Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009

play fullscreen
1 / 19
Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009
166 Views
Download Presentation
spyridon-galen
Download Presentation

Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zmiany w percepcji i wizerunku polskiego sektora bankowego ‘2009 Walne Zgromadzenie ZBP Warszawa, kwiecień 2009

 2. Zachowania klientów TAKNIE OGÓŁ RESPONDENTÓW KORZYSTANIE Z BANKÓW NiekorzystającyN=447 KorzystającyN=617 Rozmawiał(a) Pan(i) ze znajomymi/ rodziną o zachodzących zmianach na rynku finansowym Interesował(a) się Pan(i) informacjami na temat ogólnej kondycji sektora bankowego w Polsce Interesował(a) się Pan(i) informacjami na temat ogólnej kondycji sektora bankowego na świecie Interesował(a) się Pan(i) informacjami na temat kondycji banku, z usług którego Pan(i) korzysta Poszukiwał(a) Pan(i) w banku, z usług którego Pan(i) korzysta informacji na temat bezpieczeństwa zdeponowanych w nim środków Rozważał(a) Pan(i) wycofanie swoich środków finansowych z banku Rozważał(a) Pan(i) przeniesienie części swoich oszczędności z banku, z którego usług Pan(i) korzysta do drugiego banku Przeniósł(osła) Pan(i) część swoich oszczędności banku, z którego usług Pan(i) korzysta do drugiego banku Wycofał(a) Pan(i) środki finansowe z banku

 3. Ogólna opinia o polskim sektorze bankowym Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o polskim sektorze bankowym? Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy Pana(i) ogólna opinia o polskim sektorze bankowym …? Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 4. Ogólne odczucia wobec sektora bankowego Jeśli pomyśli Pan(i) o swojej opinii dotyczącej polskiego sektora bankowego przed rokiem lub dwoma a teraz, to powiedział(a)by Pan(i), że przez ten czas Pana(i) ...? Wiedza na temat polskiego sektora bankowego Poczucie bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego Wiarygodność polskiego sektora bankowego Zaufanie do polskiego sektora bankowego Uwaga: dane nie sumują się do 100%, ponieważ pominięto kategorię nie zmieniło się i nie wiem/trudno powiedzieć Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe BFG (2006,2008) i ZBP (2009), reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 5. Zmiana zaufania Czy w ciągu ostatnich trzech miesięcy Pana(i) zaufanie do polskiego sektora bankowego zwiększyło się, nie zmieniło czy zmniejszyło się? Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 6. Zmiana zaufania do różnych typów banków Jak zmieniło się Pana(i) zaufanie do różnych typów banków – do banków zagranicznych, z przewagą kapitału zagranicznego, banków z przewagą kapitału państwowego i do banków spółdzielczych? Banki zagraniczne i z przewagą kapitału zagranicznego Banki państwowe i z przewagą kapitału państwowego Banki spółdzielcze Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 7. Zaufanie do sieci instytucji finansowych Jak zmieniło się Pana(i) zaufanie do… na przestrzeni ostatnich miesiący? Spadek zaufania* Zmiana zaufania netto*** Wzrost zaufania** NBP BFG ZBP KNF Rada Polityki Pieniężnej * odpowiedzi zdecydowanie spadło i nieco spadło ** odpowiedzi nieco wzrosło i zdecydowanie wzrosło Źródło: Pentor, Raport „Kryzys finansowy” II pomiar *** Wzrost zaufania – spadek zaufania

 8. Kto i do kogo traci zaufanie Opinia publiczna Bankowcy Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 9. Zaufanie a klimat zaufania Mój bank jest godny zaufania, więc nie boję się o swoje pieniądze Banki w Polsce są godne zaufania Moje środki finansowe ulokowane w bankach są bezpieczne Nie mam zaufania do stabilności systemu bankowego w Polsce Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe dla ZBP, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 10. Zaufanie a podejmowane działania Co zamierza Pan(i) zrobić ze swoimi pieniędzmi ulokowanymi w banku aby uchronić się przed skutkami kryzysu: Jak Pan(i) sądzi co zrobią ze swoimi pieniędzmi większość klientów banków aby uchronić się przed skutkami kryzysu?

 11. Mity i stereotypy Międzynarodowa finansjera trzyma w garści polski system bankowy W polskim systemie bankowym nadmiernie reprezentowany jest kapitał zagraniczny Banki bogacą się wyłącznie kosztem klientów, zdzierają z nich ile się da Obecny kryzys finansowy to kara za chciwość bankierów Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe dla ZBP, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+, Pentor, Opinie o kryzysie dane podane w procentach

 12. Uczciwość banków Stosują nieuczciwe praktyki wobec klientów Są uczciwe w relacjach z klientem Rzetelnie informują (w sposób uczciwy i otwarty) Banki jak tylko mogą omijają przepisy, wykręcają kota ogonem, aby tylko naciągnąć zwykłych ludzi Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe dla ZBP, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 13. Banki a gospodarka Banki hamują rozwój gospodarczy kosztownymi kredytami i mnożeniem barier w jego udzielaniu Banki wspomagają rozwój gospodarki kraju Dzięki bankom możliwy jest rozwój budownictwa mieszkaniowego Wspierają przedsiębiorstwa mające trudności finansowe Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe dla ZBP, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 14. Banki a przedsiębiorcy Zniszczyły już niejednego przedsiębiorcę Bez banków wielu przedsiębiorców nie mogłoby rozwinąć swoich firm Banki doradzają przedsiębiorcom w sprawach korzystania z funduszy unijnych Kryzys finansowy dotknie przede wszystkim małe, rodzinne przedsiębiorstwa Źródło: Pentor, Badania wizerunkowe dla ZBP, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 15. Banki i klienci Banki powinny wykazywać większą niż zwykle troskę o swoich klientów, powinny ich uspokajać Banki dobrowolnie podjęły wiele inicjatyw, aby lepiej odpowiadać na potrzeby klientów Kryzys finansowy utrudni zwykłym klientom dostęp do produktów i usług bankowych Kryzys finansowy przełoży się na trudności ze spłatą rat kredytów Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+ dane podane w procentach

 16. Wpływ kryzysu na polskie banki Czy uważa Pan(i), że światowy kryzys finansowy wpłynie/wpłynął na sytuację i kondycję banków w Polsce? Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 17. Banki a kryzys Które z polskich władz i instytucji mają do odegrania największa rolę w podejmowaniu działań antykryzysowych? Opinia publiczna – luty 2009 Przedsiębiorstwa Rząd Parlament Prezydent NBP Banki Samorząd KNF Kto najbardziej zawodzi w czasie kryzysu? Opinia publiczna Bankowcy Źródło: Pentor, reprezentatywne próby losowe ludności kraju w wieku 15+

 18. 19