tworzenie prezentacji w powerpoint l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tworzenie prezentacji w PowerPoint PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tworzenie prezentacji w PowerPoint

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Tworzenie prezentacji w PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation


 • 474 Views
 • Uploaded on

Tworzenie prezentacji w PowerPoint. Kurs zrealizowany w oparciu o grant przyznany przez Fundację Batorego. Prowadzący: Sławomir Browkin. spis treści. 1. Preliminaria planowanie prezentacji podstawowe funkcje. 2. Grafika osadzanie obiektów teksty, tabele, wykresy. 3. Multimedia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tworzenie prezentacji w PowerPoint' - telma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tworzenie prezentacji w powerpoint

Tworzenie prezentacjiw PowerPoint

Kurs zrealizowany w oparciuo grant przyznany przezFundację Batorego.

Prowadzący: Sławomir Browkin

spis tre ci
spis treści

1. Preliminariaplanowanie prezentacji

podstawowe funkcje

2. Grafika

osadzanie obiektów

teksty, tabele, wykresy

3. Multimedia

dźwięk, film, animacje

hiperłącza, Internet

1 preliminaria
1. Preliminaria

+jakie są cechy dobrej prezentacji?

+jak zaplanować prezentację?

+jak skutecznie trafić do odbiorcy?

+sposób używania PowerPoint w tworzeniuprezentacji:

-uruchamianie programu PowerPoint,

-wykorzystanie kreatorów, jako narzędziaw tworzeniu prezentacji,

1 preliminaria cd
1. Preliminaria, cd

-efektywne korzystanie z Asystenta Pomocy,

-korzystanie z pasków narzędzi i menukontekstowych,

+tryby pracy w programie PowerPoint:podgląd slajdu, zestawienie slajdów,spis treści, notatki wykładowcy i materiały dodatkowe (hand-outs), pokaz prezentacji.

cechy dobrej prezentacji
plan - intuicyjny:

strona tytułowa - kto, co, komu, za co?

streszczenie - czego dotyczy prezentacja?

spis treści - gdzie czego szukac?

tezy - a dokładnie o co chodzi?

podsumowanie - co z tego wynika?

slajd - czytelny:

luźny układ obiektów - prostota!

stosowanie kilku kolorów - konsekwencja!

cechy dobrej prezentacji
cechy dobrej prezentacji cd
cechy dobrej prezentacji, cd
 • tekst - czytelny:
  • prosta czcionka - przeczytać z dala bez wysiłku!
  • wielkość liter i atrybuty tekstu - konsekwencja!
 • tezy - zrozumiałe:
  • krótkie - slajd jest tylko pomocą!
  • podane jasno - dla kogo prezentacja?
 • przykłady - dźwięki, filmy, animacje,
 • podsumowanie - zebranie wyników.
podsumowanie cechy dobrej prezentacji
podsumowaniecechy dobrej prezentacji
 • intuicyjność - szanujmy odbiorcę!
 • prostota - bez zbędnych ozdobników!
 • czytelność - pamiętajmy o wzroku!
 • konsekwencja - poprawia przejrzystość!
 • kilka dobranych kolorów maksimum!
 • podstawowe czcionki - Arial, Courier, Times lub inne powszechnie stosowane!
tutaj umieszczamy tytu

przykładowa strona tytułowa

tutaj umieszczamy tytuł

tutaj wpisujemy podtytuł

a tu autora prezentacji

przyk adowe streszczenie
przykładowe streszczenie
 • tutaj wpisujemy krótkie streszczenie prezentacji zawierające wszystkie niezbędne tezy w formie ogólnej,
 • stosujemy zdania proste, starając się upraszczać tekst jak to tylko możliwe,
 • tekst możemy łatwo wypunktować.
przyk adowy spis tre ci
przykładowy spis treści
 • nasza teoria:
  • założenia,
  • dowód,
  • przykłady występowania,
 • nasza hipoteza:
  • założenia,
  • przykłady zastosowań,
 • możemy tu też użyć hiperłączy!
wiczenie praktyczne
ćwiczenie praktyczne
 • Wspólne stworzenie prostej prezentacji w PowerPoint połączone z omawianiem programu:
  • Uczenie się miejsc i funkcji programu
  • wykorzystanie i porównanie różnych sposobów podglądania prezentacji.
podsumowanie jaka winna by prezentacja
podsumowanie jaka winna być prezentacja?
 • czytelnie i przejrzyście zaplanowana,
 • maksymalnie uproszczona,
 • dostosowana do grupy odbiorców.
 • tworząc zręby prezentacji lub też krótką prezentację można skorzystać z kreatorów,
 • w przypadku trudności szukamy pomocy u Asystenta Pomocy przez [Pomoc | Pomoc] lub z klawiatury naciskając [F1] .
2 grafika
2. Grafika

+ stosowanie gotowych projektów prezentacji,

+wykorzystanie tabel w prezentacji,

+ efekty tekstowe - ustalanie kroju, koloru i układu tekstu,

+ efekty cieniowania i uwypuklania tekstu,

+ efekty przejścia w listach i napisach,

2 grafika cd
2. Grafika, cd

+ wykorzystanie narzędzia WordArt do kreowania formy napisów,

+standardowe efekty przejścia i animacji dla obiektów na slajdach,

+dodawanie faktury, cieni i 3. wymiaru do obiektów graficznych,

+stosowanie efektów przejścia do animacji obiektów graficznych.

wiczenie praktyczne15
ćwiczenie praktyczne
 • do przygotowanej wcześniej prezentacji wybierz nowy styl,
 • dodaj slajd z przykładową tabelą,
 • dodaj slajd z elementem WordArt,
 • dodaj przykład zastosowania cienia i 3. wymiaru do tekstu,
 • w przykładach wykorzystaj kilka różnych elementów przejścia.
podsumowanie podstawowe funkcje graficzne
podsumowaniepodstawowe funkcje graficzne
 • wygląd prezentacji szybko zmienimy przez [Format | Zastosuj projekt...],
 • obiekty można obracać, dodawać cieniowanie, wypełnienie i 3. wymiar,
 • zgrupowane obiekty traktowane są, jak jeden obiekt,
 • obiekty animujemy stosując efekty przejścia.
ustalanie kroju
ustalanie kroju

Arial - proporcjonalna prosta, pochylona,wytłuszczona.

Courier - ustalona prosta,pochylona, wytłuszczona.

Times - proporcjonalna prosta, pochylona,wytłuszczona.

Wybieramy krój najbardziej czytelny!

cieniowanie i uwypuklanie
cieniowanie i uwypuklanie

Arial - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

Courier - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

Times - zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

A tak wygląda czcionka Arial z cieniem: zwykła, uwypuklona i wytłuszczona.

Starajmy się nie mieszać efektów!

efekty przej cia w tek cie
efekty przejścia w tekście
 • animacja [najazd z lewej] w liście,
  • podpunkt animowany razem z punktem,
 • punkt drugi.

pole tekstowe 1 - [rozwijanie symetryczne]

pole tekstowe 2 - [wynurzenie z dołu]

pole tekstowe 3 - [rozciąganie od prawej]

Wybierajmy przejścia zgodne z tempem

i kierunkiem naszej prezentacji!

wordart
WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

WordArt

Kierujemy się potrzebą i czytelnością!

przyk ad animacji wykresu
przykład animacji wykresu
 • opis jest animowany - [pełzanie od dołu],
 • to jest zestawienie roczne,
 • dane są podane kwartalnie i zestawione w/g stron świata.

Animacja przyciąga uwagę!

przyk ad nadawania faktury i trzeciego wymiaru
przykład nadawania fakturyi trzeciego wymiaru

3. wymiar podkreśla szczegóły.

stosowanie efekt w przej cia do animacji

prostokąt

stosowanie efektów przejścia do animacji

elipsa

Obiekty [zgrupowane] traktowane są

jak jeden obiekt...

3 multimedia
3. Multimedia

+ łączenie i osadzanie obiektów,

+ wstawianie obiektów z innych aplikacji pakietu Office,

+ kreowanie i wstawianie:- tabel,- wykresów,-formuł matematycznych,-schematów blokowych,

3 multimedia cd
3. Multimedia, cd

+ formatowanie wykresów,

+wstawianie grafiki z plików zewnętrznych,

+ zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików graficznych,

+Clipart Gallery - biblioteka gotowych obrazków,

+ reguły doboru rozdzielczości i formatu obrazków,

3 multimedia cd27
3. Multimedia, cd

+ wstawianie dźwięków i sekwencji video,

+ zasady wykorzystywania dostępnych formatów plików audio i video,

+ stosowanie slajdów pionowych,

+ tworzenie nowych wzorców prezentacji,

+ zasady wstawiania elementów do wzorca slajdu,

3 multimedia cd28
3. Multimedia, cd

+ sterowanie prezentacją przez umieszczenie elementów sterujących,

+ sterowanie prezentacją przez zadanie ograniczeń czasowych,

+ zapisanie prezentacji w formacie HTML i udostępnienie jej w Internecie.

wiczenia
ćwiczenia
 • dodaj do prezentacji slajdy zawierające omawiane elementy multimedialne,
 • dodaj slajd o innych wymiarach,
 • dodaj odnośnik do innego dokumentu,
 • zastosuj hiperłącza oraz elementy sterujące.
podsumowanie mulitimedia
podsumowanie mulitimedia
 • W prezentacji PowerPoint możemy osadzać praktycznie dowolne obiekty z Windows.
 • Możemy zautomatyzować prezentację ustalając czas wyświetlania slajdów.
 • Stosujemy pliki graficzne o rozdzielczości pomiędzy 96 dpi a 300 dpi.
 • Możemy wkleić tekst lektora lub film!
 • Prezentację możemy przygotować do Sieci!
schemat organizacyjny
schemat organizacyjny

Staramy się zachować czytelną formę!