Download
pascal cykly n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pascal - cykly PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pascal - cykly

Pascal - cykly

198 Views Download Presentation
Download Presentation

Pascal - cykly

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pascal - cykly

 2. cyklus a jeho typy Cyklus je jedním z nejsilnějších nástrojů algoritmů Typy cyklů: • cyklus s pevným počtem opakování, tzv. for cyklus • cyklus s podmínkou na začátku • cyklus s podmínkou na konci

 3. cyklus s pevným počtem opakování Zápis: . . fori := M to N do begin tělo cyklu end; . . i – řídící proměnná cyklu M, N – meze cyklu

 4. cyklus s pevným počtem opakování Př. Zobrazení čísel od 1 do 20

 5. cyklus s pevným počtem opakování Př. Vypiš sudá čísla do 20

 6. cyklus s pevným počtem opakování Př. Sečti po sobě jdoucí čísla od x do y

 7. cyklus s pevným počtem opakování Př. Sečti n čísel postupně zadávaných uživatelem

 8. cyklus s pevným počtem opakování Př. Sečti n čísel postupně zadávaných uživatelem

 9. cyklus s podmínkou na začátku U tohoto cyklu není dopředu známo, kolikrát cyklus proběhne Průběh a počet opakování záleží na tom, je-li splněna řídící podmínka cyklu Je-li podmínka splněna – cyklus proběhne, v opačném případě cyklus neproběhne Cyklus nemusí proběhnout ani jednou

 10. cyklus s podmínkou na začátku Zápis: . . while podmínka do begin tělo cyklu end; . .

 11. cyklus s podmínkou na konci Ani u tohoto cyklu není dopředu známo, kolikrát cyklus proběhne Průběh a počet opakování záleží na tom, je-li splněna řídící podmínka cyklu, která je umístěna na konci Není-li podmínka splněna – cyklus pokračuje, při splnění podmínky cyklus končí Cyklus proběhne alespoň jednou

 12. cyklus s podmínkou na konci . Zápis: . . repeat begin tělo cyklu end; until podmínka . .