varhaiskasvatuksen s hk inen asiointi ja viestint hanke 1 8 2005 31 3 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke 1.8.2005 - 31.3.2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke 1.8.2005 - 31.3.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke 1.8.2005 - 31.3.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke 1.8.2005 - 31.3.2009. Kuopion kaupunki Koulutuspalvelukeskus Päivähoito Jarmo Hallikainen Sonja Hälikkä. Arki koittaa - hankkeen tulokset ja niiden jalkauttaminen Kuopio 26.3.2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke 1.8.2005 - 31.3.2009' - swaantje


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
varhaiskasvatuksen s hk inen asiointi ja viestint hanke 1 8 2005 31 3 2009

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke1.8.2005 - 31.3.2009

Kuopion kaupunki

KoulutuspalvelukeskusPäivähoito

Jarmo Hallikainen

Sonja Hälikkä

Arki koittaa - hankkeen tulokset

ja niiden jalkauttaminen

Kuopio 26.3.2009

slide2

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- taustaa

Terve lapsuus –hanke (2003-2005)

 • osa Terve Kuopio –ohjelmaa
 • asiakaslähtöisesti kohdentuvat palvelut
 • palveluiden koordinointi ja laadun yhtenäistäminen (neuvola, päivähoito, vapaa-ajantoimi)
 • asiakaspalveluohjauksen tehostaminen
 • varhaisen tuen prosessimalli (QPR)
 • sähköiset palvelumääritykset
 • konsultaatiokäytäntöjen kehittäminen

Terve lapsuus arjessa –hanke (2006-2007)

 • Osa Terve Kuopio -ohjelmaa
 • jatkoa Terve lapsuus –hankkeelle
 • palveluiden koordinointi ja laadun yhtenäistäminen(avohoidon kuntoutus, lasten mielenterveys- ja kuntoutuspalvelut, koulutuspalvelukeskus (nivelvaihe), oppilas-huolto)

Lisämateriaalia osoitteessa: (http://www.tervekuopio.fi)

slide3

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- taustaa

Yhteistyö

 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Stakes/ Tikesos –hankkeet (1.1.2009 alkaen THL)
 • Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
 • Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO)

Hankkeen vaiheet

 • I VAIHE (1.8.2005-31.7.2006), selvitystyö (>ideaalimalli)
 • II VAIHE (1.8.2006-31.7.2007), ideaalimallista käytännönmalliksi
 • III VAIHE (1.8.2007-31.3.2009), käytännönmallin toteuttaminen

Hankkeen rahoitus

 • Suunniteltu kokonaisrahoitus 333 262 €
 • Toteutunut kokonaisrahoitus 283 000 € (arvio)
slide4

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- tavoitteet

 • Hankkeen yleistavoitteet
 • Sähköisen viestinnän ja kommunikaationkehittäminen päivähoitopalveluissa
 • Sähköisen asioinnin kehittäminen päivähoitopalvelun virallisessa asioinnissa
 • Kommunikaatio-, viestintä- ja asiointiprosessien kokoaminen, tehostaminen ja virtaviivaistaminen päivähoidon palveluissa
 • Päivähoitopalvelun tietopalvelujen koonti asiakaslähtöisesti käytettäviksi kokonaisuuksiksi
 • Seudullisten, keskitettyjen ja erityispalvelujen sähköisten palvelujen yhdistäminen tarpeellisilta osin varhaiskasvatuksen viestintään
 • Sähköisten kommunikaation, viestintä ja asiointiprosessien mallintaminen yleisesti käytettävään ja monistettavaan muotoon
slide5

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- sidosryhmät

STM

Stakes

Kuopion

kaupungin

tietohallinto

ISO

LNY

Joensuun

yliopisto

Atk-keskus(tekninen kehitystyö

ja tuki)

Sos. ja terv.k/

avohoito

Kuopion

Yliopisto/

Oppimiskeskus

Koulu(nivelvaihe)

Vapaa-ajantoimi

slide6

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- sisältö

Sisältö - tavoitteet

 • Ajantasainen tieto
 • Tiedon saavutettavuus (toiminnanohjaus)
 • Dokumenttien hallinta
 • Sähköiset asiakaslomakkeet
 • Tiedon koonti ja välittäminen
 • Tallennetun tiedon hyödyntäminen (päivähoito)
 • Laadukas asiakastiedon dokumentointi ja

jatkohyödyntäminen (vrt. muut lapsiperhepalvelut)

Päivähoitopalvelun

tietopalvelut

(www ja intranet)

Päivähoito-

järjestelmä

(Effica)

KasvaNet-

verkko-

oppimisympäristö

(www/ekstranet)

=>>Palvelun laadun

parantaminen

=>>Henkilöstön

osaamisen tukeminen

slide7

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- hankkeen tulokset (sähköinen asiointi ja viestintä)

2. Sähköisen asioinnin

kehittäminen (4.)

3. Kommunikaatio-,

viestintä ja asiointiprosessien

kokoaminen

1. Päivähoidon sähköisen

viestinnän ja kommunikaation

kehittäminen

SiNetti (intranet)

Henkilöstön rekrytointi

(sähköinen haku, E-Lomake)

Henkilöstökyselyt (E-Lomake)

Päivähoidon asiakirjat

Palvelumääritykset

Toiminnanohjaus (kellomalli)

Toimintatiedon kokoaminen

Vakanssien koonti

Leikkitoiminta

Sijaisrekisteri

Asiakaskyselykoonnit

Käyttäjätunnusten hallinta

Yksityisen hoidon tuen kunta-

lisän määritys ja koonti

KasvaNet (verkko-opetus)

Henkilöstön koulutus

Www-sivujen ylläpito

Kuvakäsittely

Tiimiposti ja -kalenteri

 • Päivähoidon tietopalvelut(5.)
 • (www, SiNetti)
 • Päivähoidon lomakkeet
 • (täyttö ja tulostus)
 • Web-palvelut
 • Web -hakemus
 • Arvio päivähoitomaksusta
 • Asiakaspalaute (E-Lomake)
 • Asiakaskyselyt (E-lomake)
 • Sijaisrekisteri-ilmoitus (E-Lomake)
 • eLasku (kevät 2009)
 • Tulevaisuudessa
 • Esiopetushakemus
 • Korkeimman hoitomaksun
 • hyväksyminen
 • Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoidon dokumentaatio

(QDS-dokumentaatio, pilotti)

(VASU, esiopetussuunnitelma,

varhainen tuki, Mamu, tilasto-

tiedot)

Keltokonsultaatio

(neuvola, erikoissairaanhoito)

Asiakkaan suostumuksen

hallinta (tiedon välittäminen)

Henkilöstön koulutus

(verkko-opetus)

Www-sivujen ylläpito

Henkilöstön sähköinen

rekrytointi

Mallintaminen

yleiseen

muotoon (6.)

slide8

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- tuloksien muuttaminen arjen toiminnaksi - haasteet

 • Paikallinen tilanne
 • Taloudelliset säästötarpeet
 • Sähköisten asiakaspalveluiden toteuttaminen
 • Poikkihallinnollinen yhteistyö (vrt. asiakaspalvelu)
 • Organisaatio uudistus – tilaaja ja tuottaja -mallin käyttöönotto

 Kehittämistyön organisointi ja resursointi tulevaisuudessa? Kehittämisen hinta? (vrt. saavutettava lopputulos)

 • Paikallisen kehittämistyön tulosten siirtäminen osaksi toimintaa
 • Uuden tekniikan hyödyntäminen (esim. etäopetus, videostream -tiedostot)
 • Uusien toimintatapojen jalkautumisen hitaus (muutosjohtaminen)
 • Henkilöstön hämmennys toimintaympäristöjen muutoksessa
 • Henkilöstön käytössä olevat ”työkalut” - uudistamistarpeet, henkilöstön koulutus
 • Henkilöstön täydennyskoulutus  pitempi kestoiset koulutusprosessit ja verkko-opetuksen hyödyntäminen (Stk:n täydennyskoulutusohje)
slide9

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- tuloksien muuttaminen arjen toiminnaksi - haasteet

 • Alueellinen tilanne
 • Valtakunnallisen kehittämistyön tulokset osittain käytettävissä
 • Paras –hankkeessa sovittujen toimenpiteiden jalkauttaminen
 • Kuntien valtakunnallisten ohjeiden kirjava käytännön toteutus
 • Ympäristökunnissa tapahtuvat organisaatiomuutokset
 • Alueellisen yhteistyön toteuttaminen (maakunnallinen?, valtakunnallinen?)
 • Muutosjohtaminen uuteen käytäntöön – vetovastuun määrittäminen
slide10

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- tuloksien muuttaminen arjen toiminnaksi

Käytännön

toteutuksen

suunnittelu

Uuden

toiminta-

tavan

mallinnus

Uuden

toiminta-

tavan

pilotointi

Ideaali

Käytäntö

Arjen

toiminta

Toiminta -

lähtötilanne

Toiminnan muutos

Muutoksen johtaminen

ResursointiMuutokseen tarvittava aikaMuuttuneen toimintatavan arviointi/ mittaaminen

Toiminnan nykytaso

slide11

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- hankkeessa opittua

Päivähoidon ja muut lapsiperhepalvelut

- yhteistyön kehittäminen ja tietotekniikka

Tietotekniikan

hyödyntäminen

(uusi toiminta-

tapa)

Uuden

toimintatavan

kuvaus

Yhteistyön

kuvaus

Oman palvelun kuvaus (nykytilanne)

slide12

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- tuloksien muuttaminen arjen toiminnaksi

 • Pohdittavaksi
 • Miten jalkauttaminen kannattaa vaiheistaa?
 • Muutosjohtajuus?
 • Muutokseen tarvittava aika?
 • Paras –hankkeessa sovittujen toimenpiteiden jalkauttaminen, miten toteutetaan käytännössä?
 • Ympäristökunnissa tapahtuvat organisaatiomuutokset?
 • Ympäristökuntien kanssa tehtävä yhteistyö?
 • Organisaation sitouttaminen uuteen toimintatapaan?
 • Uusi käytäntö - milloin saavutettuja tuloksia voidaan mitata?
 • Miten saavutetut tulokset mitataan?
 • Soveltuvien mittareiden valinta?
slide13

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä –hanke- yhteystietoja

Kuopion kaupunki

Koulutuspalvelukeskus

Päivähoito

Minna Canthin katu 24

70100 KUOPIO

 • Pekka Lindell, päivähoidon johtaja pekka.lindell@kuopio.fi
 • Pirjo Valkonen, päivähoidon palvelupäällikköpirjo.valkonen@kuopio.fi
 • Jarmo Hallikainen, projektisuunnittelija jarmo.hallikainen@kuopio.fi
 • Sonja Hälikkä, projektisuunnittelijasonja.halikka@kuopio.fi