Metod y zpracov n fyzik ln ch m en 2
Download
1 / 32

Metod y zpracování fyzikálních měření - 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Metod y zpracování fyzikálních měření - 2. EVF 112 ZS 200 9 /20 10 L.Přech. Počítačový sběr experimentálních dat II - osnova. Typy zdrojů signálu a měřících systémů Šum v měřících systémech Převod analogového signálu na diskrétní a zpět Vzorkování signálu, Nyquistův teorém a aliasing.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metod y zpracování fyzikálních měření - 2' - sharne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metod y zpracov n fyzik ln ch m en 2

Metody zpracování fyzikálních měření - 2

EVF 112

ZS 2009/2010

L.Přech


Po ta ov sb r experiment ln ch dat ii osnova
Počítačový sběr experimentálních dat II - osnova

 • Typy zdrojů signálu a měřících systémů

 • Šum v měřících systémech

 • Převod analogového signálu na diskrétní a zpět

 • Vzorkování signálu, Nyquistův teorém a aliasing


Typy zdroj sign lu a m c ch syst m
Typy zdrojů signálu a měřících systémů

 • Většina výstupů čidel po úpravě signálu představuje zdroj napětí

 • Zdroje i měřicí systémy bývají uzemněné nebo plovoucí


Rozd len zdroj sign lu

Uzemněné zdroje

Neuzemněné (plovoucí) zdroje

Rozdělení zdrojů signálu

Typicky zdroje signálu napájené z elektrické sítě.

Země dvou zdrojů nemusí být nutně na stejné potenciálu.

Typicky baterie a zdroje napájené z baterie, termočlánky, transformátory, izolační zesilovače atd.

I při napojení na stejný rozvod elektřiny v budově rozdíly 10-200 mV. Při špatném propojení více.


Diferenci ln m c syst m
Diferenciální měřící systém

Měření KCMRR

 • Žádný ze vstupů nepřipojen k pevnému potenciálu (např. zemi)

 • Bateriově napájené měřicí přístroje, systémy s přístrojovými zesilovači (diferenciální zesilovač s velkou vstupní impedancí v obou větvích

 • Ideálně Um = A*(U+ - U-)

 • Napětí přítomné současně na obou vstupech – součtové napětí (common-mode voltage) – ideálně potlačeno, prakticky omezení rozsahu, konečný činitel potlačení součtového napětí

  Um = A*(U+ - U-) + A/KCMRR *(U+ + U-)/2

 • Činitel KCMRR klesá s frekvencí


Uzemn n op en o zem m c syst m grse
Uzemněný (opřený o zem) měřící systém - GRSE

 • Měření napětí se provádí proti zemnímu vodiči


Nezemn n pseudodiferenci ln m en nrse
Nezemněné (pseudodiferenciální) měření - NRSE

 • Měření napětí na různých vstupech proti společnému referenčnímu vodiči – není přímo spojen sezemí


M en uzemn n ch zdroj 1
Měření uzemněných zdrojů 1

 • Pozor na připojení uzemněných zdrojů k uzemněným měřícím systémům !!

chybové napětí Ug -> ss i st šum, působí proud zemní smyčkou,

lze tolerovat u zdrojů signálu s velkou amplitudou při nízkoimpedančním spojení zemí


M en uzemn n ch zdroj 2
Měření uzemněných zdrojů 2

 • Lepší připojení k diferenciálním nebo pseudodiferenciálním systémům – rozdíl zemních potenciálů (souhlasné napětí) se neměří

Non -


M en plovouc ch zdroj 1
Měření plovoucích zdrojů 1

 • Součtové napětí nesmí přesáhnout bezpečné meze – u diferenciálních a pseudodiferenciálních zapojení nutno kontrolovat (zbytkové vstupní proudy zesilovačů !)

 • U ss vazby postačí jeden odpor, ale vstupy nevyvážené – větší šum


M en plovouc ch zdroj 2
Měření plovoucích zdrojů 2

 • U zemněného měřícího systému nevzniká zemní proudová smyčka

 • Pseudodiferenciální vstupy odolnější proti šumu


Elmg um v m c ch syst mech
Elmg. šum v měřících systémech

 • Zdroje šumu – st napájecí přívody (50Hz), počítačové monitory, číslicové obvody, vysokonapěťové a silové zdroje, spínané napájecí zdroje, motory a silové spínače, výboje

 • Přenos – vazba konduktivní (společná zátěž), v. kapacitní (elektrické pole), v. induktivní (magnetické pole), v. radiační (elmg. pole)

 • Přijímač – čidla, přívody k obvodům pro úpravu signálu, vlastní obvody úpravy signálu, přívody k měřicímu systému

 • Potlačení – rozdělení napájecích (silových) a signálových zemí, stínění, zvětšení vzdáleností, balancované diferenciální obvody, …


Přenos šumu konduktivní vazbou

Nevhodné stínění - zemní smyčka

Vhodné zapojení stínění


Přenos šumu kapacitní vazbou

Přenos šumu induktivní vazbou


Balancovan zapojen
Balancované zapojení

 • Shodná impedance vývodů zdroje a vstupů měřícího systému proti zemi, shodná impedance vodičů proti zemi

 • Šum kapacitní vazbou -> součtový signál


Slicov zpracov n sign lu
Číslicové zpracování signálu

 • Digitalizace – 3 fáze

  • Vzorkování vzorkovací obvod

  • Kvantování vlastní A/D převodník

  • Kódování
 • Obsahuje-lifrekvenční spektrum signálu složky s frekvencí větší než Nyquistova frekv. (fN=fV/2), neurčuje výstupní signál vzorkovacího obvodu jednoznačně průběh signálu na vstupu:Charakteristiky a d p evodn ku
Charakteristiky A/D převodníku

16bitů

 • Počet kanálů, způsob připojení zdroje signálu

 • Vzorkovací rychlost

 • Délka vzorku

 • Možnost multiplexování

 • Rozlišení <- počet bitů

 • Rozsah

 • Šířka kódu <- zisk, rozsah, rozlišení

 • Diferenciální a integrální nelinearita, chybějící kódy, relativní chyba, offset, čas ustavení vstupního zesilovače, vlastní šum převodníku, ENOB – efektivní rozlišení v bitech

3bity

V


Kvantov n
Kvantování


Kvantov n kvantovac chyba
Kvantování, kvantovací chyba

Přenosová funkce A/D převodníku

Kvantovací chyba


Dithering
Dithering

 • Zvýšení amplitudového rozlišení přidáním malého šumu do analogového signálu před digitalizací a následným průměrováním


Relativn chyba offset inl dnl
Relativní chyba, offset, INL, DNL

Offset

Ideální charakteristika

Skutečná charakt.

Integrální nelinearita

Diferenciální nelinearita


Vliv nelinearit na p enosovou charakteristiku a d a d a p evodn ku
Vliv nelinearit na přenosovou charakteristiku A/D a D/A převodníku


Charakteristiky d a p evodu
Charakteristiky D/A převodu

 • Rozsah

 • Čas ustavení výstupu

 • Výstupní rozlišení

 • Rychlost přeběhu

 • Typ reference –

  pevná reference x

  násobící D/A

 • Diferenciální a integrální nelinearita, chybějící kódy, relativní chyba, offset, vlastní šum převodníku, ENOB – efektivní rozlišení v bitechad