jednotn kontaktn miesta v r mci eur pskej nie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie. JUDr. Ronald Strehár Ministerstvo financií SR. Koncepcia architektúry JKM. JKM = „ one stop shop “ Splnenie si viacerých zákonných povinností voči   viacerým inštitúciám na jednom mieste (najmä pri začatí podnikania). Právny základ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie' - mallory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jednotn kontaktn miesta v r mci eur pskej nie

Jednotné kontaktné miesta v rámci Európskej únie

JUDr. RonaldStrehárMinisterstvo financií SR

koncepcia architekt ry jkm
Koncepcia architektúry JKM

JKM = „one stop shop“

Splnenie si viacerých zákonných povinností voči  viacerýminštitúciám na jednom mieste

(najmä pri začatí podnikania)

pr vny z klad
Právnyzáklad
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)(JKM I. etapy)
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (JKM II. etapy)
 • koncepcia založenia JKM (uznesenie vlády SR 324/2006 z 19.4.2006)
smernica eur pskeho parlamentu a rady 2006 123 e s o slu b ch na vn tornom trhu
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ESo službách na vnútornom trhu

Cieľ:

 • Odstránenie administratívnych a právnych bariér v obchode so službami
 • Umožnenie cezhraničného poskytovania služieb
 • Založenie Jednotných kontaktných miest (JKM)
 • Všetky postupy a formality majú byť umožnené vykonať aj elektronicky
 • Interoperabilný elektronický podpis
 • Využitie Informačného systému jednotného trhu (IMI)
z kon 136 2010 z z o slu b ch na vn tornom trhu a o zmene a doplnen niektor ch z konov
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
slide8

Výnos MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre

informačné systémy verejnej správy

štandardy pre elektronické formuláre

(§45, príloha č. 3 )

etapy budovania jkm
Etapy budovania JKM

JKM I. etapy (do 2007) 50 JKM na ŽÚ (pre živnosti)

Elektronické služby:

 • •zasielanie údajov daňovémuúradu
 • •zasielanie údajov zdravotnýmpoisťovniam
 • •prideľovanieIČO
 • •vyžiadanie výpisu z registratrestov
slide13

JKM II. etapy 8 JKM v sídlach VÚC aj pre ostatných podnikateľov

 • zasielanie údajov a dokumentov pre zápis do obchodného registra + pre udeľovanie licencií (oprávnení) iných subjektov (komory)
 • vyžiadanie údajov z REGOB (Registra obyvateľov)
 • elektronicképlatby
 • E-formuláre
 • špecializovaný portál (informačný/transakčný + jazykové mutácie A/S)
jkm v e http ec europa eu internal market eu go index sk htm
JKM v EÚ http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_sk.htm