hastane nfeks yonlari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HASTANE İNFEKSİYONLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
HASTANE İNFEKSİYONLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

HASTANE İNFEKSİYONLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 344 Views
 • Uploaded on

HASTANE İNFEKSİYONLARI. Prof Dr Semra TUNÇBİLEK Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Nozokomiyal İnfeksiyon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

HASTANE İNFEKSİYONLARI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hastane nfeks yonlari

HASTANE İNFEKSİYONLARI

Prof Dr Semra TUNÇBİLEK

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

nozokomiyal nfeksiyon
Nozokomiyal İnfeksiyon
 • Yatış anında inkübasyon döneminde olmayan , hastalar hastaneye yattıktan sonra gelişen veya hastaneden kaynaklanmasına rağmen bazen hastalar taburcu olduktan sonra ortaya çıkan infeksiyonlardır.
hastane infeksiyonlar n n infeksiyon yerine g re da l m
Hastane infeksiyonlarının infeksiyon yerine göre dağılımı
 • Üriner infeksiyon (%42)
 • Cerrahi Alan infeksiyonu (%24)
 • Pnömoni (%15-20)
 • Bakteriyemi (%5)
hastane nfeksiyonlar n n nemi
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • 19. yy’dan beri önemli bir sağlık sorunu
 • Hastanede yatarak tedavi gören hastaların;
  • Gelişmiş ülkelerde %5-10
  • Gelişmekte olan ülkelerde %25 oranında görülür
 • ABD’de
  • Yılda en az 30.000 kişi yaşamını yitirir
  • Hastanede kalış süresinin hasta başına 7-10 gün uzar
  • Yılda 5-10 milyar dolar ek maliyet
hastane nfeksiyonlar n n nemi1
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Tanı ve sağaltım amacı ile uygulanan çeşitli,
  • İnvaziv girişimler
  • Operasyonlar ile insan yaşamı uzamakta ve yaşam kalitesi artmaktadır
 • Öte yandan bu girişimler nedeni ile dirençli mo. oluşan hastane infeksiyonları oluşmakta ve yaşamı tehdit etmektedir
 • İyi uygulanan infeksiyon kontrol programları ile
   • Hastane infeksiyonları azalır
   • Hastanede kalış suresi kısalır
   • Hastane harcamaları azalır
hastane nfeksiyonlar n n nemi2
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Hastane infeksiyonları hastane ortamında bulunan antibiyotiklere çok dirençli mo.lar tarafından oluşturulmaktadır
 • Bu infeksiyonların tedavisinde büyük sorunlar yaşanmakta bazen de başarısız olunmaktadır
hastane nfeksiyonlar n n nemi3
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Bu enfeksiyonların önlenmesinde infeksiyon kontrol program kılavuzlarının hazırlanması ve ciddi şekilde uyulması;
  • Hastanede kalış suresini azaltır
  • Önemli maddi tasarruf sağlar
hastane nfeksiyonlar n n nemi4
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Hastane infeksiyonlarından korunmada en önemli işlem el yıkamadır
 • Yapılan çalışmalarda yalnızca el yıkama ile hastane infeksiyonlarının 1/3 oranında azalabileceği bildirilmektedir
hastane nfeksiyonlar n n nemi5
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Basitçe su ve sabunla ellerin 10 sn yıkanması
  • hemen hemen tüm gr (-) çomakları ortadan kaldırırken
  • gr (+) bakterilerin biraz daha zor ortadan kalkabileceği bildirilmektedir
 • Alkol ve klorheksidinin Gr (+) ler için daha iyidir
 • Hastadan hastaya geçerken eller mutlaka yıkanmalıdır
hastane nfeksiyonlar n n nemi6
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • Hastane infeksiyonları açısından en riskli hastane bölümleri;
  • Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)
  • Cerrahi bölümler
  • Yeni doğan üniteleri
hastane nfeksiyonlar n n nemi7
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • YBÜ hastalarda hastane infeksiyonu görülme riski, diğer bölümlerinkinde 5-10 kat daha fazladır
 • YBÜ antibiyotiklere dirençli bakteri kolonizasyonu daha sıktır
 • Arcibald ve ark. yaptıkları bir çalışmada hastane infeksiyon etkenlerinin toplum infeksiyon etkenlerinden daha dirençli olduğunu bulmuşlardır.
hastane nfeksiyonlar n n nemi8
Hastane İnfeksiyonlarının Önemi
 • İnfeksiyon kontrolü ancak onu uygulayan personel konuyu iyi anlamışsa başarılı olur
 • Bu ekipteki hekim ve hemşireler;
  • Hasta ve personel ihtiyaçlarına duyarlı olmalı
  • Programın başarı ve sonuçlarını öğrenme ve öğretmeye hazır olmalıdır
hastane infeksiyonlar nda izolasyon nlemleri
Hastane infeksiyonlarında izolasyon önlemleri
 • İnfeksiyonlar belirli bir kaynaktan duyarlı konağa bulaş yolu ile oluşur
 • Kaynak, duyarlı konak ve bulaş yolunun oluşturduğu üç kompenentin irdelenmesi, uygulanacak izolasyon önlemlerinin belirlenmesinde temeldir
kaynak
Kaynak
 • Kaynak olarak;
  • Hastanın kendi florası
  • Diğer hastalar
  • Kuluçka döneminde olup hastalığı olamayan kişiler
  • Sağlık çalışanları
  • Kronik taşıyıcılar
  • Tıbbi aletler
  • Su, hava gibi çevresel faktörler
  • Hasta ziyaretçileri, sıralanabilir
duyarl konak
Duyarlı konak
 • Konağın mikroorganizmaya yanıtı farklı olabilir
 • Bazı konaklar sadece kolonize olurken, bir kısmı asemptomatik taşıyıcı olarak, bir kısmı da klinik hastalık tablosu oluşturarak yanıt verir
 • Yanıtı etkileyen konak faktörleri
  • Yaş
  • Altta yatan hastalık tablosu
  • Antibiyotik
  • Kortikositeroit ya da immunsupressif ajan kullanımı
  • İnvaziv girişimlerdir
bula yolu
Bulaş yolu
 • Bulaş yolu infeksiyonun önlenmesinde anlaşılması gereken ilk hedeftir
 • İnfeksiyon oluşumunu sağlayan 5 ana hedef vardır
  • Temas ile bulaş
  • Damlacık yolu ile bulaş
  • Ortak kullanım yolu ile bulaş
  • Solunum yolu ile bulaş
  • Vektörler ile bulaş
bula yolu1
Bulaş yolu
 • 1) Temas ile bulaş:
 • Nozokomiyal infeksiyonların oluşmasında en önemli ve en sık yoldur
 • İki alt gruba ayrılır;
  • Direkt temas
  • İndirekt temas
bula yolu2
Bulaş yolu
 • 1) Temas ile bulaş:
 • A) Direkt temas ile bulaş;
 • Mo geçişi, duyarlı bir konak ile kolonize veya infekte bir konak arasında direkt vücut yüzeyi temasıyla olur
 • Sağlık çalışanı-hasta veya hasta-hasta arasında bulaş mümkündür
 • B) İndirekt temas ile bulaş;
 • Duyarlı konağın infekte olmuş bir malzeme ile teması söz konusudur
bula yolu3
Bulaş yolu
 • 2) Damlacık yolu ile bulaş:
 • Damlacıklar kaynak olan kişinin
  • Konuşması
  • Öksürmesi, aksırması
  • Aspirasyon
  • Bronkoskopi gibi olaylar ile yayılır
 • Partiküller 5 µm’den büyüktür ve 1 m’den uzak mesafelere gidemez
 • Bulaş, kısa mesafeden damlacıkların havaya iletilmesi ve duyarlı konağın konjonktiva, burun,ağız mukozalarında yerleşmesiyle olur
bula yolu4
Bulaş yolu
 • 3) Ortak kullanım yolu ile bulaş:
 • Mo bulaşı
  • Besin
  • Su
  • İlaç
  • Alet gibi malzemelerin ortak kullanımı ile olur
bula yolu5
Bulaş yolu
 • 4) Solunum yolu ile bulaş:
 • Bulaşı sağlayan 5 µm’den küçük partiküller ya havada asılı kalır ya da toz partiküllerine yapışır
 • Böylece mo’lar
  • Hem bulundukları ortama yayılırlar
  • Hem de uzak mekanlara ulaşabilirler
 • Ortamın havalandırılması ya da özel hava temizleme sistemlerinin kullanılması bulaşı engeller
bula yolu6
Bulaş yolu
 • 5) Vektörler ile bulaş:
 • Sivrisinek, fare, sülük gibi aracı konaklar mo bulaşına neden olabilir
 • Bu yolun nozokomiyal infeksiyon oluşumundaki rolü diğer bulaş yollarına göre daha azdır
bula yolu7
Bulaş yolu
 • Hastanede oluşan infeksiyonların önlenmesi için izolasyon önlemleri uygulanmaktadır
 • İzolasyon önlemleri ilk kez 1877’de ABD’de bir hastane el kitabında tanımlanmıştır
 • İzolasyon önlemleri ile ilgili bilgilerde standardizasyon gereksinimi ise 1960’larda fark edildi ve 1970’lerde CDC izolasyon önlemleri ile ilgili bir kitap yayınladı
bula yolu8
Bulaş yolu
 • Rehber 1975 ve 1983’de tekrar gözden geçirilerek yenilendi
 • İzolasyonun kategori esasına dayandırıldığı bu sistemde, 1983’te;
  • Tam izolasyon
  • Temas izolasyonu
  • Solunum izolasyonu
  • Tüberküloz izolasyonu
  • Enterik önlemler
  • Drenaj/sekresyon önlemleri
  • Kan/vücut sıvısı önlemleri olmak üzere 7 kategori tanımlandı
standart nlemler
Standart önlemler
 • Hastanın tanısına ve olası infeksiyon durumuna bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir
standart nlemler1
Standart önlemler
 • El yıkama:
  • Eldivenli olsun olmasın kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalara dokunduktan sonra, aynı hastanın farklı vücut bölgelerindeki işlemler sırasında, hastadan hastaya geçerken eldivenleri çıkarır çıkarmaz ellerinizi yıkayınız
  • Rutin el yıkama için antibakteriyel içermeyen normal sabun kullanınız
  • Salgınların kontrolü ve hiperendeminin olduğu durumlarda bir antimikrobiyal ajan yada susuz bir antiseptik madde kullanınız
 • Eldiven:
  • Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş deriye dokunmadan önce eldiven giyin
  • Kullanımdan sonra hiçbir yere dokunmadan eldivenleri çıkarıp ellerinizi yıkayınız
standart nlemler2
Standart önlemler
 • Maske, yüz-göz koruyucu:
  • İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kan sıçrayabileceğinden göz, burun ve ağız mukozasını koruma amaçlı
 • Önlük:
  • İşlemler sırasında vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kan sıçrayabileceğinden deri ve giysilerin kirlenmesini önlemek
  • Kirlenen önlüğü dış yüzüne dokunmadan çıkarınız ve ellerinizi yıkayınız
 • Hasta bakım malzemeleri:
  • Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar, kontamine eşyalar, mukozalar ve deriye dokunmadan, giysiler ve diğer malzemeler, başka hastalar ve çevre kontamine edilmeden uzaklaştırınız
  • Bir kullanımlık malzemeleri hemen atınız, tekrar kullanılacak olanları uygun yöntemlerle temizleyiniz
standart nlemler3
Standart önlemler
 • Çevresel kontrol:
  • Hastanede çevresel yüzeyleri yatak, karyola ve etajerleri, sık dokunulan tüm yüzeyleri rutin bakım, temizlik ve dezenfeksiyon için hastanenin protokollerini oluşturunuz
 • Yatak takımları:
  • Kan, vücut sıvıları, salgılar ve çıkartılar ile kirlenen kullanılmış yatak takımları deri ve mukozalara dokundurulmadan, diğer hastaları, giysileri ve malzemeleri kontamine etmeden toplayıp taşınmasını sağlayın
 • Meslek sağlığı ve kan yoluyla geçebilen patojenler:
  • İğne, bistüri gibi kesici-delici malzemeleri kullanırken, toplarken, temizlerken ve imha ederken yaralanmamaya dikkat ediniz
  • Kullanılmış iğnelerin kılıfını tekrar takmayın
 • Hasta yerleştirilmesi:
  • Hijyeni bozuk olan hastaları tek kişilik odalara alın
bula yoluna y nelik nlemler
Bulaş yoluna yönelik önlemler
 • Temas önlemleri;
  • Direkt ya da indirekt yolla kolonize ya da infekte olmuş hastalardan epidemiolojik olarak önemli mo’ların duyarlı konağa bulaş riskini azaltmaya yönelik önlemlerdir
 • Damlacık yolu ile bulaş önlemleri;
  • İnfeksiyoz etkenlerin damlacıklara geçişini azaltmaya yönelik önlemlerdir
 • Solunum yoluyla bulaş önlemleri;
  • Solunum yoluyla bulaşan 5 µm’den küçük partiküllerle oluşacak infeksiyonları önlemek için uygulanır
temel izolasyon nlemleri
Temel izolasyon önlemleri
 • İzolasyon önlemlerinin temelini oluşturan işlemlerdir
  • El yıkama ve eldiven giyme
  • Hastaların yerleştirilmesi
  • Hasta taşınması
  • Maske, yüz-göz koruyucu kullanımı
  • Koruyucu önlük kullanımı
  • Hasta bakım ve sofra malzemeleri, kirli çamaşırlar, rutin temizlik
temel izolasyon nlemleri1
Temel izolasyon önlemleri

1) El yıkama ve eldiven giyme

 • İnfeksiyonların önlenmesinde en önemli adımdır
 • El yıkamanın amacı; hasta veya çevresel yüzeylerle temas sonucu kazanılan geçici floranın temizlenmesi
 • Yoğun bakım üniteleri ve antibiyotiğe dirençli mo sık olduğu bölümler dışında, su ve normal sabunla ellerin yıkanması yeterlidir
 • Eldiven giymek infekte materyalle bulaş riskini azaltır
 • Eldivendeki gözle görülmeyen incelmeler, yırtıklar çıkarılırken ellerin bulaşması yaşanabilecek sorunlardır
temel izolasyon nlemleri2
Temel izolasyon önlemleri

2) Hastaların yerleştirilmesi

 • Hastanın;
  • Hijyen önlemleri bozuk
  • Çevresini kontamine ediyor
  • Önerilere uymuyor
  • Potansiyel infeksiyon kaynağı ise tek kişilik odalara konmalı
 • Solunum izolasyonu gerektiren hastalar için özel hava temizleme sistemleri olan odalar gerekir
temel izolasyon nlemleri3
Temel izolasyon önlemleri

3) Hasta taşınması

 • Hastaların nakli sırasında;
  • Görevli sağlık çalışanı infeksiyon konusunda bilgilendirilmeli
  • Hastanın gideceği yerde çalışan kişi, infeksiyöz mo’nın bulaş riskini azaltıcı önlemleri alması konusunda uyarılmalı
  • Hastanın kendisi diğer kişilere bulaşını önlemek için nelere dikkat etmesi konusunda bilgilendirilmeli
temel izolasyon nlemleri4
Temel izolasyon önlemleri

4) Maske, yüz-göz koruyucu kullanımı

 • Hasta bakım işlemleri sırasında sağlık çalışanları göz, burun ve mukoz membran bulaşından korunmalı
 • Maske ağız ve burunu tamamen kapamalı
 • Sıçrama olasılığı yüksek ise yüz tamamen kapatılmalı
temel izolasyon nlemleri5
Temel izolasyon önlemleri

5) Koruyucu önlük kullanımı

 • Önlükler
  • sıvı geçirmemeli
  • ayak ve bacağı da örtecek şekilde uzun olmalıdır
 • Önlük hasta odasından çıkmadan önce çıkarılmalı ve eller yıkanmalıdır
temel izolasyon nlemleri6
Temel izolasyon önlemleri

6) Hasta bakım ve sofra malzemeleri, kirli çamaşırlar, rutin temizlik

 • Tüm malzemeler kontaminasyonu önleyecek şekilde uygun kutu ve torbalarda toplanmalı
 • Tabak, bardak ve yemek kaplarının sıcak su ve deterjanla dekontaminasyonu yeterlidir