Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEAMWORK: TEAM START, TEAM DRAAIT, TEAM GROEIT PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEAMWORK: TEAM START, TEAM DRAAIT, TEAM GROEIT

TEAMWORK: TEAM START, TEAM DRAAIT, TEAM GROEIT

156 Views Download Presentation
Download Presentation

TEAMWORK: TEAM START, TEAM DRAAIT, TEAM GROEIT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TEAMWORK: TEAM START, TEAM DRAAIT, TEAM GROEIT JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 2. TEAMSCAN Effectieve teams hebben 10 kenmerken: CHECK in deze rangorde > 1 t/M 10 JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 3. VALKUIL: team springt op één aspect en vergeet het totaalplaatje JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 4. 1. De doelen zijn gemeenschappelijk, duidelijk en collectief geaccepteerd. Ambities appelleren aan perspectief en betrokkenheid is uitgesproken. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 5. 2. De taakverdeling voor alle primaire werkprocessen is helder afgesproken qua uitvoering, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De rollen zijn slim in balans verdeeld, daarbij rekening houdend met vakmanschap en persoonlijke drijfveren. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 6. 3. → Regeltaken en ingrijpen bij calamiteiten ligt zo laag mogelijk in de organisatie.→ Elk teamlid behartigt een portefeuillenamens hele team bijv. automatisering,updating kwaliteitshandboeken of opleidingen. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 7. 4. Communicatiematrix van alle collega’s naar alle belanghebbenden;intern en extern zoals de leveranciers en de diverse klanten. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 8. 5. werkoverleg:heldere procedure van besluitvorming;dat wil zeggen duidelijkheid over de soort betrokkenheid per punt:meeweten, meedenken of meebeslissen. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 9. 6. Interacties tussen collega’s op basis van klant-leverancierrelatie.We weten wat we van elkaar mogen verwachten.We durven elkaar om hulp te vragen.We kunnen elkaar constructief aanspreken op onze houding en gedrag. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 10. 7. Tussen teams:- De scope is helder: duidelijk welk werkveld tot het team behoort,- Geen misverstand over de deadlines van mijlpalen,- Strak en kort vergaderschema met koppelingen tussen de diverse bijeenkomsten. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 11. 8. Informatie geven en afspraken checken, - Norm zetten: luisteren naar elkaar,- Doorvragen op visie, motieven, werkwijze en geuite emoties. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 12. 9. Verbeteringen projectmatig aanpakken met formele opdrachtgever en rapportage van de voortgang in het team:meten=weten op basis van 4 á 5 prestatie-indicatoren. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009

 13. 10. Elkaars functioneren evalueren en verbeteren met behulp van de postbakmethode:3 verbeterpunten en 3 sterke punten in je werkattitude en gedrag. JOSQUIN CONSULTANCYoktober 2009