hospod sk cykly a ekonomick r st
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hospodářské cykly a ekonomický růst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Hospodářské cykly a ekonomický růst - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Hospodářské cykly a ekonomický růst. 6. O čem to bude?. Minule Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky ) Rozklad nominálního produktu na reálný produkt a cenovou hladinu Dnes Jednotlivé fáze hospodářských cyklů Základní příčiny hospodářských cyklů. Hospodářský cyklus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hospodářské cykly a ekonomický růst' - sela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o em to bude
O čem to bude?
 • Minule
  • Model AD – AS (model agregátní poptávky a nabídky )
  • Rozklad nominálního produktu na reálný produkt a cenovou hladinu
 • Dnes
  • Jednotlivé fáze hospodářských cyklů
  • Základní příčiny hospodářských cyklů
hospod sk cyklus
Hospodářský cyklus

„představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního produktu.“

f ze hospod sk ho cyklu
Reálný produkt

Trend

Vrchol

Vrchol

Vrchol

recese

recese

expanze

expanze

Dno

Dno

Čas

Cyklus

Fáze hospodářského cyklu
 • Trendem produktu je dlouhodobý vývoj potenciálního produktu.
 • Cyklické výkyvy mohou po určitou dobu probíhat nad nebo pod trendovou linií.
 • Cyklus je obdobím mezi dvěma stejnými body obratu.
v voj re ln ho produktu
Přírůstek produktu

+

0

Čas

-

Expanze

Kontrakce

Vývoj reálného produktu
 • Křivka zachycuje změnu produktu v daném období oproti předchozímu období (absolutně nebo v procentech).
v voj re ln ho produktu1
Vývoj reálného produktu
 • Receseje pokles (kontrakce) trvající dvě a více po sobě následujících čtvrtletí.
 • Deprese je zvlášť dlouhá a hluboká recese (krize, slump) delší než 3 roky při poklesu produktu o více jak 10 %.
 • Stagnaceje období, kdy produkt vykazuje nulové přírůstky.
 • Stagflace je stagnace provázená inflací.
p iny hospod sk ch cykl
Příčiny hospodářských cyklů

Způsoben ze strany:

 • Agregátní poptávka (poptávkový šok)
 • Agregátní nabídka (nabídkový šok)
popt vkov ok
Poptávkový šok

Pozitivní poptávkový šok

 • Poptávkové šoky (pozitivní a negativní změny AD způsobené změnou
 • C, I, G, NX vlivem monetárních (změny peněžní zásoby) či reálných faktorů (vypuknutí pesimismu spotřebitelů, pesimismus investorů, omezení vládních výdajů, pokles exportu z důvodu negativního vývoje v zahraničí).
cyklick f ze kontrakce pokles ad
LRAS

P

SRAS

P1

E1

E2

P2

AD1

AD2

Y2

Y*

Y1

Y

Cyklická fáze kontrakce(pokles AD)
 • Pokles AD (negativní poptávkový šok) vede k poklesu celkové cenové hladinyP.
nab dkov ok
Nabídkový šok

Negativní nabídkový šok

 • Nabídkové šokyjsou způsobené nominálními faktory (změny cen výrobních vstupů) a reálnými faktory (změny množství výrobních faktorů a jejich produktivity).
cyklick f ze kontrakce pokles as
LRAS

P

SRAS2

SRAS1

P2

E2

P1

E1

AD

Y*

Y

Y2

Y1

Cyklická fáze kontrakce(pokles AS)
 • Pokles AS (negativní nabídkový šok) v důsledku růstu cen vstupůjespojen s růstem celkové cenové hladiny P(stagflace).
multiplik tor a akceler tor
Multiplikátor a akcelerátor
 • Výdajový multiplikátor:
 • a = akcelerátor (koeficient investiční náročnosti, tj. přírůstkový kapitálový koeficient) udává změnu kapitálu potřebnou ke změně produktu o jednotku:
ekonomick r st
Ekonomický růst

Potencionální produkt = produkt při využití všech zdrojů

„Ekonomický růst znamená růst potencionálního produktu.“

ekonomick r st1
Ekonomický růst
 • Kritériem ekonomického růstu je růst potenciálního produktu Y*, v hospodářské praxi růst reálného HDP.
 • S růstem potenciálního produktu se posune křivka LRAS i křivka SRAS doprava.
r st potenci ln ho produktu
LRAS

LRAS´

LRAS´´

P

SRAS

SRAS´

SRAS´´

Y

Růst potenciálního produktu
 • Křivka krátkodobé agregátní nabídky SRAS se posouvá spolu s křivkou dlouhodobé agregátní nabídky LRAS vpravo. Spolu s růstem Y* roste i reálný produkt.
zdroje ekonomick ho r stu
Zdroje ekonomického růstu
 • Lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace)
 • Přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a jejich kvalita)
 • Kapitálové zdroje (množství strojů, zařízení, budov aj. a jejich technická úroveň)
 • Produktivita výrobních faktorů
zdroje ekonomick ho r stu1
Zdroje ekonomického růstu
 • Kvantitativní (zvyšování objemu výrobních vstupů) - Při převaze kvantitativních faktorů růstu jde o extenzivní růst.
 • Kvalitativní (růst produktivityvýrobních faktorů) - Při převaze kvalitativních faktorů jde o intenzivní růst
tempo r stu re ln ho produktu hdp
Tempo růstu reálného produktu (HDP)
 • g = tempo růstu reálného HDP v roce tYt = HDP v roce t (např. v roce 2009)Yt-1 = HDP předchozího roku (2010)
shrnut 1 3
Shrnutí 1/3
 • Hospodářský cyklus znamená kolísání reálného produktu kolem svého trendu.
 • Trendem rozumíme potenciální produkt.
 • Hospodářský cyklus má dvě základní fáze – recesi a expanzi, které jsou od sebe dělené vrcholem a dnem.
 • Ve fází recese klesá reálný produkt pod svůj trend, roste nezaměstnanost, firmám se hromadí zásoby a omezují investice. Lidé snižují své spotřební výdaje.
 • Ve fázi expanze roste reálný produkt nad svůj trend, klesá nezaměstnanost, firmy zvyšují investice a svou produkci. Lidé zvyšují své spotřební výdaje.
shrnut 2 3
Shrnutí 2/3
 • Déle trvající a hluboká recese se nazývá deprese.
 • Pokud produkt neroste ani neklesá, mluvíme o stagnaci.
 • Hospodářský cyklus nepostihuje ekonomiky izolovaně, častější je propojenost hospodářského cyklu mezi zeměmi.
 • Poptávkové a nabídkové šoku rozdělujeme na pozitivní, které vedou k expanzi, a negativní, způsobující recesi.
 • Poptávkové šoky mohou být monetární a reálné.
 • Nabídkové šoky mohou být nominální a reálné.
shrnut 3 3
Shrnutí 3/3
 • Vývoj cenové hladiny v recesi a expanzi není jednoznačný, může klesat i růst.
 • Teorie politického hospodářského cyklu vysvětluje kolísání ekonomiky střídáním expanzivních a restriktivních politik vlád v závislosti na volbách.
 • Ekonomický růst znamená růst potenciálního produktu.
 • Základními zdroji ekonomického růstu jsou množství práce, kapitálu, přírodních zdrojů a produktivita těchto výrobních vstupů.
 • Produktivita výrobních vstupů v sobě zahrnuje mimo jiné vliv lidského kapitálu a technologického pokroku.
ad