neohybn slovn druhy l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Neohybné slovné druhy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Neohybné slovné druhy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Neohybné slovné druhy - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Neohybné slovné druhy. Štefan Kohári. Príslovky. miesta – kde? Za tým stromom odbočte doprava. času – kedy? Nikto zajtra nepríde. spôsobu – ako? Nedalo sa to naučiť lepšie? príčiny – prečo? Urobil si to náročky? POZOR! v sobotu – 2 sl.druhy: predložka a podst.meno

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Neohybné slovné druhy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr slovky
Príslovky
 • miesta – kde? Za tým stromom odbočte doprava.
 • času – kedy? Nikto zajtra nepríde.
 • spôsobu – ako? Nedalo sa to naučiť lepšie?
 • príčiny – prečo? Urobil si to náročky?
 • POZOR!
 • v sobotu – 2 sl.druhy: predložka a podst.meno
 • včera – 1 slov. druh – príslovka času
 • v škole – 2 slová = 2 slovné druhy
 • doma – 1 slovo = 1 slovný druh – príslovka
 • ! TU, TAM, SEM – ukazovacie zámená !
predlo ky
Predložky
 • prvotné – v, po, nad, popod
 • druhotné – okolo, vedľa, uprostred
 • jednoduché – po, nad
 • zložené – ponad
 • vokalizácia: s – so, z – zo, k – ku, v – vo
 • nastáva ak sa slovo začína tou istou alebo podobnou spoluhláskou, prípadne na 2 neslabikotvorné spoluhlásky
spojky
Spojky
 • priraďovacie
  • zlučovacie (a, i, aj, ani, alebo...)
  • vylučovacie (buď, alebo, či...)
  • stupňovacie (ba, ba aj, nielen – ale aj...)
  • odporovacie (ale, no lež, však)
 • podraďovacie (že, keď, lebo, aby, keby)
  • pred nimi vždy čiarka!!!
  • pred: a preto, a teda, a tak, a jednako, a to – vždy čiarka!!!
astice
Častice
 • uvádzajú slov, vetu, alebo ho zdôrazňujú, zneisťujú spochybňujú
  • bárs, kiežby, veru, bodaj
  • iba, len, až, dokonca
  • asi, zrejme, pravdepodobne

POZOR:

A on sedel doma. A – uvádzacia častica.

Naučil sa aj ruštinu. AJ – častica

(lebo nespájajú slová a vety, ale zdôrazňujú)

citoslovcia
Citoslovcia
 • vlastné – joj, jé, fíha, hm, cibeka, dočerta
 • zvukomalebné (zachytávajú zvuk) – kikirikí, tik-tak, tresk
 • POZOR: citoslovcia píšeme vždy s jotou, nezávisle od typu spoluhlásky!!!
ur te spr vne neohybn slovn druhy
Určte správne neohybné slovné druhy
 • Včera som videl na ulici postávať iba jednu osamelú dievčinu.
 • Stále silnejšie bum-bum môjho srdca mi prezradilo, že mám o ňu záujem.
 • Veruže tie oči ma prenasledovali ešte dlho po našom stretnutí.
ur te spr vne neohybn slovn druhy8
Určte správne neohybné slovné druhy
 • Včera– príslovka, času
 • na – predložka, prvotná, jednoduchá
 • iba - častica
 • bum-bum– citoslovce, zvukomalebné
 • že – spojka, podraďovacia
 • o – predložka, prvotná, jednoduchá
 • Veruže – častica
 • ešte - častica
 • dlho – príslovka, času
 • po – predložka, prvotná, jednoduchá