Mikroekonomie I Hospodářský cyklus - PowerPoint PPT Presentation

mikroekonomie i hospod sk cyklus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mikroekonomie I Hospodářský cyklus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mikroekonomie I Hospodářský cyklus

play fullscreen
1 / 11
Mikroekonomie I Hospodářský cyklus
157 Views
Download Presentation
leanna
Download Presentation

Mikroekonomie I Hospodářský cyklus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mikroekonomie I Hospodářský cyklus Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

 2. Fáze hospodářského cyklu

 3. Cyklickým výkyvům říkáme hospodářské cykly. Je pro ně typické střídání fáze expanze a recese.

 4. Expanze znamená, že se růst reálného HDP zvyšuje a dosahuje poměrně vysokých hodnot. Recese znamená, že se růst zpomaluje nebo dochází dokonce k poklesu reálného HDP.

 5. Hluboký a dlouhotrvající hospodářský pokles se nazývá deprese.

 6. Hospodářský cyklus růst reálného HDP (%) 7 6 expanze 5 expanze 4 recese expanze 3 recese 2 1 0 roky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2

 7. Příčiny hospodářských cyklů

 8. Hospodářské cykly jsou ve své podstatě investiční cykly. Jejich příčinou mohou být poptávkové šoky vyvolávané tím, jak bankovní soustava zvyšuje nebo snižuje peněžní zásobu.

 9. To vyvolává dočasné změny úrokové míry. V období expanze firmy často uskutečňují investice, které se později ukazují být „špatnými investicemi“.

 10. Firmy jsou přechodným poklesem úrokové míry popleteny. Pokládají nižší úrokovou míru za signál zlevnění kapitálu, za jev dlouhodobý, nikoliv pomíjivý, a proto více investují. Když se úroková míra vrací na původní výši, firmy by nejraději své investice „odvolaly“, kdyby to bylo možné.

 11. Pro centrální banku je velmi obtížné stabilizovat peněžní zásobu tak, aby zabránila kolísání úrokové míry.