1 / 13

Eesti rahvapillid ja pillimuusika

Eesti rahvapillid ja pillimuusika. Puhkpillid Flöödi tüüpi: vilepill, pajupill Klarneti tüüpi: roopill, torupill Trompeti tüüpi: pasunad, sarved Keelpillid Näppepillid: kannel, kitarr, mandoliin Poogenpillid: hiiu kannel, viiul, moldpill, põispill

dash
Download Presentation

Eesti rahvapillid ja pillimuusika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Eesti rahvapillid ja pillimuusika

 2. Puhkpillid • Flöödi tüüpi: vilepill, pajupill • Klarneti tüüpi: roopill, torupill • Trompeti tüüpi: pasunad, sarved • Keelpillid • Näppepillid: kannel, kitarr, mandoliin • Poogenpillid: hiiu kannel, viiul, moldpill, põispill • Lõõtspillid: eesti lõõts, kaherealine, libliklõõts, kromka e. karmoška, bajaan, akordion • “Ise helisevad pillid” e. idiofonid: • parmupill • müra- ja rütmipillid: lokulaud, käristi, krapp jms.

 3. Pajupill ERP, nr 15 Putkepill Savipiilu

 4. Torupill

 5. Sikusarv e. sokusarv Karjapasun ERP, nr 16 ERP, nr 13

 6. Kannel A: vana B: uuem C: üleminekutüüpi

 7. Hiiu kannel

 8. Viiul

 9. Moldpill e.mollpill Eesti rahvapillid, nr 22

 10. Põispill Ühe keelega primitiivne poogenkeelpill. Naljapill pulmadel. Rütmipill ansamblites. ERP, nr 20

 11. Parmupill

 12. Lokulaud Krapp ERP, nr 15 Heliraud Käristi

 13. Ansamblid

More Related