foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Crohns PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Crohns

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Sykdom ABC - Crohns - PowerPoint PPT Presentation


 • 2092 Views
 • Uploaded on

Dette ern en presentasjon i forelesnings serien sykdom ABC

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sykdom ABC - Crohns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

Sykdom ABC

Behandling med urtemedisin og akupunktur

 • Crohnssyndom
arrang r
Arrangør

HerbaPlus

crohns sykdom
Crohnssykdom
 • Crohns er en inflamatorisk sykdom i fordøyelsessystemet
  • Kan påvirke alt fra munn til anus
 • Årsak ukjent, men sees som en autoimunsykdom i magetarmtrakten
  • Klassifisert som en inflamatorisk tarm sykdom
 • Symptombildet avhenger av påvirket del
 • Hovedsymptom:
  • Mage smerte
  • Diare m/ blod
  • Oppkast
  • Vekttap
 • rohns an gså gi:
  • Hudutslett
  • Artritt
  • Øyebetennelse
 • Årsaksteorier:
  • Tarmbakterie som skaper en immunreaksjon

Foreleser

Nils Erik Volden

slide4

Deter en tydeliggenetiskforbindelse

 • Prevalenseni Nord-Europa:
  • 27-48 pr 100.000 personer
 • Detfinnesingenkur for Crohns
  • Hverkenkjemiskelleroperativ
 • Behandlingerofte å kontrolleresymprom

Foreleser

Nils Erik Volden

crohns fakta
Crohns fakta
 • Vet ikkehvadetkommerav
 • Er en kroniskinflammasjonitarm
 • Girvanligvissåritynntarmog/ ellertykktarm
 • Tynntarmenkantetteshelt
 • Vanligstesymptomer:
  • Mage smerte, diare, oppkast, feberogvekttap
 • Hargjernerødekjertler, inflammasjoner I ledd, øyneog lever
 • Behandlingavhengeravlokalisering

Foreleser

Nils Erik Volden

ulike behandlinger av crohns
Ulike behandlinger av crohns
 • Kortison
  • 70% bedresinnen fire uker
 • Antibiotika
  • Benyttes mot infeksjonergrunnetcrohns
 • 5-aminosalicylate medicines
  • Benyttesgjernevedmildereutgaver
 • Crohnsdiett
  • Menerblantannet at melkeproduktkanutløseCrohns
 • Kirurgi
  • Sisteutvei

Foreleser

Nils Erik Volden

crohns sykdom i danmark
Crohns sykdom i Danmark

Foreleser

Nils Erik Volden

forklaring av crohns
Forklaring av crohns
 • Vet ikkehvadetkommerav
 • Begynner med en inflammasjon
  • Gjerneinedre del avtynntarmen (ileum) eller colon
 • Crohnskanbegynnesamtidigpå mange steder
  • Av ogtil med sundtvevmellom
 • Såretkanstikkedypt inn I tarmveggen
 • TrorikkeCrohnskommerav:
  • Stress ellerdiett
   • Faktorenevilhisseopp, men ikkeskape

Foreleser

Nils Erik Volden

mulige rsaker
Mulige årsaker
 • Immunsystem
  • Virus ellerbakterierkanskapecrohns
  • Nårimmunsystemetslåss mot mikroorganismer
   • Utvikles en inflammasjonifordøyelsestrakten
  • Muligemikroorganismer:
   • Mycobacterium avium
    • Underartavparatuberculosis (MAP)
     • En bakteriesomskapertarmsykdomikveg
    • DennebakterienfinnesoftevedCrohns
  • Noenmener:
   • Sykdommengir en abnormal responstildennebakterien
    • Den lever normaltfredelig I tarmenvår

Foreleser

Nils Erik Volden

slide10

Arv

  • 20% harslektning med crohnssykdom
  • Muligmutasjoni genet
   • NOD2/CARD15

Foreleser

Nils Erik Volden

slide11

Foreleser

Nils Erik Volden

herba plus og crohns sykdom
Herba plus og Crohns sykdom
 • Herba plus behandling:
  • Alltid:
   • Renseprogram
   • Grunnernæring
  • Sirkulan
   • Redusererinflammasjoner
  • Probilan
   • Regulererbakterieritarm
  • Digestin
   • Regulererfordøyelsen
  • Ingefær
   • Mot inflammasjoner

Foreleser

Nils Erik Volden

akupunkturbehandling
akupunkturbehandling
 • Diagnose:
  • MJ ild
 • Akupunkturpunkter
  • co4
   • Mellompekefingerogtommel
   • Reduserervarme
  • Co11
   • I fold påalbuen
   • Redusererildsammen med co4
  • M36
   • Under kne
   • Regulererfordøyelsen
  • Ren12
   • Midtpåmagen
   • Regulerertarmsystemet

Foreleser

Nils Erik Volden

slide15

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT