Sykdom ABC - Multippel Sclerose - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sykdom ABC - Multippel Sclerose PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sykdom ABC - Multippel Sclerose

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Sykdom ABC - Multippel Sclerose
1448 Views
Download Presentation

Sykdom ABC - Multippel Sclerose

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no Sykdom ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur Multippel sclerose (MS)

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Patologi ved MS Foreleser Nils Erik Volden • MS er en kronisk sykdom med ukjent opphav • Hovedtrekk: • Flekker i myelin kjeden er tapt i sentralnervesystemet (SNS) • Befolkning: • Oftere blant kaukasiere • Start ofte mellom 20 og 40 år; sjelden over 60 år • Litt mer vanlig hos kvinner (ca 67%) • Geografi: • Mer vanlig i nord 3

 4. Forebygging av MS Foreleser Nils Erik Volden • Kan forebygges gjennom: • Eksponering av sol i barn og ungdomstiden • Hudkreft sjeldnere i Oxford studie, men ikke i Norge • Inntak av vitamin D • Tap av myelin skjer oftest i: • Optiske nerver • Hjerne stammen • Cervical spinal nerve • De perifere nervene er relativt uberørt • Symptomene varierer med hvilken del som er påvirket 4

 5. Vanlige symptomer Optisk nerve Sløret syn/ dobbelt syn Tap av syn på et øye Spinal nerver Nummenhet, rykninger, svekkelse og tunghet av føttene Sensor tap i arm eller fot (sjelden total) El-sjokk følelse i lemmer Hjerne stammen Følelsesløs i ansiktet (CN V) Svekkelse i ansiktet (CN VII) Sløret tale Vanskelig å svelge Foreleser Nils Erik Volden 5

 6. Flere vanlige symptomer Lille hjernen (cerebellum) Sløret tale Stiv gange (koordineringsproblem) Nystagmus (Ufrivillige øyebevegelser) Svimmelhet/ Oppkast Hjernehalvdelene Eufori Forvirring Dementia Må urinere eller nølende urinering Foreleser Nils Erik Volden 6

 7. Inndeling av hjernen Myelin mangel Foreleser Nils Erik Volden 7

 8. Hva er egentlig MS? MS er en svekkelse av myelinet Nervesignal svekkes Når derfor ikke frem Stedet avgjør Symptombildet Foreleser Nils Erik Volden 8

 9. oligodendrosyttene MS er ikke bare demyelinisering! Også ødeleggelse av cellene som lager myelin (oligodendrocytene) Påvirker dermed evnen til å skape nytt myelin Axonene vil forsøke å skaffe til veie oligodendrocyter for å lage myelin Det forskes på å finne disse axonene Forskerne har funnet et molekyl kalt Neuregulin Neuregulin er tilstede i regioner hvor remyelinisering skjer Foreleser Nils Erik Volden 9

 10. Oligodendrosyttene lager myelin Foreleser Nils Erik Volden 10

 11. Akupunkturbehandling av ms Multippel sklerose (MS) er en type atropi syndrom Et svekkelses syndrom – WEI SYNDROM Tradisjonelt er det fire årsaker til MS: Invasjon av ekstern damp Tungmetaller (kvikksølv) Diett Høy seksuell aktivitet Sjokk Foreleser Nils Erik Volden 11

 12. Herba plus og ms Herba plus behandling: Renseprogram Grunnernæring Activator Nutri plus C-plus Sirkulan Sedaplus Foreleser Nils Erik Volden 12

 13. Akupunkturbehandling av ms Invasjon av ekstern damp Akupunkturpunkter: M40 spesialpunkt for damp Midt på leggen Ren12 aktiverer midtre jiao Midt på magen Lokalpunkt Triggere: Diett Høy seksuell aktivitet Sjokk Elimineres og eventuelle symptom behandles Foreleser Nils Erik Volden 13

 14. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 15. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT