Download
makroekonomie i cvi en 6 hospod sk cykly a ekonomick r st n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Makroekonomie I ( Cvičení 6 – Hospodářské cykly a ekonomický růst) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Makroekonomie I ( Cvičení 6 – Hospodářské cykly a ekonomický růst)

Makroekonomie I ( Cvičení 6 – Hospodářské cykly a ekonomický růst)

199 Views Download Presentation
Download Presentation

Makroekonomie I ( Cvičení 6 – Hospodářské cykly a ekonomický růst)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Makroekonomie I( Cvičení 6 – Hospodářské cykly a ekonomický růst) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

 2. MAEK1 – Cvičení 6 Na světových trzích dojde k rapidnímu poklesu cen ropy. Jak se vlivem této změny bude vyvíjet (v krátkém období) reálný produkt zaměstnanost cenová hladina

 3. MAEK1 – Cvičení 6 Na světových trzích dojde k rapidnímu poklesu cen ropy. Jak se vlivem této změny bude vyvíjet (v krátkém období) reálný produkt => roste zaměstnanost cenová hladina

 4. MAEK1 – Cvičení 6 Na světových trzích dojde k rapidnímu poklesu cen ropy. Jak se vlivem této změny bude vyvíjet (v krátkém období) reálný produkt => roste zaměstnanost => roste cenová hladina

 5. MAEK1 – Cvičení 6 Na světových trzích dojde k rapidnímu poklesu cen ropy. Jak se vlivem této změny bude vyvíjet (v krátkém období) reálný produkt => roste zaměstnanost => roste cenová hladina => klesá

 6. MAEK1 – Cvičení 6 Vlivem negativního očekávání budoucnosti domácnosti omezí své spotřební výdaje a firmy své investiční výdaj. Jak se pod vlivem této skutečnosti bude vyvíjet v krátkém období: reálný produkt zaměstnanost cenová hladina

 7. MAEK1 – Cvičení 6 Vlivem negativního očekávání budoucnosti domácnosti omezí své spotřební výdaje a firmy své investiční výdaj. Jak se pod vlivem této skutečnosti bude vyvíjet v krátkém období: reálný produkt => klesá zaměstnanost cenová hladina

 8. MAEK1 – Cvičení 6 Vlivem negativního očekávání budoucnosti domácnosti omezí své spotřební výdaje a firmy své investiční výdaj. Jak se pod vlivem této skutečnosti bude vyvíjet v krátkém období: reálný produkt => klesá zaměstnanost => klesá cenová hladina

 9. MAEK1 – Cvičení 6 Vlivem negativního očekávání budoucnosti domácnosti omezí své spotřební výdaje a firmy své investiční výdaj. Jak se pod vlivem této skutečnosti bude vyvíjet v krátkém období: reálný produkt => klesá zaměstnanost => klesá cenová hladina => klesá

 10. MAEK1 – Cvičení 6 Mezi příčiny pozitivního poptávkového šoku nepatří: snížení úrokových sazeb centrální bankou snížení vládních transferových plateb snížení nepřímých daní snížení daní z příjmu fyzických osob

 11. MAEK1 – Cvičení 6 Mezi příčiny pozitivního poptávkového šoku nepatří: snížení úrokových sazeb centrální bankou snížení vládních transferových plateb snížení nepřímých daní snížení daní z příjmu fyzických osob

 12. MAEK1 – Cvičení 6 Reálný hrubý domácí produkt činí v roce 2005: 3 500 mld. Kč a v roce 2004: 3 200 mld. Kč. Vypočítejte, jaký byl ekonomický růst v roce 2005.

 13. MAEK1 – Cvičení 6 Reálný hrubý domácí produkt činí v roce 2005: 3 500 mld. Kč a v roce 2004: 3 200 mld. Kč. Vypočítejte, jaký byl ekonomický růst v roce 2005. => 9,4%

 14. MAEK1 – Cvičení 6 Jaký dopad bude mít zhodnocení měny na: křivku agregátní poptávky křivku krátkodobé agregátní poptávky

 15. MAEK1 – Cvičení 6 Jaký dopad bude mít zhodnocení měny na: křivku agregátní poptávky => posun doleva křivku krátkodobé agregátní poptávky

 16. MAEK1 – Cvičení 6 Jaký dopad bude mít zhodnocení měny na: křivku agregátní poptávky => posun doleva křivku krátkodobé agregátní poptávky => posun dolů

 17. MAEK1 – Cvičení 6 Cvičení 1. Představte si, že by došlo k rapidnímu znehodnocení české koruny. Jaký dopad by mělo toto znehodnocení na kolísání české ekonomiky?

 18. MAEK1 – Cvičení 6 Dopad prudkého znehodnocení české koruny na kolísání české ekonomiky není zcela jednoznačný. Při znehodnocení měny roste náš export a klesá náš import. To se projeví posunem křivky agregátní poptávky doprava. Zároveň však znehodnocení měny bude ovlivňovat ceny dovážených surovin – např. ropy. Jejich cena vzroste, čímž vzrostou i náklady firem. Následkem toho se posune křivka krátkodobé agregátní nabídky nahoru. Jaký bude výsledný dopad na českou ekonomiku, bude záležet na tom, která z křivek se posune více, neboli zda bude reagovat více agregátní poptávka nebo agregátní nabídka. Svou roli určitě bude mít i časové hledisko. Každopádně je jasné, že poroste cenová hladina. Jak se změní reálný produkt a zaměstnanost tak jednoznačné není. Cvičení 1. Představte si, že by došlo k rapidnímu znehodnocení české koruny. Jaký dopad by mělo toto znehodnocení na kolísání české ekonomiky?

 19. MAEK1 – Cvičení 6 Cvičení 2. Česká republika po roce 1989 prošla transformací ekonomiky . Je možno říci, že v tomto období v určitých fázích klesl i potenciální produkt, nebo klesl pouze skutečný reálný produkt?

 20. MAEK1 – Cvičení 6 Vlivem restrukturalizace ekonomiky je pravděpodobné, že v prvních letech po roce 1989 klesl i potenciální produkt. Křivka LAS se tedy posunula doleva. Na to, jak výrazný byl propad potenciálního produktu, jsou však rozdílné názory. Cvičení 2. Česká republika po roce 1989 prošla transformací ekonomiky . Je možno říci, že v tomto období v určitých fázích klesl i potenciální produkt, nebo klesl pouze skutečný reálný produkt?

 21. MAEK1 – Cvičení 6 Cvičení 3. Vláda k podpoření ekonomiky sníží daňové zatížení firem. Bude mít toto opatření, které vychází ze strany agregátní poptávky, dopad na potenciální produkt?

 22. MAEK1 – Cvičení 6 Lze předpokládat, že snížení daní povede ke zvýšené investiční aktivitě. Pokud by se tak stalo, můžeme v následujícím období očekávat pozitivní dopad na potenciální produkt. Cvičení 3. Vláda k podpoření ekonomiky sníží daňové zatížení firem. Bude mít toto opatření, které vychází ze strany agregátní poptávky, dopad na potenciální produkt?

 23. MAEK1 – Cvičení 6 Pro tempo růstu skutečného reálného HDP využijeme našeho vzorečku uvedeného v textu. Cvičení 4. Podle údajů Českého statistického úřadu byly hodnoty reálného hrubého domácího produktu následující (ve stálých cenách roku 2000): v roce 2001: 2 242,942 mld. Kč; v roce 2002: 2 285,392 mld. Kč; v roce 2003: 2 367,719 mld. Kč; v roce 2004: 2 467,511 mld. Kč a v roce 2005: 2 617,783 mld. Kč. Vypočítejte tempo růstu reálného HDP v letech 2002, 2003, 2004 a 2005.

 24. MAEK1 – Cvičení 6 Pro rok 2002: 2 285,392 – 2 242,942 gHDP = *100 = 1,9% 2 242,942 Pro rok 2003: 2 367,719 – 2 285,392 gHDP = *100 = 3,6% 2 285,392 Pro rok 2004: 2 467,511 – 2 367,719 gHDP = *100 = 4,2% 2 367,719 Pro rok 2004: 2 617,783 – 2 467,511 gHDP = *100 = 6,1% 2 467,511