p tnick miesta eur py n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pútnické miesta Európy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pútnické miesta Európy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Pútnické miesta Európy - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Pútnické miesta Európy. Fatima. Obsah. Krajina História dediny História pútnického miesta Opis pútnického miesta Hyacinta , František , Lucia Zjavenia Posolstvo Fatima dnes Historické záznamy Autor. Virtuálna Fatima: Fatimská svätyňa Sviečkový pochod. Fatima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pútnické miesta Európy' - saxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah

Krajina

História dediny

História pútnického miesta

Opis pútnického miesta

Hyacinta, František, Lucia

Zjavenia

Posolstvo

Fatima dnes

Historické záznamy

Autor

Virtuálna Fatima:

Fatimská svätyňa

Sviečkový pochod

fatima
Fatima

nachádza sa v Portugalsku

asi 190 km severne od Lisabonu.

Je to malá dedina v diecéze Leiria.

Koniec

Obsah

hist ria dediny
História dediny

Podľa povesti istú arabskú spoločnosť pri odchode z kaštieľa Alcácer napadla skupina portugalských rytierov. Rytieri Arabov porazili, dámy zajali a odviedli do mesta Santarém, sídla portugalského monarchu Doma Alfonsa Henriquesa. Jeden z rytierov, ktorý preukázal v boji svoju vernosť, si vyžiadal ruku dcéry maurského guvernéra. Mal však podmienku – musela sa stať kresťankou. Dievča, volalo sa Fatima, súhlasilo a prijalo meno Ourena. Mesto, ktoré dostali od kráľa ako dar dostalo rovnaké meno. Dnes sa nazýva Ourém.

Ourena umrela mladá.

O niekoľko rokov prikázal opát kláštora preniesť jej pozostatky do dedinky, kde dal na počesť Madony postaviť malú kaplnku, dedinky, ktorá sa volá Fatima.

V roku 1158 bolo väčšia časť Portugalska pod nadvládou Moslimov.

Koniec

Obsah

hist ria p tnick ho miesta
História pútnického miesta

Rok 1917 bol obdobím:

 • vojny
 • proticirkevných kampaní
 • nevinných obetí
 • biedy a chudobných ľudí.

dva a pol kilometra od dedinky sa zjavila trom pastierikom Panna Mária, aby im odovzdala Božie posolstvo.

Deti sa volali Lucia, Hyacinta a František

Koniec

Obsah

slide6
Hyacinta
 • bola najmladšia
 • najviac prežívala duchovné zážitky.
 • pri zjaveniach všetko počula i videla
 • dostala veľký strach
 • nikdy nebola oslovená a ani sama nič nehovorila.

Iné zjavenia

 • videla Svätého Otca, raz ako kľačal a plakal a ľudia okolo neho kričali a nadávali mu, hádzali doňho kamene.
 • videla ľudí, ktorí nariekajú, lebo nemajú čo jesť a Svätého Otca ako sa modlí a ľudí modliacich sa spolu s ním.

Ochorela rok po zjaveniach. Mala veľké bolesti, ale všetko vydržala a tešila sa na smrť, na stretnutie s Milou Pani.

Zomrela ako deväťročná.

Koniec

Obsah

slide7
František
 • odmalička mal rád prírodu a ovečky
 • rodičia mu dali kresťanskú výchovu
 • pri zjaveniach Panny Márie nič nepočul
 • všetko iba videl
 • hlboko to prežíval.

Modlil sa a trpel najmä preto, aby utešil Božie Srdce, aby ho „odškodnil“ za všetky urážky, ktoré si vytrpelo.

Umrel ako desaťročný.

Koniec

Obsah

slide8
Lucia
 • bola najstaršia
 • ako jediná mala možnosť zhovárať sa pri zjaveniach s Pannou Máriou.
 • Panna Mária jej dala úlohu, aby odovzdala posolstvo celému svetu.
 • v roku 1921 vstúpila do Spoločenstva sestier sv. Doroty v Porte.
 • istý čas bola v Tuy, potom v Ponteverde, či v Galícii.
 • v roku 1934 zložila v Tuy večné sľuby.
 • v roku 1948 jej pápež Pius XII. povolil prestup ku karmelitánkam.
 • v roku 1948 sa dostala k Bosým karmelitánkam v Coimbre,
 • zomrela v roku 2005.

Koniec

Obsah

zjavenia
Zjavenia

Kľakol si na zem, sklonil hlavu tak, že sa čelom dotýkal zeme a kázal deťom, aby trikrát opakovali:

Anjel, ktorý Matku Božiu predchádzal, vyzýval deti na modlitbu:

„ Môj Bože, verím v teba, klaniam sa ti, dúfam v teba a milujem ťa!

Prosím ťa, odpusť všetkým, ktorí v teba neveria, neklaňajú sa ti,

nedúfajú v teba a nemilujú ťa.“

A hneď potom prednáša prosbu za to, čo postihuje veľkú väčšinu ľudí:

Prosím, odpusť všetkým, ktorí neveria, neklaňajú sa, nedúfajú a nemilujú ťa.

Uvedomujeme si, ako sa my sami niekedy správame, keď vstupujeme do chrámu, kde prebýva Ježiš vo Sviatosti?

Mnohí ani len hlavu nesklonia a hneď si sadajú do lavice či na stoličku, prekrížia si nohu cez nohu, ako keby vošli do miestnosti, kde sa koná nejaká schôdza či zábavný program

Koniec

Obsah

zjavenia1
Zjavenia

„Chcete sa ponúknuť Bohu a tak znášať všetky utrpenia, ako to on

sám bude od vás chcieť, a to všetko ako vynáhradu za hriechy,

ktorými ho urážajú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov? “

Panna už pri prvom zjavení deti žiadala:

Fatimské deti pri zjavení odpovedali, že prijmú všetko, čo od nich Boh bude žiadať.Slabé deti mali silu odolať všetkým nástrahám nepriateľov.

Doslova sa tak naplnili slová Apoštola: ... ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných... (1Kor 1, 27).

Uvedomujeme si aj my tieto tri základné pravdy:

- Boh koná prostredníctvom causae secundae, teda prostredníctvom tvorov;

- Bohu možno ponúknuť zadosťučinenie za iných;

- utrpenia prijímané v súlade s Božou vôľou majú hodnotu vzývania a spásy ???

Koniec

Obsah

zjavenia2
Zjavenia

„ Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obete za hriešnikov,

pretože veľa duší smeruje do zatratenia, lebo niet tých, čo by sa za nich modlili “

Panna Mária vo Fatime povedala deťom :

A aby sa tieto slová hlboko zapísali deťom do pamäte, sama ich naučila modlitbu, ktorú dobre poznáme a ktorú vkladáme medzi jednotlivé desiatky ruženca:

„ Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď

do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Koniec

Obsah

zjavenia3
Zjavenia

„ Obetujte sa za hriešnikov a keď budete prinášať obety, hovorte:“

Pri treťom zjavení Panna Mária povedala deťom :

„ Ó Ježišu, pre tvoju lásku a za obrátenie hriešnikov

a ako vynáhradu za hriechy proti Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu..“

Prvé roky tretieho tisícročia sú na jednej strane nepochybne rokmi mnohých významných vedeckých objavov a úspechov v oblasti techniky, no na druhej strane aj rokmi obrovskej absencie poznania pravého Boha a nevedomosti o posledných veciach človeka.

Môže väčšina ľudí, vďaka Kristovej vykupiteľskej obete, dosiahnuť spásu prostredníctvom modliacej sa Cirkvi???

Koniec

Obsah

slide13
Pre veriaceho katolíka argumentom na prijatie fatimských zjavení je jeho formálne uznanie zo strany Cirkvi, ktoré zároveň dovolilo oficiálne uctievať Madonu z Fatimy :

Miestny diecézny biskup José Alves Correia da Silva nebol jediný z cirkevnej hierarchie, kto sa vyslovil pozitívne o fatimských zjaveniach.

Pápeži Pius XII. i Ján Pavol II. brali fatimské zjavenia veľmi vážne. Na podnet sestry Lucie pápež Pius XII. 31. 12. 1942 zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pričom do zasväcujúcej modlitby vložil vetu, ktorá sa týkala Ruska:

„ Národom, ktoré rozdeľujú bludy a nezhody, predovšetkým tým,

ktoré ťa zvláštnym spôsobom uctievajú

a v ktorých nebýval azda ani jediný dom bez tvojej ikony (tá je dnes možno

skrytá na lepšie časy), daj pokoj a priveď ich do jedného Kristovho ovčinca

a pod jediného pastiera..“

Koniec

Obsah

moje posolstvo
Moje posolstvo

Fatimské posolstvo pre mňa znamená:

 • modlitbu
 • obetu
 • vieru
 • lásku

Ak sa my zmeníme, zmení sa aj svet okolo nás.

Koniec

Obsah

opis p tnick ho miesta
Opis pútnického miesta

Na počesť Panny Márie bola vo Fatime postavená veľká neobaroková bazilika.

 • Najväčší chrám Portugalska
 • stavba sa začala v roku 1928
 • stavebné práce trvali 25 rokov.
 • veža meria 65 m
 • námestie je dvakrát väčšie ako námestie baziliky sv. Petra v Ríme.

Koniec

Obsah

slide16
Hlavný oltár

vitráže s výjavmi zjavení

obraz s posolstvami, ktoré odovzdala Mária pastierom pri zjavení.

Monumentálny organ

roku 1952,

má približne 12 tisíc píšťal.

V októbri 1953 sa uskutočnilo posvätenie tejto baziliky s pätnástimi oltármi.

Koniec

Obsah

slide17
Môžeme v nej nájsť aj:

Sochy portugalských svätcov, z ktorých je v Portugalsku najviac uctievaný sv. Anton.

Hrobky Hyacinty a Františka.

Na mieste prvého zjavenia postavili kaplnku Zjavení so sochou Panny Márie.

Pápež Ján Pavol II. vložil do koruny sochy náboj z pištole, ktorý mu z tela vybrali lekári po atentáte v roku 1981.

Túto kaplnku postavili ako prvé miesto modlitby a tvorí srdce celej svätyne.

Koniec

Obsah

slide18
Vo Fatime sa nachádzajú aj

Pastoračné centrum Pápeža Pavla VI, slúžiace ako kongresové centrum a centrum mariánskych štúdií.

V roku 1929 bola otvorená nemocnica

Exercičný dom.

príbytky troch pastierov v Aljustrel

     V spomínanom meste Ourém ležiacom 10 km severovýchodne od Fatimy môžu turisti obdivovať stredoveký hrad z pätnásteho storočia. Dal ho postaviť Afonso, vnuk Nuna Álvaresa Pereiru, ktorý viedol statočných Portugalcov vo víťaznej bitke proti Kastílskemu kráľovstvu.

Koniec

Obsah

fatima dnes
Fatima dnes

Panna Mária nám zanechala akýsi návod na život, ktorý by sme mali žiť.

1. Pokánie.

2. Prijímanie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej s hlbokou úctou a vierou.

3. Meditácia o živote Ježiša a Panny Márie.

4. Každodenná modlitba sv. Ruženca.

5. Premieňanie každodenných životných ťažkostí na dobrovoľné obete

za spoločenstvo v ktorom žijeme.

Koniec

Obsah

slide20
V súčasnosti sa okrem osobných modlitieb konajú aj púte na mariánske pútnické miesta po celom svete na prvú sobotu v mesiaci, takzvanú fatimskú sobotu.

Panna Mária odporúča uctiť si jej Nepoškvrnené Srdce päť prvých sobôt v mesiaci za sebou a sľubuje pomoc v hodine smrti.

Koniec

Obsah

historick z bery
Historické zábery

Lucia, Jacinta, a Francisco na Cova da Iria

13 Septembra 1917 sa zišlo na Cova

cca 70 000 ľudí, aby videlo sľúbený zázrak

Miestne noviny o predpovedanom

slnečnom zázraku

Fotografia na tlačenicu ľudí po slnečnom zázraku

Koniec

Obsah

fatimsk sv ty a
Fatimská svätyňa

Ak vám nefunguje automatické prehrávanie videa, stiahnite si ho priamo z internetu

Koniec

Obsah

svie kov pochod
Sviečkový pochod

Ak vám nefunguje automatické prehrávanie videa, stiahnite si ho priamo z internetu

Koniec

Obsah

autor
Autor:

Zuzana Klučárová

45klucarova@gjavsnv.edu.sk

Adresa školy:Gymnázium

Javorová 16

Spišská Nová Ves

Zdroje:

Mária hovorí k svetu – L. G. FonescuFatima – Icilio FeliciFatima – posolstvo a jeho plnenie – Adolf FugelHyacinta miláčik Panny Máriehttp://www.portugalvirtual.pt/_tourism/costadeprata/fatima/http://www.fatimavirtual.com/portal/?index.php&lang=ENhttp://www.blumental.sk/casopis/rok_2001/5-2001/cl07.htmwww.theimmaculateheart.com/

Obsah