1 / 83

Et menneske der lærer, bliver et andet menneske…

Et menneske der lærer, bliver et andet menneske…. Worst case ?. First case. Hold fingrene fra rygpatienten. AV MIN RYG. Det accellererende rygforløb. Det accellererede rygforløb. Robert Pind. Low back pain. CV. Vend ikke ryggen ryggen 94/03. 3 prospektive undersøgelser.

Download Presentation

Et menneske der lærer, bliver et andet menneske…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Et menneske der lærer, bliver et andet menneske…

 2. Worst case ? First case

 3. Hold fingrene fra rygpatienten AV MIN RYG Det accellererende rygforløb Det accellererede rygforløb Robert Pind Low back pain

 4. CV Vend ikke ryggen ryggen 94/03 3 prospektive undersøgelser Den typiske rygpatient 1997/8 Prediktive indikatorer 2003/4 Pinds Lumbal Back Pain Scale 2007/8 Robert Pind Low back pain

 5. CT Wonca Robert Pind Low back pain

 6. Min pointe vedr. LBP • Akutte / subakutte • +/- radiculære symptomer • SAMME GODE PROGNOSE • skal blot fortsætte vanlige aktiviteter • Jeres opgave: beroligende info • - ellers sygemeldingsramt Robert Pind Low back pain

 7. Sådan opfatter vi normalt ryggen 85 % er tilbage på arbejde efter 3 mdr Kun 20 % har en specifik diagnose Robert Pind Low back pain

 8. Hold fingrene fra rygpatienten Vi kan ændre os Færre rtg.us Vi kan ændre ptt. Færre sengeliggende Færre sygemeldte / kortere tid Robert Pind Low back pain

 9. Hold fingrene fra rygpatienten Modstande Mod ændringer Gamle handlemåder… Hvordan ændre ??? Mentalt – emotionelt : sårbare Forsvarsreaktioner passive / aggressive Robert Pind Low back pain

 10. Hold fingrene fra rygpatienten Hvad mister vi ? Hurtigere rask pt Kortere ventetid suppl us Dvs.: længere tids sygemelding og længere ventetider Robert Pind Low back pain

 11. Hold fingrene fra rygpatienten Hvilke problemer er der med rygptt. ? Har nogen af jer brug for at ændre vaner ? Afstemning Hvilke vaner ? Klar til et sporskifte? Robert Pind Low back pain

 12. Hold fingrene fra rygpatienten Telefonkonsultation Smerte Neurologi Sygemeldt Robert Pind Low back pain

 13. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Forventninger Forestillinger Pt/læge Frygt Gør folk syge Robert Pind Low back pain

 14. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Smerte Hårdt arbejde Sygemeldt Robert Pind Low back pain

 15. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Smerte Robert Pind Low back pain

 16. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Smerte Hårdt arbejde Robert Pind Low back pain

 17. Thomas Bjørn – ude med rygskade Robert Pind Low back pain

 18. Opståelsesmåden (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

 19. Symptomvarighed v. 1. lægekontakt Ingen kønsforskelle Størst hyppighed i alderen 30 – 60 år Robert Pind Low back pain

 20. Aldersforskelle (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

 21. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Smerte Hårdt arbejde Sygemeldt Robert Pind Low back pain

 22. Hvem sygemelder ? Robert Pind Low back pain

 23. Hold fingrene fra rygpatienten Smerte Sygemeldt Robert Pind Low back pain

 24. Påvirkning af livskvalitet Robert Pind Low back pain

 25. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation FGA SBL Robert Pind Low back pain

 26. Hold fingrene fra rygpatienten QTF og hyppigheder for et dansk materiale R. Pind 2002 Quebec Task Force Classification 1987 Robert Pind Low back pain

 27. Lokalisation gennem årene Robert Pind Low back pain

 28. Hold fingrene fra rygpatienten Konsultation Forventninger Forestillinger Frygt Robert Pind Low back pain

 29. Hold fingrene fra rygpatienten Hvilke diagnoser tænker vi / pt. på ? • Diskusprolaps • Spinalstenose • Kompressionsfractur • Osteoporose • Inflammation • Cancer • Læsioner som følger af ulykker • Diskogene smerter • Facetledssmerter Robert Pind Low back pain

 30. Diagnoser (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

 31. Hold fingrene fra rygpatienten Babylonisk konfusion Lumbago Myosis dorsi Dolores dorsi Facetsyndrom ETC Lændehold Slid i ryggen Muskelspænding (”Sugarcoating”) Robert Pind Low back pain

 32. Hold fingrene fra rygpatienten Henvist til Robert Pind Low back pain

 33. Hold fingrene fra rygpatienten Forskel mellem YL og PLO (MPL: R.Pind 2002, N = 88) Robert Pind Low back pain

 34. Hold fingrene fra rygpatienten Robert Pind Low back pain

 35. MR-scanning ? 246 patienter er MR-scannet i det akutte forløb Delt op i 2 grupper, hvor den ene har fået svaret på undersøgelsen. Efter 6 ugers konservativ behandling ingen forskel på de 2 grupper Konklusion: MR-scanning tidligt i forløbet kan ikke bruges til noget (Modic nov 2005) Robert Pind Low back pain

 36. Rutine radiologiske us ? • Lancet 2009 463-72 • Stor metaanalyse m 1800 ptt. • Ved kroniske ryg-sm er umiddelbare • Rtg, MR eller CT uden værdi. • Trods disse resultater bestilles der fortsat us. • For en sikkerhedsskyld • eller ptt presser på Robert Pind Low back pain

 37. Hvad er det ? Robert Pind Low back pain

 38. Rad sympt distalt for knæ Robert Pind Low back pain

 39. Èn operationskrævende Robert Pind Low back pain

 40. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling 1/100 Robert Pind Low back pain

 41. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling Robert Pind Low back pain

 42. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling Malmivaara Robert Pind Low back pain

 43. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling Robert Pind Low back pain

 44. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling Musklerne bliver svagere Ryggen bliver stiv Knoglerne mister styrke Den fysiske form forsvinder Smerten føles værre Det bliver sværere at komme i gang igen Der opstår depression Robert Pind Low back pain

 45. Hold fingrene fra rygpatienten Behandling Robert Pind Low back pain

 46. Pt tilfredshed m lægeinfo ved 1. kons. Robert Pind Low back pain

 47. Pinds LBP scale Uddele spørgeskemaer INSIGHT: sudden unexpected solution to a problem that one has worked on for a long time… Robert Pind Low back pain

 48. Det accelererede rygforløb Pinds LBP scale • Info kan modvirke frygt / korrigere bekymring / angst • Rad sympt hos 38 % – ligegyldigt. • < 8 % har neurologiske udfald • Stærke smerter angives af alle som årsag til sygemelding • Hårdt arbejde af 60% • FGA > 40 cm og SBL < 30 grader Robert Pind Low back pain

 49. Pinds LBP scale • 25 % 5-6 dage i sengen • Unødvendige henv til både suppl us og beh • Godt ½ delen er allerede sygemeldte inden 1. lægekontakt • Alle specielle sygdomme er meget sjældne • Jo længere sygemelding, jo værre efter 1 år Robert Pind Low back pain

 50. Pinds LBP scale Pinds LBP Rating scale Ialt Robert Pind Low back pain

More Related