slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fundacja Ernst & Young PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fundacja Ernst & Young

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Fundacja Ernst & Young - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Fundacja Ernst & Young. Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych ?. Historia. Fundacja pod nazwą Arthur Andersen Fundacja została ustanowiona 25.09.1998 r. przez fundatorów: Arthur Andersen sp. z o.o. Arthur Andersen Polska Sp. z o.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundacja Ernst & Young' - tekla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fundacja Ernst & Young

Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?

historia
Historia
 • Fundacja pod nazwą Arthur Andersen Fundacja została ustanowiona 25.09.1998 r. przez fundatorów:
  • Arthur Andersen sp. z o.o.
  • Arthur Andersen Polska Sp. z o.o.
 • 1.03.2003 r. Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę o zmianie statutu poprzez nadanie Fundacji nazwyErnst & Young Fundacja (FEY).
 • 26.04.2004 r. FEY uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
dzia alno non profit w ernst young
Działalność non profit w Ernst & Young
 • Fundacja Ernst & Young
 • Sprawne Państwo

(cel: analiza obecnej „kondycji” naszego kraju oraz szukanie mocnych podstaw do tworzenia konstruktywnych rozwiązań w najbliższej przyszłości)

 • Konkurs Przedsiębiorca Roku

(cel: odnalezienie najlepszych polskich przedsiębiorstw oraz promocja ich sposobów działania, krzewienie „ducha przedsiębiorczości”)

 • Działania akcyjne np. zbiórki dla powodzian, oddawanie krwi, wspieranie konkretnych osób potrzebujących przez zorganizowane oddolnie grupy pracowników
struktura i zatrudnienie
Struktura i zatrudnienie

ZARZĄD FUNDACJI (praca społeczna)

 • Renata Hayder – prezes Zarządu Fundacji
 • AndrewKarbowniczek
 • Elżbieta Buczek

RADA FUNDACJI

(praca społeczna)

 • DuleepAluwihare
 • Jan Król

PRACOWNICY FUNDACJI

(zatrudnienie w FEY i EY)

 • Monika Wodzińska
 • Agnieszka Jakubiak
 • Jadwiga Szadkowska (księgowość)
 • Osoby zatrudniane czasowo na umowę o dzieło/zlecenie w FEY

WOLONTARIUSZE

 • pracownicy firmy EY
 • Studenci
 • Osoby pracujące

Łącznie rocznie: ok. 80 os.

20.10.2014

finanse
Finanse
 • Majątek FEY stanowi fundusz założycielski w kwocie 35.490 złotych.
 • Coroczne dochody Fundacji kształtujące się na poziomie ok. 550 tys. zł i pochodzą z:
  • comiesięcznych wpłat partnerów oraz pracowników EY (payroll), darowizn od innych osób prywatnych (ok. 69%)
  • wpłat 1% od podatku (ok.25%)
  • okazjonalne darowizny innych podmiotów prawnych (ok.6 %)
  • wewnętrzne zbiórki środków finansowych oraz rzeczowych w EY
koszty 2009
Koszty 2009

20.10.2014

misja
Misja
 • Misją pracowniczej Fundacji Ernst & Young jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy zastępczym rodzicom i dzieciom.
 • Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży osieroconej służą ich rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu i intelektualnemu. Opiekunom umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego wypełniania ich zadań.Chcemy tworzyć programy adekwatne do potrzeb odbiorców, dlatego w swojej pracy opieramy się na doświadczeniach rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych oraz specjalistów różnych dziedzin.

20.10.2014

slide10
Cele

Fundacja Ernst & Young przyjęła cztery cele dla swojej działalności:

MOBILIZACJA ZASOBÓW

na poziomie pojedynczej rodziny zastępczej, lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz wsparcia specjalistów różnych dyscyplin

BUDOWANIE RELACJIna zasadzie partnerstwa z podkreśleniem podmiotowości opiekunów zastępczych oraz dzieci i ich naturalnych rodzin

ROZWÓJ KOMPETENCJIopiekunów zastępczych, pracowników socjalnychoraz organizacji pozarządowych

PROFESJONALIZACJA WSPARCIAdzięki regularnej diagnozie, ocenie i modyfikacji prowadzonych projektów

nasze projekty
Nasze Projekty
 • Klucz do jutra – wolontariat w Krakowie i Warszawie
 • Ferie z pasją – wyjazdy zimowe dla młodzieży
 • Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

promocja

pomoc psychologiczna

pomoc edukacyjna

pomoc finansowo-rzeczowa

 • Dobrze być razem – grupy wspierania i rozwoju (WiR)
 • Mądra miłość–psychoterapia dla dzieci we Wrocławiu
 • Zrozumieć dziecko – warsztaty psychoedukacyjne
 • Turnusy terapeutyczne
 • 30 Maja – świętujemy razem Dni Rodzicielstwa Zastępczego
 • Konferencje, debaty o rodzinnej opiece zastępczej
 • Badania i raporty o rodzicielstwie zastępczym
 • Publikacje o życiu RZ, RDD
 • Wygraj rodzinne wakacje – wyjazdy letnie rodzin
 • Podaj dalej – przekazywanie używanych mebli, sprzętu
 • Komputery w dobrych rękach – sprzęt dla rodzin
 • Akcja Świąteczna
 • 1 % dla Twojego Domu
 • Prośby indywidualne
fundacja w terenie 2009 2010
Fundacja w terenie (2009/2010)

Każdego roku fundacja pomaga ponad 1000 rodzinom zastępczym oraz ich dzieciom prowadząc dla nich ok.15 projektów przy wsparciu ponad 100 wolontariuszy.

- programy edukacyjne

- wsparcie finansowo – rzeczowe

- pomoc psychologiczna

- promocja

20.10.2014

problemy z kt rymi si stykamy
Problemy, z którymi się stykamy:
 • Trudności w pozyskaniu nowych osób i instytucji wspierających finansowo fundację – nazwa organizacji kojarzona jest z dużymi środkami finansowymi jej założyciela;
 • Trudności w pozyskaniu nieodpłatnych świadczeń od innych firm (wiele z nich jest klientami EY – zasada „niezależności”)
 • Postrzeganie fundacji jako narzędzia PR firmy EY, a nie jako organizacji realizującej merytoryczne zadania w zakresie rodzinnej opieki zastępczej (m.in.: trudności w niezależnym komunikowaniu o działaniach fundacji w mediach);
 • Podleganie licznym procedurom administracyjnym korporacji, mimo zupełnie odmiennego charakteru działalności oraz małej liczbie pracowników;
wyzwania
Wyzwania
 • W Polsce istnieje kilkanaście organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania - to za mało, by skutecznie wspierać ponad 36 tys. rodzin zastępczych
 • Konieczne są zmiany organizacyjne i strukturalne w systemie opieki, by rodziny mogły czuć się bezpiecznie, znajdować potrzebną wiedzę i adekwatną pomoc, a przez to bardziej efektywnie i profesjonalnie pracować na rzecz dzieci osieroconych.
 • Wyzwaniem dla naszej organizacji jest aktywne wypracowywanie powyższych zmian oraz zdobywanie nowych środków finansowych
 • oraz merytorycznych partnerów do ich efektywnej realizacji już „dzisiaj”.
slide18

Dziękuję za uwagę!

Fundacja Ernst & Young

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa

tel.22 557 75 48/78 80

fax. 22 557 70 01

fundacja@pl.ey.com

www.ey.com.pl/fundacja

20.10.2014