slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3. PENÍZE A INFLACE PowerPoint Presentation
Download Presentation
3. PENÍZE A INFLACE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 103

3. PENÍZE A INFLACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Updated on

3. PENÍZE A INFLACE. Obsahem přednášky je …. Klasická teorie inflace příčiny důsledky společenské náklady “ Klasická ” – předpokládá, že ceny jsou pružné a trhy se čistí Platí v dlouhém období. % změna v CPI oproti situaci před 12 měsíci. 15%. 12%. Dlouhodobý trend. 9%. 6%. 3%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

3. PENÍZE A INFLACE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 3. PENÍZE A INFLACE

  2. Obsahem přednášky je… • Klasická teorie inflace • příčiny • důsledky • společenské náklady • “Klasická” – předpokládá, že ceny jsou pružné atrhy se čistí • Platí v dlouhém období

  3. % změna v CPI oproti situaci před 12 měsíci 15% 12% Dlouhodobý trend 9% 6% 3% 0% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 USA: inflace a její trend,1960-2007 slide 2

  4. Souvislost mezi penězi a cenami • Míra inflace = procentní změna průměrné cenové hladiny. • Cena = množství peněz, potřebné k nákupu zboží. • Protože jsou ceny měřeny v peněžních jednotkách, musíme vzít v úvahu podstatu peněz, nabídku peněz, a jak je kontrolována.

  5. 3.1. Co jsou peníze?

  6. Peníze: Definice Penízejsou zásobou aktiv, které lze okamžitě použít k úhradě transakcí.

  7. Peníze: funkce • prostředek směny používáme je na nákup zboží • uchovavatel hodnoty transfer kupní síly ze současnosti do budoucnosti • účetní jednotka společná jednotka, kterou každý měří ceny a hodnoty

  8. Peníze: typy 1.nekomoditní peníze, peníze s nuceným oběhem (fiat money) • nemají vnitřní hodnotu • příklad:papírové peníze 2.komoditní peníze • mají hodnotu samy o sobě • příklady:zlaté mince, cigarety ve vězení

  9. Diskusní otázka Co z toho jsou peníze? a.Oběživo b.Šeky c.Zůstatky na běžných účtech(“zůstatky na požádání”) d.Kreditní karty e.Zůstatky na termínovaných účtech(“termínovaná depozita”)

  10. Nabídka peněz a monetární politika • nabídka penězje množství peněz, které je k dispozici v ekonomice. • monetární politika je kontrola nabídky peněz • Monetární politiku provádí centrální banka.

  11. 3.2. Kvantitativní teorie peněz

  12. Kvantitativní teorie peněz • Jednoduchá teorie, která spojuje míru inflace a tempo růstu nabídky peněz. • Začneme s pojmemrychlost obratu…

  13. Rychlost obratu • Základní myšlenka: rychlost s jakou peníze obíhají v ekonomice • Definice: kolikrát změní průměrná koruna svého majitele za určité časové období • příklad: • 500 mld.v transakcích • nabídka peněz = 100 mld. • Průměrná koruna byla použita v pěti transakcích • Tudíž rychlost obratu = 5

  14. Rychlost obratu, pokr. • Z předchozího se pak nabízí následující interpretace: kde V = rychlost obratu T = hodnota všech transakcí M = nabídka peněz

  15. Rychlost obratu, pokr. • Pokud použijeme nominální HDP jako proxy proměnnoupro všechny transakce, potom kde P = cena výstupu (deflátor HDP) Y = množství výstupu (reálný HDP) P Y = hodnota výstupu (nominálníHDP)

  16. Rovnice směny • Rovnice směnyM V = P Yvyplývá z předchozích definic rychlosti obratu • Je toidentita:platí už z definice proměnných

  17. Poptávka po penězích a rovnice směny • M/P = reálné peněžní zůstatky, kupní síla peněžní nabídky • Jednoduchá funkce poptávky po penězích: (M/P)d = kYkdek = kolik peněz si lidé přejí držet na každou korunu svých příjmů. (kje exogenní)

  18. Poptávka po penězích a rovnice směny • Poptávka po penězích: (M/P)d = kY • Rovnice směny:M V = P Y • Spojitost mezi nimi:k = 1/V • Pokud lidé drží hodně peněz relativně ke svým příjmům (kje vysoké), potom lidé pomalu otáčejí peníze (Vje nízké).

  19. Zpátky ke kvantitativní teorii… • Začneme s rovnicí směny • předpokládejme, žeVje konstantní a exogenní: • S tímto předpokladem, může být rovnice směny přepsána do tvaru:

  20. Kvantitativní teorie peněz, pokr. Determinace cenové hladiny: • Pokud jeVkonstantní, potom nabídka peněz determinuje nominální HDP (P Y ). • Reálný HDP je determinován zásobou K, L a produkční funkcí • Cenová hladina jeP = (nominálníHDP)/(reálnýHDP).

  21. Odbočka: dva užitečné aritmetické triky pro práci s procentními změnami 1.Pro dvě proměnnéX a Y, procentní změna (XY)  procentní změnaX+ procentní změnaY Př.: Pokud vaše hodinová mzda vzroste o 5% a zároveň budete pracovat o 7% hodin více, potom váš mzdový příjem vzroste přibližně o 12%.

  22. Odbočka: dva užitečné aritmetické triky pro práci s procentními změnami 2.Procentní změna (X/Y)  procentní změnaXprocentní změnaY Př.: Deflátor HDP = 100  NHDP/RHDP. Pokud NHDP vzroste o 9% a RHDP vzroste o 4%, potom míra inflace je přibližně 5%.

  23. Kvantitativní teorie peněz, pokr. • Tempo růstu součinu se rovná součtu temp růstu Kvantitativní teorie předpokládá, že V je konstantní, proto ΔV/V = 0

  24. Kvantitativní teorie peněz, pokr. označuje míru inflace: Na předchozím slajdu bylo: Vyřešením pro dostaneme:

  25. Kvantitativní teorie peněz, pokr. • Normální ekonomický růst vyžaduje určité množství růstu nabídky peněz, aby se pokryl nárůst transakcí. • Růst nabídky peněz nad toto množství vede k inflaci.

  26. Kvantitativní teorie peněz, pokr. Y/Yzávisí na růstu výrobních faktorů a na technologickém pokroku (což všechno nyní předpokládáme jako dané). Proto tedy Kvantitativní teorie předpovídá vztah 1:1 mezi změnami v růstu peněz a v míře inflace.

  27. Empirické testy KTP Kvantitativní teorie peněz implikuje: 1. Země s vyššími tempy růstu peněz by měly vykazovat vyšší inflaci. 2. Dlouhodobý trend vývoje míry inflace by měl být podobný dlouhodobému trendu v tempu růstu nabídky peněz. Jsou data konzistentní s těmito závěry?

  28. Mezinárodní srovnání míry inflace a růstu nabídky peněz Turkey Ecuador Indonesia Belarus Argentina U.S. Switzerland Singapore

  29. 15% Tempo růstu M2 12% 9% 6% 3% Míra inflace 0% 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 USA: inflace a míra růstu peněz 1960-2007 V dlouhém období se inflace a růst peněz pohybují společně, podle předpokladů kvantitativní teorie. slide 28

  30. 3.3. Ražebné

  31. Ražebné (seignorage) • Vláda může více utrácet bez toho, aniž by musela zvýšit daně nebo vydat dluhopisy, začne tisknout peníze. • “Příjem” z tisku peněz se nazývá ražebné • Inflační daň:Tisk peněz za účelem zvýšení vládních příjmů způsobí inflaci. Inflace funguje jako daň uvalená na lidi, kteří drží peníze.

  32. 3.4. Inflace a úrokové sazby

  33. Inflace a úrokové sazby • Nominální úroková sazbaineočištěná o inflaci • Reálná úroková sazba ročištěná o inflaci:r = i 

  34. Fisherův efekt • Fisherova rovnicei = r +  • Opakování: S = I determinujer. • Proto zvýšení  způsobí adekvátní zvýšení i. • Tento vztah 1:1 se nazývá Fisherův efekt.

  35. Nominální úroková míra Míra inflace Inflace a nominální úrokové míryUSA: 1955-2007 percent per year 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 slide 34

  36. Inflace a nominální úrokové sazbyMezinárodní srovnání Romania Zimbabwe Brazil Bulgaria Israel U.S. Germany Switzerland

  37. Příklad: Předpokládejte, že Vje konstantní, Mroste tempem 5% za rok, Y roste tempem 2% za rok a r= 4. a. Vyřešte proi. b. Pokud CB zvýší tempo růstu peněz o 2 procentní body za rok, jaká bude i? c. Předpokládejte, že tempo růstuYklesne na 1% za rok. • Co se stane s ? • Co musí CB udělat, pokud chce udržetkonstantní?

  38. Řešení: Vje konstantní, Mroste 5% za rok, Yroste 2% za rok, r = 4. a. Nejprve vypočítejte = 5  2 = 3. Potomi = r +  = 4 + 3 = 7. b. i = 2, stejně jako zvýšení tempa růstu peněz. c. Pokud CB nic neudělá = 1. Aby CB zabránila zvýšení inflace, musí snížit tempo růstu peněz o jeden procentní bod za rok.

  39. Dvě úrokové sazby •  = skutečná míra inflace (neznámá, dokud nenastane) • e = očekávaná míra inflace • i – e = ex ante reálná úroková míra: reálná úroková míra, kterou lidé očekávají v čase, kdy kupují obligaci nebo si berou půjčkui –  = ex postreálná úroková míra:reálná úroková míra, která se skutečně realizovala

  40. 3.5. Nominální úroková sazba a poptávka po penězích

  41. Poptávka po penězích a nominální úroková sazba • Podle kvantitativní teorie peněz, poptávka po reálných peněžních zůstatcích závisí pouze na reálném důchodu Y. • Další determinant poptávky po penězích: nominální úroková sazba,i. • náklad příležitostí držby peněz (namísto dluhopisů nebo jiných aktiv, které nesou úrok). • Protoi   poptávka po penězích.

  42. (M/P)d = reálná poptávka po penězích, závisí negativněnai ináklady příležitosti držby peněz pozitivně naY Vyšší Yvyšší výdaje proto je potřeba více peněz (“L” je užíváno pro funkci poptávky po penězích, protože peníze jsou nejlikvidnějším aktivem.) Funkce poptávky po penězích

  43. Když se lidé rozhodují o tom, zda držet peníze nebo obligace, nevědí, jaká bude konečná inflace. Proto, nominální úroková sazba relevantní pro poptávku po penězích je r + e. Funkce poptávky po penězích

  44. Nabídka reálných peněžních zůstatků Poptávka po reálných peněžních zůstatcích Rovnováha

  45. proměnná determinace(v dlouhém období) M exogenní (CB) rpřizpůsobuje se, tak aby S = I Y Ppřizpůsobuje se, tak aby Co determinuje co…

  46. JakP reaguje naM • Pro dané hodnoty r, Y, and e, změna v Mzpůsobí, že Pse změní o stejné procento – tak jak předpovídá kvantitativní teorie peněz.

  47. A co očekávaná inflace? • V dlouhém období lidé konzistentně nenadhodnocují nebo nepodhodnocují inflaci, proto v průměru e = . • V krátkém období see může změnit, pokud lidé dostanou nové informace. • Př: CB ohlásí, že příští rok zvýší růst M. Lidé budou očekávat zvýšení růstu P, proto seezvýší. • To ovlivníPnyní, i když se Mještě vůbec nezměnilo …

  48. JakP reaguje nae • Pro dané hodnotyr, Y, a M , (Fisherův efekt) (aby se snížilo M/P a obnovila rovnováha)

  49. 3.6. Náklady inflace

  50. Otázka… Proč je inflace špatná?