Twrci Cymru Lloegr Sbaen Palesteina Gwlad Pwyl Iwerddon Yr Alban Saesneg Ffrangeg Almaeneg Twrceg Cymraeg Saesneg Sbaeneg Arabeg Pwyleg Gwyddeleg Gaeleg yr Alban Americanes -wr Ffrances -wr Almaenes –wr Twrces, - ø Cymraes, Cymro Saesnes, Sais Sbaenes, -wr Palesteines, wr Pwyles, -ø Gwyddeles, - ø Albanes, -wr

  4. CW 2.1 Siôn: Sut mae. Siôn ydw i. Susan: Mae’n dda gen i gwrdd â chi. Susan ydw i. Siôn: Cymraes ydych chi, Susan? Susan: Nage. Americanes ydw i. Siôn: Ie, wir? Ac o le ydych chi’n dod yn America? Susan: Rydw i’n dod o Efrog Newydd. Siôn: Rydych chi’n siarad Cymraeg yn dda. Susan: Diolch. Ond rydw i eisiau gwella.

  5. CW 2.1 Siôn: Sut mae. Siôn ydw i. Susan: Mae’n dda gen i gwrdd â chi. Susan ydw i. Siôn: _______ ydych chi, Susan? Susan: Nage. __________ ydw i. Siôn: Ie, wir? Ac o le ydych chi’n dod yn _______? Susan: Rydw i’n dod o ___________. Siôn: Felly rydych chi’n siarad ______ yn rhugl. Susan: Ydw. Ond rydw i eisiau gwella ’Nghymraeg!