tilbud til pasienter med tinnitus ved nordlandssykehuset bod n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø - PowerPoint PPT Presentation

khuong
160 Views
Download Presentation

Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tilbud til pasienter med tinnitus ved Nordlandssykehuset Bodø NTAFs etterutdanningskurs 2004 Jan Erik Israelsen

 2. Tilbud ved Nordlandssykehuset ØNH/Hørselssentralen har følgende tre alternative tilbud til pasienter med tinnitus: Individuell behandling Mestringskurs Opptreningsopphold ved Nordtun HelseRehab

 3. Rutiner i ØNH avdeling ØNH ekspedisjon Fastlegen Spørreskjema ØNH-spesialisten

 4. Tinnitusskjema

 5. Tiltak – tre alternativer Utredning Avslutte Mestringskurs Individuell oppfølging

 6. Mestringskurs ved Lærings- og mestringssenteret Kurs over en dag. Maks.10 deltakere med pårørende. Informasjon fra lege, audiopedagog, fysioterapeut og psykiatrisk sykepleier. Sosionom tilgjengelig. Brukerperspektivet ivaretas av representanter fra HLF. Må være ledd i en medisinsk behandling.

 7. Mestringskurs – å leve med tinnitusProgram 09.00 – 09.30 Velkommen. Presentasjon av kurset og hverandre. Forventninger til dagen. 09.30 – 10.00 Ørets funksjon, anatomi og mulige årsaker til tinnitus. 10.10 – 11.00 Hørselens funksjon, relatert til tinnitus. 11.10 – 12.00 Kroppens følgetilstander ved tinnitus, oversikt over behandlingstilbud. 13.00 – 14.45 Å leve med tinnitus. Brukerens erfaringer. Følelsesmessige reaksjoner på en kronisk tilstand. 14.30 – 15.30 Mestringsstrategier, hjelpemidler. Informasjon om Hørselshemmedes Landsforbund.

 8. Individuell behandlingNevrofysiologisk basert mestring • Tinnitusanalyse. • Opplæring. Informasjon om tinnitus (forklaringsmodellen). Rådgivning som fjerner frykt og angst. • Lydbehandling – høreapparat / lydgenerator / "tinnituspute" • Informasjon om mestringsstrategier, deriblant avspenning.

 9. Akustisk behandling ("lydberiking") Høreapparattilpasning Lydgenerator ”i øret” Lydgeneratorer til bruk ved innsovning og om natten • Avspenning • Med lyd • Med avspenningsprogram

 10. Opphold ved opptreningssenter Enkelte tinnitus- og Mb. Ménière-pasienter vil ha behov for opphold ved et opptreningssenter. I vårt opplegg forutsettes det at pasientene har vært gjennom avdelingens ordinære behandling før henvisning til opptreningssenter.

 11. Tinnitusopphold ved Nordtun HelseRehab

 12. Oppstart – Nordtun HelseRehab Tok inn første gruppe i oktober 2003. Tar sikte på grupper med 6-8 pasienter. Fortrinnsvis pasienter som har vært gjennom tinnitusbehandling ved Nordlandssykehuset. Usikker på behovet – nå 3 opphold/år. Lege + audiopedagog / audiograf / audiofysiker fra Nordlandssykehuset.

 13. Beliggenhet - Nordtun

 14. Tilbud – Nordtun HelseRehab • To ukers opphold basert på Nordtuns "grunnpakke" – fysisk aktivitet, mestring, avspenning og sosiale behov. • Brukerne vil dels få tilbud som gruppe, dels individuelt og dels sammen med øvrige brukere på institusjonen. • Daglige gruppesamlinger med ulike temaer. • Hørselssentralens personale deltar de to første dagene – med mulighet for individuell samtale med øre-nese-halsspesialist. • Hørselshemmedes Landsforbund har ansvar for gruppesamling en dag. • Individuelt tilrettelagt fysioterapi og/eller trening.

 15. Tilbud – Nordtun HelseRehab • Fysioterapi, individuelt og/eller i grupper • Tilsynslege / spesialist • Undervisning og veiledning relatert til diagnose • Treningsbasseng, 35 C • Pleiefaglige funksjoner • Laboratorieprøver • Diettilbud (på medisinsk grunnlag) • Avspenning • Velutstyrt treningssal med gode muligheter for egentrening • Arbeidsstue • Flott turterreng, båtutlån, rullestol-stier

 16. Trivselstiltak – Nordtun HelseRehab I tillegg er det en rekke tilbud som mer bidrar til øket velvære og trivsel, men som ikke desto mindre er viktige for å oppnå godt utbytte av oppholdet: • Solarium • Fotpleie, hårpleie • Aromaterapi • Badstu • Underholdningstilbud i dagligstua • Filmkvelder • Minikonserter og andre kulturelle tilbud • Arrangerte turer i nærområdet • Utlån av båt med fiskeutstyr

 17. www.nordlandssykehuset.no