depresjon og angst symptomer eller sykdom i h y alder l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 454 Views
 • Uploaded on

Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ?. Knut Engedal Ullevål universitetssykehus. ”After the seventy all is troublesome and worry” Richard Barton, The Anatomy of Melancholia, 1621. Sitat fra to tilfeldig valgte vitenskapelige artikler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ?' - rania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
depresjon og angst symptomer eller sykdom i h y alder

Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ?

Knut Engedal

Ullevål universitetssykehus

slide2
”After the seventy all is troublesome and worry”

RichardBarton, The Anatomy of Melancholia, 1621

sitat fra to tilfeldig valgte vitenskapelige artikler
Sitat fra to tilfeldig valgte vitenskapelige artikler

Depresjon er vanlig og ofte underdiagnostisert eller ikke

adekvat behandlet tilstand blant de eldste eldre

Depresjon I høy alder er ekstremt vanlig. På tross av

gjentatte anstrengelser er depresjon underdiagnostisert i

sykehus, sykehjem og allmennpraksis. Det er uforståelig

at depresjon i høy alder er mindre behandlet enn i tidligere

i livet

prevalens av depresjon i h y alder 55 studier publisert mellom 1990 2001
Prevalens av depresjon i høy alder55 studier publisert mellom 1990-2001
 • Generelle befolkning 19%
 • I sykehjem 31%

Rosenvinge and Rosenvinge, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 914

 • Blant eldre med hjerneslag 20-40%
 • Blant eldre med demens 30-50%
er depresjon adekvat behandlet i h y alder
Er depresjon adekvat behandlet i høy alder?

Copeland et al., 1992 4 % på behandling

Forsell, et al, 1991 10 % på adekvat behandling

Brown et al, 2002 55 % på behandling

Bergdahl et al, 2005 65 % på behandling (men mange fremdeles deprimert)

risikofaktorer for depresjon hos eldre
Risikofaktorer for depresjon hos eldre
 • Kvinne
 • Tap av familie, posisjon, etc..
 • Dårlig sosialt nettverk
 • Somatisk sykdom
  • hjernesykdommer spesielt
   • demens, hjerneslag og Parkinsons sykdom
 • Funksjonssvikt og avhengighet
 • Tap av mestringsevner
depresjon hos eldre og somatisk sykdom
Depresjon hos eldre og somatisk sykdom

Deprimert Ikke deprimert

Antall som. sykdommer 8 3

Mer enn 5 legemidler 65% 36%

CIMA studien - Luber et al. 1996

depresjon og hjerneslag
Depresjon og hjerneslag
 • Akutt fase 25 %
 • Etter 3 mnd 31 % tap av selvhjelp
 • Etter 12 mnd 16 % tap av sosiale relasjoner
 • Etter 3 år 29 % tap av sosiale relasjoner
eller er geriatrisk depresjon vaskul rt betinget
Eller ……..er geriatrisk depresjon vaskulært betinget
 • DWML
 • Kognitiv svikt
 • Ofte unipolar
 • Oftere tendens til å bli kronisk

Benazzi 2000

Alexopoulus et al 1992

Salloway et al 1996

Van Ojen et al. 1995

diagnostisering
Diagnostisering
 • Nedtrykt
 • Nedsatt lyst eller interesse
 • Nedsatt energi eller økt trettbarhet
 • Nedsatt selvtillit eller selvfølelse
 • Selvbebreidelse eller skyldfølelse
 • Tanker om død eller selvmord
 • Tanke- og konsentrasjonsforstyrrelser
 • Agitasjon eller hemning
 • Søvnforstyrrelser
 • Appetitt eller vekt endring
diagnostikk av depresjon hos eldre ung vs gammel
Ung

nedstemthet er hovedsymptom

mindre somatiske klager

kognitiv svikt sjeldent

agitasjon mindre tilstede

vrangforestillinger sjeldent

selvmordstanker er hyppigere

uttrykt, men selvmord sjeldnere

Gammel

uttrykk for nedstemthet mindre

mens redusert glede er mer

ofte somatiske klager

kognitiv svikt hyppigere

agitasjon er hyppigere

vrangforestillinger er hyppigere

selvmordstanker mindre uttrykt,

men selvmord er hyppigere

Diagnostikk av depresjon hos eldre ung vs gammel
atypisk presentasjon
Atypisk presentasjon
 • Agitert depresjon
 • Hypokondrisk depresjon
 • Maskert (somatisk) depresjon
 • Demenslignende depresjon
 • Vag depresjon
 • Genuin atypisk depresjon
 • Geriatrisk depresjon
depresjon eller demens
Depresjon eller demens?

1883 A Mairet ”De la demence melancholique”

1896 E Kraepelin Involutional melancholia

1952 J Madden Pseudodementia

1993 G Alexopoulus Økende kognitiv svikt hos AD

pasienter med depresjon

depresjon vs demens
Depresjon vs demens

Depresjon og kognitiv svikt hos 74 åringer

N= 34 N=20

MMS 27 MMS 18

Behandling med TCA

HDS < 8

MMS 27 MMS 26

34 mnd

Demens 12% Demens 43%

Alexopoulus, 1993

diagnostikk av depresjon hos eldre
Demens

kognitiv svikt først

stemnings labil

språkproblemer

visuospatiell svikt

kan glede seg

Depresjon

redusert stemning først

kontinuerlig nedstemt

ingen språkproblemer

ingen visuospatiell svikt

kan ikke glede seg

Diagnostikk av depresjon hos eldre
prognose ved depresjon hos eldre
Prognose ved depresjon hos eldre

Frisk Frisk etter syk død/demens

tilbakefall

< 2 år 44% 16% 23% 17%

> 2 år 27% 33% 14% 26%

Cole, and Bellavance 1997, - Metaanalyse av 21 studier, N= 1736 65år+

kronifisering og tilbakefall
Kronifisering og tilbakefall

Død av nær pårørende

siste 6 mnd før u.s. OR 4.6

Ensomhet OR 12.8

Utilfreds med livet OR 14.65

Green et al 1994

depres jon og d delighet i h y alder
Depresjon og dødelighet i høy alder

Depresjonikke depresjon

Forsell et al, 1994 (S)(3 år) 38%*

Engedal, 1996 (N)(3 år) 36%* 22%

Kørner, 1997 (D)(1 år) 20% * 4%

Yaffe et al, 2003 (US) (1.5 år) 26% 18%

Bergdahl et al, 2005 (S)(1 år) 23% 11%

* Personer med samtidig kognitiv svikt hadde høyere dødelighet

depresjon hos eldre selvmord og selvmordsatferd
Depresjon hos eldreselvmord og selvmordsatferd

Risiko for selvmord hos eldre med depresjon:

 • Sen debut av depresjon
 • Alkoholmisbruk i kombinasjon
 • Lav 5 HIIA i spinalvæske
 • Håpløshet (også etter ”vellykket” behandling)

Draper B, 1996

prognos e konklusjon
Prognose, konklusjon

Det fins evidens for at depresjon har en dårligere prognose

i høy alder sammenlignet med tidligere i livet: med mer

tilbakefall, funksjonstap, kronifisering og tidlig død.

Kognitiv svikt assosiert til depresjon er en spesiell ugunstig

prognostisk faktor.

Post 1972, Murphy 1983, Engedal 1996, Jorm 2001, Lanze et al 2001, Schulz et al

2002, Anstey and Luszcz 2002, Metha et al 2003, Bergdahl et al 2005

p r rendebelastning
Pårørendebelastning

Undersøkelser i primærhelsetjenesten

Depresjon og/el. angst

 • Denihan, 1998 43% omsorgsgivere
 • Jones og Peters, 1992 24% omsorgsgivere
 • Livingston, 1992 18% omsorgsgivere

Denihan et al Int J Ger Psychiatry 1998; 13: 691-94

antidepressiver
Antidepressiver

Depresjon uten demens (17 RCT)

Det finnes bevis for at behandling med TCA, MAOI og

SSRIs er effektive legemidler for behandling av depresjon.

Det anbefales at behandlingstiden må være minst 6 uker.

Cochrane review

Depresjon og demens (6 RCT). Det finnes bare svakt

bevis for at bruk av antidepressiver er effektiv ved

depresjon hos personer med lett/moderat grad av demens

Cochrane review

legemiddelbehandling
Legemiddelbehandling
 • Naturlig førstevalg er et SSRI i 4 uker. Dersom effekt fortsett behandlingen i 6 måneder
 • Dersom ingen effekt prøv et annet antidepressiva (NRI (Edronax), NaSSa (Remeron), SNRI (Efexor), Mianserin). Dersom effekt fortsett behandlingen i 6 måneder
 • Ved alvorlig depresjon (med suicidalitet) eller ”terapirestistent” depresjon bør pasienten henvises spesialisthelsetjenesten
  • ECT
  • Kombinasjonsbehandling av to antidepressiver
  • Tileggsbehandling med litium, thyronin, antipsykotika?
psy koterapi ved depresjon i h y alder
Psykoterapi ved depresjon i høy alder
 • Psykoterapi, spesielt CBT og IPT er effektivt hos gamle
 • RCT har vist at psykoterapi er like effektivt som antidepressiver
 • Kombinasjon av antidepressiver og psykoterapi er sannsynligvis den beste behandlingen for depresjon hos gamle

NICE guidelines 2004: In the management of depression no distinction is made between early, middle and late-life depression

konklusjon depresjon hos gamle
Konklusjon – depresjon hos gamle
 • Depresjon er hyppig forekommende sykdom hos eldre og gamle
 • Depresjon har en dårlig prognose dersom den ikke diagnostiseres og behandles
 • Det finnes god evidens for at behandling hjelper, både legemiddelbehandling og psykoterapi
prevalen s av angst 65 r
Prevalens av angst, 65år+

13 gode populasjonsbaserte undersøkelser

(Søk i MedLine, PsykLit, AgeLine)

 • Fobisk lidelse 0.6-11%
 • Generell angstlidelse 1.1-7.3%
 • Panikk lidelse < 1%
 • Tvangs lidelse < 1%
 • Post traumatisk stress lidelse < 1%
 • Angst ved somatisk sykdom 12-50%
 • Angst ved demens 20-71%
an gstsymptomer ved somatisk sykdom
Angstsymptomer ved somatisk sykdom
 • Geriatriske pasienter 43%
 • Eldresenter brukere 2%

Kvaal, et al. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16: 980-6.

 • Akutt hjerneslag 26%

Fure et al. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 4: 382-7.

depres sive symptomer ved angstlidelse eller angst ved depresjonslidelse
Depressive symptomer ved angstlidelse eller angst ved depresjonslidelse?
 • 70% av pasienter med GAD hadde depressive symptomer

Manela et al. Int J Geriatr Psychiatry 1996; 11: 65-70.

 • 91% av pasienter med GAD og 39% med fobi hadde depressive symptomer

Lindesay, et al. Brit J Psychiatry 1989; 155: 317-29

an gst eller depresjon
Angst eller depresjon?

70 geriatriske pasienterble ”screenet ” med STAI

state (angstskala) og undersøkt av psykiater.

11 hadde en psykiatrisk diagnose.

Depresjon eller blandet depresjon/angst lidelse 8

Generell angst lidelse 1

Personlighetsforstyrrelse 1

Tilpasninslidelse 1

Kvaal, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2005; 10: 629-34

ris ikofaktorer for angst lidelse hos gamle
Risikofaktorer for angst lidelse hos gamle

Det finnes ingen systematiske undersøkelser

prognosti ske faktorer
Prognostiske faktorer

Det finnes ingen systematiske undersøkelser,

men to undersøkelser peker på at det er høyere

suicidalrisiko hos eldre med:

 • angst + depresjon
 • angst + somatisk sykdom
behandling av angst hos unge og gamle
Behandling av angst hos unge og gamle
 • SSRIs er anbefalt og brukes ved GAD og angst som forekommer ved somatiske sykdommerand (Cohrane 2006), men det finnes ingen systematiske oversikter som beskriver effekt hos eldre og gamle
 • Benzodiazepiner brukes ofte. Cochrane uttaler seg ikke om effekt av denne typen legemidler, heller ikke hos unge
 • Psykoterapi brukes sjeldent. Cohrane uttaler seg ikke om effekt av psykoterapi ved angst
systematisk oversikt over effekt av psykoterapi ved angst hos eldre
Systematisk oversikt over effekt av psykoterapi ved angst hos eldre

15 studier med 495 eldre (mest studier med kognitiv terapi).

Alle studiene sammenlignet psykoterapi med kontroll betingelser

Resultat:

Psykoterapi var signifikantmer effektiv enn ingen behandling

(effekt størrelse 0 .55)

Nordhus IH, Pallesen S. J Consult Clin Psychol, 2003; 71(4): 643-51

konklusjon angst hos gamle
Konklusjon – angst hos gamle

Våre kunnskaper om angst som en sykdom (lidelse) hos

gamle er begrenset. Vi mangler informasjon om den

”sanne” forekomst, risikofaktorer, prognose og den beste

behandling

Angst er ofte en ”følgesvenn” til depresjon eller somatisk

sykdom hos gamle