bane og milj n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bane og Miljø

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Bane og Miljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Bane og Miljø. - Uge 2-Konference for greenkeepere. Program. Ca. 13:15 Goldfodsyge (ABP) Ca. 13.30 Planlæg din bane (TKP) Ca. 14:00 Pause ! Ca. 14:15 Timeregistrering (ABP) Ca. 14:45 Grønne regnskaber (TKP). Planlæg din bane. - Plejeplaner og planlægning. Program. Plejeplaner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bane og Miljø' - sela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bane og milj

Bane og Miljø

- Uge 2-Konference for greenkeepere

program
Program
 • Ca. 13:15 Goldfodsyge (ABP)
 • Ca. 13.30 Planlæg din bane (TKP)
 • Ca. 14:00 Pause !
 • Ca. 14:15 Timeregistrering (ABP)
 • Ca. 14:45 Grønne regnskaber (TKP)
planl g din bane

Planlæg din bane

- Plejeplaner og planlægning

program1
Program
 • Plejeplaner
  • Hvorfor?
  • Indhold
  • Eksempler
 • Planlægning
  • Timeregistrering
hvorfor plejeplaner
Hvorfor plejeplaner?
 • Blive enige om banens kvalitet
  • Vision, strategi og målsætninger
  • Fælles udgangspunkt (kontrakt ml. udvalg og greenkeeper)
  • Fastlægge plejeintensitet
  • Tydeliggøre prioriteringer
 • Planlægning af arbejdsdagen
  • Hvad går arbejdstiden til?
 • Dokumentation ved budget og investeringer
  • Grundlag for maskinparkens og personalets størrelse
 • Opsamle viden og evaluere af indsatsen
drift af en golfbane
Drift af en golfbane?
 • Pleje er levende planter
 • Vedligeholdelse af materialer
  • Eks. belægninger
  • Udstyr, maskiner
 • Renholdelse
  • Fjernelse af affald
plejeplaner hvad kan de indeholde
Plejeplaner- Hvad kan de indeholde?
 • Græspleje (Klipning, topdressing, etc.)
 • Pesticidfri pleje
 • Vanding
 • Gødskning
 • Renholdelse
 • Pleje af søer, vandløb
 • etc.
plejeplan kvalitetsbeskrivelse for drift af gr nne omr der
Plejeplan ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder”
 • Forudsætning.
  • Arealerne er klart defineret og kan opdeles i elementer, hvorved mængderne fremkommer nemt og klart
  • Registrering af tilstand
  • Brugbart kortmateriale (evt. digitale luftfotos, eller det bedste I har !)
indhold
Indhold
 • Opdel bane i elementer med ensartet drift: eks. greens, rough, fairway, vandløb osv.
 • Pr. element:
 • 1) Beskrivelse af status
 • 2) Tilstandskrav/målsætning
   • arealets udseende, arbejdsmetode ikke fastlagt
 • 3) Pleje
   • udgangspunkt i arbejdsprocessen
 • 4) evt. målemetode?
arealoversigt
Arealoversigt
 • Greens 13.000 m2
 • Forgreens 7.000 m2
 • Tee-steder 8.000 m2
 • Fairways 174.000 m2
 • Semirough 43.000 m2
 • Driving range 34.000 m2
 • Fritvoksende træer 63 stk.
 • Hæk 4.000 m2
 • Staudebede 100 m2
 • Levende hegn 10.000 m2
 • Faste belægninger 4.500 m2
 • Løse belægninger 2.000 m2
 • Vandløb 100 m2
 • Vandhul 500 m2
 • Trådhegn 1300 lbm
 • Terrænudstyr (lamper, bænke) 20 stk.

ialt

 • Klibning af græsarealer 279.000 m2
 • Renholdelse af bevoksning 14.700 m2
 • Renholdelse af belægninger 14.500 m2
 • Renholdelse af udstyr 20 stk
eksempel greens
Eksempel - greens

1) Status og mængde

 • 13.000 m2
 • Greens er generelt stærkt vandlidende og komprimerede.

2) Tilstandskrav/målsætning

 • Græsset skal være tæt og sammenhængende
 • Græsset skal være i vækst
 • Græsset må ikke være højere end 5-6 mm

3) Vejledende pleje

 • Klippes 6-7 gange om ugen
 • Gødskning efter gødningsplan
 • Eftersåning
 • Verkitalskæring

Målemetode

 • Vækst vurderes visuelt
 • Måling af græshøjde med tommelstok
 • Måling med retskede
eksempel terr ninventar
Eksempel -terræninventar

1) Status og mængde

 • 20 stk
 • Består af borde, bænke, cykelstativer og lamper

2) Tilstandskrav/Målsætning

 • Terrænudstyr skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

3) Vejledende pleje

 • Vedligeholdes i forhold til foreskrifter

4) Målemetode

 • Visuel vurdering
eksempel vandhul
Eksempel - vandhul

1) Status og mængde

 • 500 m2
 • Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Tørre ud om sommeren.

2) Tilstandskrav/Målsætning

 • Vandhullet skal være i økologisk balance. Ingen alger og frit vandspejl. Vandhullet må ikke gro til.

3) Vejledende pleje

 • Slåning af bredvegetation. Bredvegetation beskæres og fjernes januar/februar.
 • Rydning af træer og buske. Buske og træer mod syd fjernes

3) Målemetode

 • Visuel vurdering
 • Visuel vurdering
eksempel renholdelse af bel gninger
Eksempel – renholdelse af belægninger

1) Status og mængde

 • 14.500 m2
 • På parkeringsplads og areal omkring indgangsparti findes ofte flasker, plastikposer og større grene

2) Tilstandskrav/Målsætning

 • Affald må ikke forekomme

3) Vejledende pleje

 • Affald fra belægninger fjernes dagligt

4) Målemetode

 • Visuel vurdering
metodefordele
Metodefordele
 • Opdelingen i elementer
  • Overskueligt
  • Præcis afgrænsning og formulering af plejen
 • Enkel og målbar kvalitetsbeskrivelse
 • Variationen i arealerne kan beskrives nærmere i kvalitetskravene
 • Kan tilpasses og udbygges efter behov
indholdsfortegnelse til en plejeplan banebeskrivelse
Indholdsfortegnelse til en plejeplan/banebeskrivelse
 • Introduktion
 • Vision for banen
 • Ansvarsfordeling
 • Elementbeskrivelser
 • Tidsregistrering
 • 5 års plan
opf lgning plejeplaner
Opfølgning - plejeplaner
 • Effekten viser sig først over tid!!
 • Overvågning (registreringer, fotos)
 • Opsamling og vurdering
 • Justering af næste års plan
gr nne regnskaber

Grønne regnskaber

-kort introduktion

gr nne regnskaber1
Grønne regnskaber
 • Ikke lovpligtigt
 • Frivilligt regnskab (krav fra DGU??):
  • Giver overblik over ressourceforbruget
   • Mulighed for øget styring på miljøområdet
   • Mulighed for miljøforbedringer
   • Mulighed for besparelser
  • Udgangspunkt for dialog med myndigheder og omgivelser
  • Positivt image og øget opmærksomhed
gr nne regnskaber m lgruppe
Grønne regnskaber - Målgruppe
 • Indadtil
  • Bestyrelsen
  • Udvalg
  • Medarbejdere
  • Medlemmer
 • Udadtil:
  • Naboer
  • Myndigheder
  • Interesseorganisationer
  • Samarbejdspartnere
  • Medier
gr nne regnskaber indhold
Grønne regnskaber - indhold
 • Basisoplysninger
  • Navn, beliggenhed, aktivitet, ejendommens størrelse, klima, jordbundsforhold etc.
 • Ledelsens redegørelse
  • Begrundelse for valg af oplysninger, miljøpolitik, miljømål, kommentar til udvikling/resultater etc.
 • Oplysninger om miljøforhold
  • Opgørelse af forbrug (energi, vand, gødning, pesticider, affald etc.)
gr nne regnskaber2
Grønne regnskaber
 • Se mere i DGUs miljøstyringshåndbog
 • Gode eksempler fra andre klubber: