slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt č. 5 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt č. 5

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Projekt č. 5 - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Projekt č. 5 Faktory a indikátory trendů VTR a spol. ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP. vedoucí řešitel : Ing. Lenka Svobodová Ing. Vladimír Janoušek, CSc. Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. www.vubp.cz www.bozpinfo.cz.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt č. 5' - stefanie-stephanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt č. 5

Faktory a indikátory trendů VTR a spol. ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP

vedoucí řešitel: Ing. Lenka Svobodová Ing. Vladimír Janoušek, CSc.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

www.vubp.cz

www.bozpinfo.cz

prosinec 2006

slide2

POZNATKOVÁ ZÁKLADNA

STATISTIKA

BOZP

 • Cíl, zaměření činnosti, filozofie, spolupráce
 • Metody a prostředky
 • Aktivity a výstupy v r. 2004 – 6
 • Zaměření v r. 2007

prosinec 2006

slide3

VLIVY

ÚROVEŇ

BOZP

VLIVY

prosinec 2006

metody a prost edky

Společenská odpovědnost

Podnik podporujícízdraví

Bezpečný podnik

Ekologicky odpovědný

podnik

Jakost (kvalita) procesů, výrobků, služeb

Metody a prostředky
 • Rešerše, sekundární analýza informačních zdrojů a dokumentů (teoretická východiska, systémy indikátorů)
 • Empirické šetření (tvorba výzkumného instrumentu, zpracování a vyhodnocení dat)
 • Focus groups (MSP), moderní techniky řízeného přemýšlení - řízený brainstorming (žebříček hodnot KPŽ), mind map (mentální mapy KPŽ)
 • Přehledové a analytické studie – sociolog. výzkumy od 90. let
 • Vývojové práce (kmenové listy indikátorů), modelování (teoretický model KPŽ pro podniky)
 • Workshopy

prosinec 2006

aktivity a v stupy v letech 2004 2006
Aktivity a výstupy v letech 2004 – 2006
 • 2006 – EZ, recenzovaná publikace „Jak je v Česku vnímána práce“
 • 2004 – EZ „Základní souvislosti, problémové okruhy stavu, úrovně a vývoje BOZP na makroúrovni i mikroúrovni“ (TUR, pojmy, indikátory svět, EU, ČR)
 • 2005 – EZ „Indikátory kvality pracovního života“ (kvalita života – poznatková základna, empirické šetření KPŽ, model KPŽ pro podniky)

prosinec 2006

zam en v roce 2007
Zaměření v roce 2007
 • model indikátorů stavu a vývoje BOZP
 • dopracování indikátoru subjektivně vnímané kvality pracovního života
 • zpracování a vydání Informačně propagační brožury pro podniky „Podmínky pro růst kvality pracovního života“
 • pracovní workshopy a publikační činnost

prosinec 2006

po ad
Pořadí

DŮLEŽITOSTI

 • 3 nejdůležitější aspekty – BOZP 0
 • 3 nejméně důležité – OOPP, šikana, psychické a fyzické násilí

SPOKOJENOSTI

 • 3 aspekty s největší spokojeností – BOZP 0
 • 3 aspekty s nejmenší spokojeností – rizikovost práce

prosinec 2006

upozor ov n na bezpe nostn a zdravotn rizika
Upozorňování na bezpečnostní a zdravotní rizika
 • Nástup do zaměstnání

ano 86 % - ne 9%

 • Školení (1x za dva roky)

ano 71 % - ne 24 %

 • Nový prac. úkol

ano 43 % - ne 54 %

 • Nahodile

ano 57 % - ne 38 %

prosinec 2006

slide14
Na pracovišti, kde působím, jsou stále k dispozici nejrůznější plakáty, informační příručky, letáky apod., které upozorňují na BOZP

osvěta a propagace

55 % NE

prosinec 2006

prezentace 2

PREZENTACE 2

ING. Vladimír Janoušek, CSc.

prosinec 2006

slide17

ÚROVEŇ

BOZP

VLIVY

VLIVY

prosinec 2006

slide19
Na pracovišti, kde působím, jsou stále k dispozici nejrůznější plakáty, informační příručky, letáky apod., které upozorňují na BOZP

osvěta a propagace

55 % NE

prosinec 2006

v sledky v zkumu ukazatel rovn bozp v roce 2006
Výsledky výzkumu ukazatelů úrovně BOZP v roce 2006
 • shromáždění, příprava a analýza dat: ČSÚ, SÚIP, VÚBP
 • aplikace statistických a dataminingových metod
 • analýzy pracovní úrazovosti
 • studie nákladů a ztrát vyplývajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • využití dataminingových modelů pro inspekční a preventivní činnost v oblasti BOZP

prosinec 2006

ukazatele bozp zam en v zkumu v roce 2007 a v dal ch letech
Ukazatele BOZP – zaměření výzkumu v roce 2007 a v dalších letech
 • návrh souboru ukazatelů úrovně BOZP
 • příčiny změn úrovně BOZP, dopady obecných trendů, prognózování
 • roztřídění příčin a okolností pracovních úrazů - klasifikační analýza

prosinec 2006