slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem? - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem?. Norsk Dagkirurgisk Forum 12.1.2008 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus. Reaksjonsmønsteret. Generelt det samme blant pasienter og pårørende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem?' - naida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Hvilke reaksjoner hos pasienter og pårørende kan vi møte når noe går galt, og hvordan skal vi takle dem?

Norsk Dagkirurgisk Forum

12.1.2008

Øivind Ekeberg

Akuttmedisinsk avdeling

Ullevål universitetssykehus

reaksjonsm nsteret
Reaksjonsmønsteret
 • Generelt det samme blant pasienter og pårørende
  • Forskjeller mer knyttet til
   • Personlighet
   • Situasjon
vanlige psykiatrisk problemer i en somatisk avdeling
Vanlige psykiatrisk problemer i en somatisk avdeling
 • Krisereaksjoner
 • Angst
 • Depresjon
 • Smerter
 • Bevissthetsforstyrrelser
 • Psykoser/urotilstander
 • Suicidfare
 • Etiske problemer
 • Personalproblemer
kriser
Kriser
 • Kan utløses av
  • Trussel eller skade mot egen kropp
  • Familieforandringer
  • Endret sosial situasjon
  • Nedsatt selvråderett
  • Vitneopplevelser
krisereaksjoner preges av
Krisereaksjoner preges av
 • Psykiske reaksjoner
  • Alt eller intet tenkning
  • Innsnevret sansning
  • Tilstivnet tankegang
  • Handlingslammelse
  • Impulshandling
  • Angst
  • Depresjon
  • Søvnløshet
fysiske reaksjoner
Fysiske reaksjoner
 • Svette
 • Hjertebank
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Synsforstyrrelser
 • Magesymptomer
tilpasningsforstyrrelser f 43
Tilpasningsforstyrrelser (F 43)
 • Akutt belastningslidelse
  • Varighet inntil tre dager
 • Tilpasningsforstyrrelse
  • Varighet inntil seks måneder
 • Post traumatisk stresslidelse (PTSD)
post traumatic stress disorder ptsd
Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Reaksjon på

 • Usedvanlig truende eller katastrofal hendelse
 • Som mest sannsynlig ville utløst sterkt ubehag hos de fleste

Symptomer

 • Gjenopplevelse, mareritt
 • Unngåelse
 • Autonom aktivering
risikofaktorer for utvikling av ptsd
Risikofaktorer for utvikling av PTSD
 • Graden av opplevd trussel
  • Psykisk opplevelse viktigere enn objektiv fare
 • Varigheten av trusselen
  • Kritisk faktor
 • Årsaken til trusselen
  • Naturen
  • Uhell
  • Feil
  • Forsømmelse
  • Ondskap
 • Graden av kontroll
 • Intervensjon
slide10
Sorg
 • Tap av objekt
 • Sjokkfase
  • Forsøk på benektning
  • Leting
  • Erkjennelse
 • Reksjonsfase
  • Bearbeiding av tapet
 • Nyorientering
  • Ny tilknytning
  • Gjenopptagelse av interesser
depresjon eller sorg
Depresjon eller sorg?
 • Felles faktorer
  • Nedtrykt stemning
  • Søvnproblemer
  • Endret appetitt
  • Redusert interesse for omgivelsene
faktorer som taler for sorg
Faktorer som taler for sorg
 •  Utløst av tap
 •  Fokus på tapt objekt
 •  Rimelig forhold mellom reaksjon og tap
 • Normal evne til gråt
faktorer som taler for depresjon
Faktorer som taler for depresjon
 • Ingen sikker utløsende årsak

(obs, noen ganger reaktiv depresjon)

 •  Fokus på seg selv
 •  Skyld, skam, utilstrekkelighet
 •  Selvbebreidelser
 •  Følelse av håpløshet
 •  Selvmordstanker
 •  Tidligere depresjon
 •  Aggresjon
 •  Manglende evne til gråt (får det ikke til)
psykisk f rstehjelp
Psykisk førstehjelp
 • Etablere trygghet
 • Informasjon, struktur
 • Mestre følelser
  • Tanker
  • Emosjoner
  • Hvis det emosjonelle nivå er over et visst nivå:
   • Redusert evne til oppfatning og forståelse
 • Empati
  • Sette seg inn i en annens opplevelse
  • Bekrefte denne
psykisk f rstehjelp fortsatt
Psykisk førstehjelp(fortsatt)
 • Akseptere følelser og symptomer
 • Hjelp til å se kriser i øynene (gradvis)
 • Virkelighetsorientering
 • Ingen falsk beroligelse
 • Ikke oppmuntre til å bebreide andre
 • Hjelp til å godta hjelp
 • Praktisk hjelp
 • Klarlegge videre opplegg
grader av feil
Grader av feil
 • Opplevelse av å gjøre feil
 • Egne idealer
 • Hendelig uhell, komplikasjon
 • Feilvurdering
 • Forsømmelse
hvordan forholde seg til f lelsen av ha gjort feil
Hvordan forholde seg til følelsen av å ha gjort feil?
 • Holde det for seg selv?
 • Søke hjelp?
 • Hør på erfarne kollegers vurdering
  • De fleste er for selvkritiske
 • LEDERANSVAR Å HJELPE KOLLEGER SOM HAR GJORT FEIL
mulig strategi ved feil
Mulig strategi ved feil
 • Inviter til samtale
 • Forutsigbar agenda
 • La klager få snakke ut om
  • Hvordan situasjonen oppfattes
  • Hva klager ønsker
 • Svare og informere
  • Beklage feilen
  • Forklare hvorfor det gikk galt
  • Ikke bruke pasienten som trøster
 • Oppsummere og avslutte
reaksjoner p feil
Reaksjoner på feil
 • Personlige
 • Familiære
 • Kollegiale
  • Uformelle
  • Fagforeningens etiske regler
 • Juridiske
  • Irettesettelse
  • Begrensning av rettigheter
  • Tap av lisens
  • Erstatning
  • Strafferettslig
nye utfordringer ved feil
Nye utfordringer ved feil
 • Media
  • Uvant eksponering
  • Ofte ensidig
  • Kan mangle respekt for grenser
 • Politisk fokusering
 • Kombinasjon av disse
  • Særlig belastende
ledelsen kan oppleves i en dobbeltrolle
Ledelsen kan oppleves i en dobbeltrolle
 • Hjelper?
 • Forfølger?
  • Avhør?
  • Midlertidig satt ut av funksjon?
  • Videre karriere?
systemfeil
Systemfeil
 • Systemet er så presset at sannsynligheten for feil blir betydelig
  • Tidspress
  • Høy risiko
 • Feilen begås av en eller noen få
 • Risiko for å bli syndebukk
 • Kan medføre lite støtte fra overordnede
  • Spesielt hvis den som gjør feilen har varslet om risikoen
jusens ubarmhjertighet
Jusens ubarmhjertighet
 • Liten feil kan få katastrofale (dødelige) konsekvenser 
 • Feil med døden til følge gir store juridiske følger
feil ikke bare en f lge av uheldige omstendigheter
Feil ikke bare en følge av uheldige omstendigheter
 • Risikofaktorer
  • Manglende kompetanse
   • Formelt
   • Ikke tilstrekkelig trening
   • For mange oppgaver til realistisk mestring
  • Tretthet
  • Søker ikke hjelp og støtte, solospill
  • Bruk av rusmidler
ved alvorlig meldepliktig forhold
Ved alvorlig meldepliktig forhold
 • Kontakte avdelingsledelsen
 • Beredskapsgruppe?
  • Jurist
  • Sykepleier
  • Bedriftssykepleier
  • Psykiater
 • Kan gi
  • Råd
  • Støtte
  • Henvisning
ved feil og misn ye
Ved feil og misnøye
 • Økende tendens til å klage
 • De fleste er allikevel tilbakeholdne med å klage
  • Særlig ved behov for oppfølging
  • Frykt for dårligere behandling
konklusjon
Konklusjon
 • Feil vil alltid finne sted, men omfanget kan reduseres
 • Personlige egenskaper avgjørende for hvordan feil mestres
 • Lederansvar å gi råd og veiledning til den som gjør feil
 • Den som har gjort feil anbefales å snakke med andre
 • Kultur med åpenhet for å snakke om feil
  • Reduserer trolig omfanget av feil
  • Gjør det trolig lettere å mestre feil