1 / 119

TEORIE HER II 1/2

TEORIE HER II 1/2. akub @vsup.cz jelena.euweb.cz. TEORIE HER I I/II. TEORIE HER I I/II. Hry antagonistické a kooperativní. CO BYLO MINULE. hlavolam se zápalkami hra se zápalkami pojem hry v antropologii (Huizinga – Homo Ludens)

sirius
Download Presentation

TEORIE HER II 1/2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEORIE HER II1/2 akub@vsup.cz jelena.euweb.cz

 2. TEORIE HER I I/II

 3. TEORIE HER I I/II Hry antagonistické a kooperativní

 4. CO BYLO MINULE • hlavolam se zápalkami • hra se zápalkami • pojem hry v antropologii (Huizinga – Homo Ludens) • pojem hry v analýze konfliktního chování (Morgenstern, Neumann, Nash, Owen – Game theory) • strategie, optimální strategie

 5. HLAVOLAM SE ZÁPALKAMI • nejde o hru ve smyslu konfliktu

 6. HLAVOLAM SE ZÁPALKAMI • nejde o hru ve smyslu konfliktu • hlavolamu je jedno, které zápalky dáváte pryč a přidáváte

 7. HLAVOLAM SE ZÁPALKAMI • nejde o hru ve smyslu konfliktu • hlavolamu je jedno, které zápalky dáváte pryč a přidáváte • je statický, nemá zájem zůstat nevyřešen

 8. HLAVOLAM SE ZÁPALKAMI • nejde o hru ve smyslu konfliktu • hlavolamu je jedno, které zápalky dáváte pryč a přidáváte • je statický, nemá zájem zůstat nevyřešen • v antropologickém smyslu o hru jde

 9. NIM – HRA SE ZÁPALKAMI

 10. NIM – HRA SE ZÁPALKAMI • Na stole leží 40 zápalek • Hráči se střídají v tazích • V každém tahu hráč sebere 1- 3 zápalky • Vyhrává ten, kdo sebere poslední zápalku

 11. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE

 12. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4

 13. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40

 14. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36

 15. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32

 16. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28

 17. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24

 18. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20

 19. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16

 20. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12

 21. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8

 22. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4

 23. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8 40 • vyhrávající strategii má pouze jeden z hráčů

 24. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8 40 • vyhrávající strategii má pouze jeden z hráčů • v tomto případě ten první

 25. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8 40 • vyhrávající strategii má pouze jeden z hráčů • v tomto případě ten první • strategie je vyhrávající, protože • a) vede k výhře

 26. OPTIMÁLNÍ STRATEGIE • optimální strategií je svým tahem udržovat počet zbývajících zápalek na násobcích 4 • 40 36 32 28 24 20 16 12 8 40 • vyhrávající strategii má pouze jeden z hráčů • v tomto případě ten první • strategie je vyhrávající, protože • a) vede k výhře • b) soupeř nemůže nijak zabránit v její aplikaci

 27. PEARLS

 28. NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO • - hrají dva hráči

 29. - hrají dva hráči Hry dvou hráčů NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 30. - hrají dva hráči Hry dvou hráčů Hry více hráčů NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 31. - hrají dva hráči Hry dvou hráčů Hry více hráčů Hry mnoha hráčů NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 32. - hrají dva hráči Hry dvou hráčů Hry více hráčů Hry mnoha hráčů One player games NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 33. - hrají dva hráči Hry dvou hráčů Hry více hráčů Hry mnoha hráčů One player games Zero player games NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 34. - hrají dva hráči - hráči se střídají v tazích NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 35. - hrají dva hráči - hráči se střídají v tazích - nefunguje zaříkávání NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 36. - hrají dva hráči - hráči se střídají v tazích - nefunguje zaříkávání - deterministické hry NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 37. - hrají dva hráči - hráči se střídají v tazích - nefunguje zaříkávání - deterministické hry - náhodné hry NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 38. - hrají dva hráči - hráči se střídají v tazích - nefunguje zaříkávání - deterministické hry - náhodné hry - stochastické hry NIM, PEARLS, PIŠKVORKY, ŠACHY, GO

 39. ĎÁBELSKÉ PERLY • http://www.transience.com.au/pearl.html

 40. ĎÁBELSKÉ PERLY • http://www.transience.com.au/pearl.html • Vskutku ďábelská hra nežádající nic víc než si jen potrápit trochu mozek. Pravidla jsou jednoduchá: když jste na tahu, můžete vzít libovolný počet kuliček z jedné vybrané řady. Pak hraje soupeř. Vyhrajete v případě, že poslední kulička nezbude na vás, ale na soupeře. Přijdete na to, anebo dřív rozbijete počítač?

 41. HRA

 42. HRA (konfliktní situace)

 43. HRA (konfliktní situace) • Hráči = skupina účastníků, kteří mohou zasahovat do průběhu

 44. HRA (konfliktní situace) • Hráči = skupina účastníků, kteří mohou zasahovat do průběhu • každý hráč má k disposici skupinu strategií = možností, jak ovlivní průběh (výsledek) hry

 45. HRA (konfliktní situace) • Hráči = skupina účastníků, kteří mohou zasahovat do průběhu • každý hráč má k disposici skupinu strategií = možností, jak ovlivní průběh (výsledek) hry … samozřejmě >1

 46. HRA (konfliktní situace) • Hráči = skupina účastníků, kteří mohou zasahovat do průběhu • každý hráč má k disposici skupinu strategií = možností, jak ovlivní průběh (výsledek) hry … samozřejmě >1 • vyhodnocení = soubor pravidel, co který hráč získá (ztratí) pro každou kombinaci všech zvolených strategií všech hráčů

 47. PŘÍKLAD: kámen nůžky papír • Hráči = X x Y • strategie (X) ={kámen, nůžky, papír} • strategie (Y) ={kámen, nůžky, papír} • vyhodnocení: • KK  [0,0] KN [1,-1] KP [-1,1] • NK  [-1,1] NN [0,0] NP [1,-1] • PK  [1,-1] PN [-1,1] PP [0,0]

 48. AKCIOVÝ TRH

 49. AKCIOVÝ TRH • odhadnout reakce ostatních účastníků

 50. AKCIOVÝ TRH • odhadnout reakce ostatních účastníků • na základě toho optimalizovat vlastní reakci

More Related