Eesti kohalike ettev tjate henduste tegevuse uuring
Download
1 / 21

EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING. Tellija: EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) Teostaja: HeiVäl OÜ Kaido Väljaots, Leila Lahtvee, Marita Kask, Priit Kärner.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING' - stacie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eesti kohalike ettev tjate henduste tegevuse uuring

EESTI KOHALIKE ETTEVÕTJATE ÜHENDUSTE TEGEVUSE UURING

Tellija: EVEA

(Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon)

Teostaja: HeiVäl OÜ

Kaido Väljaots, Leila Lahtvee, Marita Kask, Priit Kärner

HeiVäl ConsultingKollane 8/10-7, 10147Tallinn, EstoniaGSM:  +372 528 0270Skype: kaidovaljaotse-mail: [email protected]://www.heival.ee


Vastajate jaotus maakonniti
Vastajate jaotus maakonniti

Vastajate arv maakonniti

Vastamisaktiivsus maakonniti

Kõige rohkem vastajaid on Lõuna-Eestist 42%

Põhja-Eestist on 32% vastajaid ning Lääne-Eestist 26%

Vastamisaktiivsus oli suurim Lääne-Eestis 45%, ning vähim Lõuna-Eestis 36%


Henduste tegutsemispiirkonnad vastajad
Ühenduste tegutsemispiirkonnad (vastajad)

Sinisega on märgitud linnad, kus ühendused tegutsevad

Oranžiga on märgitud vallad, kus ühendused tegutsevad


Henduste tegevuse eesm rk 1 4
Ühenduste tegevuse eesmärk 1/4

Ettevõtjate ühendused tegutsevad peamiselt liikmete esindamise ja nende huvide kaitsmise eesmärgil

Olulisel kohal on ka koostöö arendamine ja partnerite leidmine


Mis aastal alustas teie hendus oma tegevust
Mis aastal alustas Teie ühendus oma tegevust?

Asutatud ühenduste

arv

Ühenduse asutamise aasta

Vanimad vastanud ühendused alustasid tegevust aastal 1989 ning noorim ühendus aastal 2009

Peaaegu pooled ühendused on tegevust alustanud aastal 2000 või hiljem

Aastatel 1989-2009 on igal aastal tegevust alustanud vähemalt üks ühendus


Milliseid teenuseid teie hendus oma liikmetele peamiselt pakub
Milliseid teenuseid Teie ühendus oma liikmetele peamiselt pakub?

Kuni 30 liikmega ühendused

Üle 30 liikmega ühendused

Erinevaid teenuseid pakkuvate ühenduste arv

 • Väiksemad ühendused pakuvad enim info edastamise teenust

 • Suuremate ühenduste peamised teenused on koolituste korraldamine, info edastamine ja liikmete nõustamine


Keda on Teie ühendus viimase viie aasta jooksul teavitanud oma liikmete ettevõtlustegevuses esinenud probleemidest?

 • Reeglina teavitatakse oma probleemidest kohalikku omavalitsust

 • Pooled ühendused on probleemidega pöördunud ka riigikogu liikmete

 • ja ministrite poole


Kas koost m ne leriigilise ettev tlus organisatsiooniga oleks teie henduse huvides edaspidi oluline
Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline?

Vastajad peavad koostööd üleriigiliste ettevõtlusorganisatsioonidega oluliseks või väga oluliseks


Kas koost m ne leriigilise ettev tlus organisatsiooniga oleks teie henduse huvides edaspidi oluline1
Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline?

7 vastajat ei pea koostööd oluliseks

 • Neist 4 asub Lääne-Eestis

 • Nende hulgas vaid 2 on kooskõlastanud kohaliku omavalitsuse või riigi poolt väljatöötatavaid õigusakte

 • Neist 3 ei ole ametlikult registreeritud

 • 16 vastajat peab koostööd väga oluliseks

  • Neist 15 on ametlikult registreeritud

  • 75% nende hulgast on kooskõlastanuid kohaliku omavalitsuse või riigi poolt väljatöötatavaid õigusakte

Koostööst huvitatud ühendused on seadusloomes aktiivsemalt kaasa rääkinud

Koostööst väga huvitatud ühendused on ennast ametlikult registreerinud

Enamik koostööst mittehuvitatud ühendusi asub Lääne-Eestis


Kas koost m ne leriigilise ettev tlus organisatsiooniga oleks teie henduse huvides edaspidi oluline2
Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline?

Põhja-Eesti

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

Lääne-Eestis on huvi koostöö vastu väiksem


Kas koost m ne leriigilise ettev tlus organisatsiooniga oleks teie henduse huvides edaspidi oluline3
Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline?

Ühendused, kes ei ole riigi tegevusega rahul

(hinnang halb või väga halb)

Ühendused, kes on riigi

tegevusega rahul

(hinnang piisav või hea)

Rohkem on koostööst huvitatud ühendused, kes ei ole riigi senise ettevõtlusele suunatud tegevusega rahul


Kas koost m ne leriigilise ettev tlus organisatsiooniga oleks teie henduse huvides edaspidi oluline4
Kas koostöö mõne üleriigilise ettevõtlus- organisatsiooniga oleks Teie ühenduse huvides edaspidi oluline?

Üle 30 liikmega ühendused

Kuni 30 liikmega ühendused

Suuremad ühendused on koostööst rohkem huvitatud


Millise hindega hindate riigi senist tegevust ettev tluse edendamisel
Millise hindega hindate riigi senist tegevust ettevõtluse edendamisel?

 • Pooled vastajad ei ole rahul riigi panusega ettevõtluse edendamisel

 • Heaks hindavad riigi panust vaid 10% vastanutest


Millise hindega hindate kohalike omavalitsuste senist tegevust ettev tluse edendamisel
Millise hindega hindate kohalike omavalitsuste senist tegevust ettevõtluse edendamisel?

Omavalitsuste panusega ei olda rahul

Hinnang omavalitsuste panusele on lähedane hinnanguga riigi panusele


Omavalitsuste ja riigi panus ettev tluse edendamisel
Omavalitsuste ja riigi panus ettevõtluse edendamisel tegevust ettevõtluse edendamisel?

Lääne-Eestis hinnatakse riigi panust väiksemaks kui mujal Eestis

Ükski vastaja Lääne-Eestist ei pea omavalitsuse panust heaks või väga heaks

Lõuna-Eestis on rahulolu omavalitsustega suurem


Millised peamised probleemid takistavad henduse liikmete ettev tlustegevust
Millised peamised probleemid takistavad ühenduse liikmete ettevõtlustegevust?

 • Suurimad takistused ettevõtlustegevusele on poliitika ning kiirelt muutuv

 • seadusandlus


Mis takistab teie hendust riigiasutuste ettev tlusele suunatud tegevuse m jutamisel
Mis takistab Teie ühendust riigiasutuste ettevõtlusele suunatud tegevuse mõjutamisel?

Ühendustel ei ole huvi ega vahendeid riigipoolse tegevuse mõjutamiseks


Milliste ettev tluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid teie henduse liikmed k ige rohkem teavet
Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade suunatud tegevuse mõjutamisel? kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?

 • Ühenduste liikmed ei oma piisavalt infot seadusandluse ning

 • Euroopa Liidu tugiprogrammide kohta


Milliste ettev tluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid teie henduse liikmed k ige rohkem teavet1
Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade suunatud tegevuse mõjutamisel? kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?

Lõuna-Eesti

Lääne-Eesti

Põhja-Eesti

 • Lääne-Eestis on huvi Euroopa Liidu tugiprogrammide vastu väiksem. Seal peetakse olulisemaks saada infot seadusandluse ja ettevõtluspoliitika kohta

 • Samuti ei vajata Lääne-Eestis kapitali ja panganduse kohta nii palju infot kui mujal Eestis

 • Põhja-Eestis tuntakse eksporti ja väliskaubandust puudutava teabe kohta vähem huvi


Milliste ettev tluse arendamisvaldkondade kohta vajaksid teie henduse liikmed k ige rohkem teavet2
Milliste ettevõtluse arendamisvaldkondade suunatud tegevuse mõjutamisel? kohta vajaksid Teie ühenduse liikmed kõige rohkem teavet?

Üle 30 liikmega ühendused

Kuni 30 liikmega ühendused

 • Suuremate ühenduste liikmed tunnevad rohkem huvi seadusandluse ja ettevõtluspoliitika vastu

 • Väiksemad ühendused vajavad suurematest ühendustest enam teavet EL tugiprogrammide kohta


Kokkuv te
Kokkuvõte suunatud tegevuse mõjutamisel?

 • Kontaktbaasis oli 131 organisatsiooni, kellest vastas 50

 • Enamus ühendusi on kokku kutsutud kohalike ettevõtjate poolt, ning on ametlikult registreeritud

 • Peamise eesmärgina toodi välja liikmete huvide kaitse ning esindamine

 • Liikmete kaasamine ja kommunikatsioon toimub tavaliselt e-posti teel

 • Organisatsiooni liikmete arv jääb vahemikku 0-500, pooltel juhtudel vahemikku 21-50

 • Riigi ja omavalitsuste tegevusega ettevõtluse arendamisel ei olda rahul ning poliitikat peetakse suurimaks takistuseks ettevõtlustegevuses

 • Ühendustel ei ole vahendeid, et mõjutada riigipoolset ettevõtlusele suunatud tegevust

 • Vajatakse rohkem informatsiooni seadusandluse ja EL tugiprogrammide kohta

 • Koostööd peab oluliseks või väga oluliseks 84% vastajates


ad