Download
eesti rahvapillid ja pillimuusika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti rahvapillid ja pillimuusika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti rahvapillid ja pillimuusika

Eesti rahvapillid ja pillimuusika

2296 Views Download Presentation
Download Presentation

Eesti rahvapillid ja pillimuusika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eesti rahvapillid ja pillimuusika

 2. Puhkpillid • Flöödi tüüpi: vilepill, pajupill • Klarneti tüüpi: roopill, torupill • Trompeti tüüpi: pasunad, sarved • Keelpillid • Näppepillid: kannel, kitarr, mandoliin • Poogenpillid: hiiu kannel, viiul, moldpill, põispill • Lõõtspillid: eesti lõõts, kaherealine, libliklõõts, kromka e. karmoška, bajaan, akordion • “Ise helisevad pillid” e. idiofonid: • parmupill • müra- ja rütmipillid: lokulaud, käristi, krapp jms.

 3. Pajupill ERP, nr 15 Putkepill Savipiilu

 4. Torupill

 5. Sikusarv e. sokusarv Karjapasun ERP, nr 16 ERP, nr 13

 6. Kannel A: vana B: uuem C: üleminekutüüpi

 7. Hiiu kannel

 8. Viiul

 9. Moldpill e.mollpill Eesti rahvapillid, nr 22

 10. Põispill Ühe keelega primitiivne poogenkeelpill. Naljapill pulmadel. Rütmipill ansamblites. ERP, nr 20

 11. Parmupill

 12. Lokulaud Krapp ERP, nr 15 Heliraud Käristi

 13. Ansamblid