Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med bekhterev s sykdom
Download
1 / 17

Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom - PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on

Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom. Anne Marit Mengshoel Professor Hilde Stendal Robinson Doktorgradsstipendiat. Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Universitetet i Oslo. Bakgrunn. Klinisk praksis Individualitet Forskning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom ' - sven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med bekhterev s sykdom

Spesifikk ryggmobilisering for pasienter med Bekhterev’s sykdom

Anne Marit Mengshoel

Professor

Hilde Stendal Robinson

Doktorgradsstipendiat

Institutt for sykepleievitenskap og helsefag

Universitetet i Oslo


Bakgrunn
Bakgrunn sykdom

Klinisk praksis

Individualitet

Forskning


Forskningssp rsm lene
Forskningsspørsmålene sykdom

 • Kan spesifikk ryggmobilisering ad modum manuell terapi bedre bevegelighet i ryggen, opplevd stivhet,smerte og ADL hos personer med Bekhterev sykdom?

 • På hvilken måte kan pasientenes erfaringer med behandlingen understøtte eller utfordre de kvantitative målingene?


Inklusjons og eksklusjonskriterier
Inklusjons- og eksklusjonskriterier sykdom

Inklusjon:

 • Bekhterev diagnose

 • Ha reversibel nedsatt bevegelighet ett eller flere steder i ryggen

  Eksklusjon:

 • Individuell fysioterapi de siste 3 måneder


Deltagere
Deltagere sykdom

 • 4 menn og 2 kvinner

 • Alder: 30-47 år

 • Sykdomsvarighet:

  • 3 med 10-12 års varighet

  • 3 med 0-1 års varighet

 • Alle i jobb

 • 5 hadde tidligere erfaringer med fysioterapi


Spesifikk leddmobilisering ad modum manuell terapi
Spesifikk leddmobilisering ad modum manuell terapi sykdom

12 ganger x 30 min, 2ggr. pr uke:

 • Mobilisering av spinale segmenter og costovertebrale ledd

  • Traksjon og glidning

 • Aktiv tøyning av muskulatur

  • Korte, leddnære muskulatur i ryggen

  • M. hamstrings og m. iliopsoas


Single subject experimental design
Single subject experimental design sykdom

Målinger foretatt hver 14 dag

 • Baseline: 3 - 5 ganger

 • I løpet av behandlingen: 3-4 ganger

 • 3 måneder etter avsluttet behandling

  Blinding:

 • Behandling start/avslutning

 • Hvor behandlingen ble gitt

  Kontroll for tilfeldige variasjoner

 • Baselinemålingene

 • Kontrollvariabler i løpet av behandlingstiden

  Analyse

 • Overlap, trend, mean shift

A

B


M lemetoder
Målemetoder sykdom

Ryggbevegelighet:

 • Modifisert Schober test

 • Avstand finger-tupp-til golv

 • Myerinometer

 • Thorax excursjon

  Selvrapporterte symptomer og funksjon

 • Smerte – visuell analog skala

 • Stivhet - visuell analog skala

 • Problemer ADL- Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index


Intervju av deltagerne
Intervju av deltagerne sykdom

 • Kan du fortelle meg hvordan du levde før du fikk Bekhterev?

 • Kan du fortelle meg på hvilken måte det å leve med Bekhterev har virket inn på ditt liv?

 • Kan du fortelle meg om hvilke erfaringer du har fra tidligere og denne gangs fysioterapi?


Intervju av deltagerne1
Intervju av deltagerne sykdom

 • Kan du fortelle meg hvordan du levde før du fikk Bekhterev?

 • Kan du fortelle meg på hvilken måte det å leve med Bekhterev har virket inn på ditt liv?

 • Kan du fortelle meg om hvilke erfaringer du har fra tidligere og denne gangs fysioterapi?


Baseline sykdom

Behandling

Oppfølging

Baseline

Behandling

Oppfølging


Selvrapportert symptomer og adl
Selvrapportert symptomer og ADL sykdom

Klinisk relevant bedring:

 • hos 5: stivhet i områdene som ble behandlet

 • hos 3: smerte i ryggen

 • hos 3: ADL


Betyding av bli mindre stiv
Betyding av bli mindre stiv sykdom

 • Alle mente de hadde blitt mindre stive, og at

  det var behagelig følelse der og da.

 • Mindre stivhet gjorde det lettere å bevege ryggen for den med moderat leddstivhet.

 • For de med lite stivhet eller betydelig stivhet hadde redusert stivhet ingen betydning for deres daglige liv da enten stivheten ikke ga problem i utgangspunktet eller at de hadde tilpasset seg stivheten

 • For de sistnevnte ga opplevelsen av mindre stivhet et håp om at fortsatt var det muligheter for bedring


Prosesser for h ndtere sykdommen
Prosesser for å håndtere sykdommen sykdom

Spesifikk ryggmobilisering –få kontroll over kroppen

Fysioterapien i prosjektet var bedre enn den tidligere fysioterapien, men hun kunne tatt mer i. Det er best når det blir tatt i skikkelig – en må komme inn i dypet. Da gir musklene seg. Etter behandlingstimen gir musklene etter, og så kan jeg langsomt strekke meg opp igjen. Når musklene gir etter, blir jeg rettere.

Det hadde en betydelig mer effekt – det med den manuelle terapien enn bare det å gjøre øvelsene selv. Jeg tror det - for det første fikk en jo gjort øvelsene på en helt annen måte, og de lagde på en måte bevegelighet i ledd som var veldig stive. Hun lagde jo det ved hjelp av de spesielle håndtrykkene, faktisk – fikk det til å bevege seg i ledd som hadde stivnet. Det ville ikke jeg klare ved å gjøre øvelsene selv.


Fysioterapeuter gir kroppserfaringer mening og praktiske r d
Fysioterapeuter gir kroppserfaringer mening og praktiske råd

 • Jeg lærte mye av fysioterapeuten i forhold til å kjenne igjen symptomer og hva som er symptomer på betennelse. Hun sa at nei dette er klassiske symptomer på betennelse i hoften. Når en kjenner en slik betennelsestilstand, så kjenner en det igjen. Man kjenner igjen smerten og en kan diagnostisere litt selv, egentlig.

 • Jeg synes hun jeg gikk hos nå var kjempedyktig og hadde veldig mye erfaring. Jeg syntes hun lyttet, og jeg ble tatt alvorlig. Hun kom med masse sånne råd om praktiske ting, - om hvordan en skal forholde seg. Fysioterapeuter snakker konkret. Jeg får mange tips og råd om hva en kan og ikke kan gjøre. Det har jeg stor nytte av.


Konklusjon
Konklusjon råd

 • Spesifikk leddmobilisering av ryggsøylen førte til mindre stivhet i ryggen

 • Pasientene mente at leddmobilisering og fysioterapeutenes informasjon på ulike måter hadde betydning for å få kontroll over kroppen og håndtere sykdommen


Takk råd

Behandling og målinger utført av:

manuellterapeutene Ute van der Scoor og Eivor Hahnsson, og fysioterapeut Sigrid Hjall Thue ved Hans & Olaf fysioterapi A/S

Økonomisk støtte:

Stiftelsen Helse og rehabilitering


ad