slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az ESZA Kht. által kezelt uniós programok és az NFT II indulása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az ESZA Kht. által kezelt uniós programok és az NFT II indulása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
sauda

Az ESZA Kht. által kezelt uniós programok és az NFT II indulása - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
Az ESZA Kht. által kezelt uniós programok és az NFT II indulása
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az ESZA Kht. által kezelt uniós programok és az NFT II indulása SZILÁGYI JÁNOS ESZA Kht. programvezető

 2. Közreműködő szervezetMi is az? Szervezet HEFOP /TÁMOP intézkedések lebonyolítója Pályáztatás – programvégrehajtás EU-források megfelelő felhasználása Közreműködő ESZA Kht. SzMM tulajdonában (korábban OM is) 2000. óta: Phare programok 2004. óta: Strukturális Alapok

 3. Változások 2007. január 1-jén • SZMM 100% tulajdon • NFT I: • HEFOP 1.3; 2.3; 3.4; 3.5 programok teljes körű végrehajtása (szakmai+pénzügyi+eljárásrendi) = 1 intézkedés – 1 KSZ elv • Szakképzési és felnőttképzési HEFOP programok átvétele (1.1; 3.2; 4.1) • 3. NFT II: Teljes jogkörű KSZ szerep 2007-2013 • 4. Hazai pályázatok: szociális, gyermekvédelmi, idősügyi, esélyegyenlőségi, drogmegelőzési, fogyasztóvédelmi, közmunka, civil (NCA és társadalmi párbeszéd), fogyatékkal élők támogatási területein • 5. ISO 9001:2001 minőségbiztosítás megszerzése

 4. HEFOP 1.1Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása • Főkedvezményezettek: Munkaügyi Központok (20db) • Célcsoport: • 16-30 év közötti álláskeresők, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni. • 30 éven felüli tartósan regisztrált álláskeresők, különös tekintettel a 45 éven felüliekre. • 30 éven felüli tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (különös tekintettel a 45 éven felüliekre), azaz azok, akik a munkaügyi központ kirendeltségein 3-12 hónapja nyilvántartott álláskeresők, továbbá a munkaerőpiacról kiszorult személyek (inaktívak), vállalkozásukkal felhagyók, létszámleépítésben érintettek. • Célja: álláskeresők munkaerő-piaci esélyeit javító szolgáltatások nyújtása:tanácsadás pályaválasztáshoz, pályamódosításhoz, lehetőség nyílhat képzettség megszerzésére, támogatott munkahelyen történő munkagyakorlat-szerzésre, ill. álláskeresési ismeretek elsajátítására – azaz olyan segítő tevékenységek igénybevételére • Keretösszege 2004 és 2006 között: ~29 milliárd forint

 5. HEFOP/1.3A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzéseA családi és munkahelyi kötelezettségek össze-hangolásának elősegítése 1.3.2 -1. komponens: Családbarát intézkedések bevezetése munkahelyeken 1.3.1.-1. komponensA nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése • A nők foglalkoztathatóságának javítása • Foglalkoztatási szintjük növelése • Munkaerő-piaci pozíciójuk megerősítése Munkanélküli és inaktív nők 1.3.1.-2. komponensA nők vállalkozóvá válásának támogatása, a női vállalkozások megerősítése, fejlesztése • Komplex vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása női vállalkozók / vállalkozást indítani kívánó nők számára • Vállalkozó nőket támogató hálózatok kialakítása / fejlesztése Vállalkozó vagy vállalkozást indítani kívánó nők 1.3.2-2. komponens: A települési szolgáltatások családbarát szempontú - a lakosok családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását segítő - átalakítása A pályázat keretében odaítélhető támogatás formája: szakértői tanácsadás/szolgáltatás, a pályázó nem részesül közvetlen pénzbeli támogatásban Jogosulttá válik előzetesen kiválasztott szakértő/tanácsadó konzorcium szolgáltatásait igénybe venni

 6. 7,1 mrd Ft 3,9 mrd Ft HEFOP 2.3. 2.3.1. Munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek alternatív képzése és foglalkoztatása • szakképesítés megszerzésével, • 13 hónap támogatott (+6 hónapos utó-) foglalkoztatással, • pszicho-szociális támogatással 2.3.2. Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása,belleszkedésének elősegítése • munkaerő-piaci szolgáltatással, • munkába helyezésükkel, • képzésbe juttatásukkal 6.000 foglalk. 1000 képzett 1.700 foglalk. 2.000 bevont 1.800 képzett 20.000 bevont 95 projekt 22-24 hó 72 projekt 12/18 hó

 7. HEFOP 3.2.2 és 4.1.1 Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása • Célja: A szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával, valamint a mai igényeknek megfelelő csúcstechnológia összehangolt alkalmazása; • Keretösszege 17 mrd Ft ( 5,5 mrd ESZA – 11,5 mrd ERFA) • Célcsoport: szakképzésben érintett tanulók, kb. 86 400 fő • Főkedvezményezettek (TISZK-ek) száma: 16; • Megvalósulás: Régiónként 2-2 TISZK illetve Budapesten 2 TISZK; • Ebből: 14 Kht., 2 költségvetési szervezet önkormányzati fenntartásban;

 8. HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Kedvezményezett: Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Foglalkoztatási Hivatal, 9 Regionális Képző Központ Tevékenységek: program- és tananyagfejlesztések (moduláris, kompetencia alapú, e-learning),ezek kísérleti képzése szakember- és tanár-továbbképzési programok kidolgozása a felnőttképzés információs rendszerének fejlesztése. Projektek időtartama: 27 hónap Támogatás összege: 3 220 M Ft

 9. HEFOP 3.5.2Intézményhálózat kialakítása a hátrányos helyzetű felnőttek digitális oktatásának és szakmai képzésének támogatására és foglalkoztatásuk elősegítésére Kedvezményezett: Apertus Közalapítvány Tevékenységek: • érettségit is biztosító szakképzési, közoktatási intézmények hálózatának kialakítása a középfokú oktatásból korábban kiszorult hátrányos helyzetű felnőttek részére • digitális tananyagfejlesztés • részt vevő tanárok továbbképzése és a részt vevő intézmények felkészítése Megvalósítás helyszíne: Észak-magyarországi régió Projektek időtartama: 20 hónap Támogatás összege: 442 M Ft

 10. HEFOP 3.5.3 Lépj egyet előre! Kedvezményezett: Foglalkoztatási Hivatal Tevékenységek: • hiányszakmák felmérése megyénként • maximum érettségivel rendelkező személyeknek ingyenes szakképzés és a szakképzéshez szükséges felzárkóztatás Projektek időtartama: 28 hónap Támogatás összege: 4 217 M Ft

 11. HEFOP 3.5.4A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával Pályázó szervezetek: közművelődési intézmények Tevékenységek: • munkaerő-piaci irányultságú kísérleti képzés tervezése, fejlesztése, beindítása: egyéni tanulást támogató szolgáltatások, nem iskolarendszerű, kísérleti képzések • felnőttképzési konzultációs helyek kialakítása Projektek időtartama: max. 24 hónap Támogatás összege: max. 50 M Ft

 12. HEFOP-tapasztalatokKözös prioritásaink • Pénz elköltése helyett a szakmapolitikai célok megvalósulása •  indikátorok megfelelő teljesítése • koncentráció és egységesítés helyett szervezetek megerősítése •  (közös) felkészülés 2007-13-ra

 13. NFT II várható intézkedések TÁMOP és TIOP 22 intézkedés Témakörök: • ÁFSZ fejlesztése • szociális gazdaság • kísérleti foglalkoztatási programok • felnőttképzési programok • TISZK rendszer (tovább)fejlesztése • civil szervezetek kapacitásbővítése • civil szervezetek akkreditációja • OMMF (Országos Munkavédelemi és Munkaügyi Főfelügyelőség) fejlesztése • gyermek és ifjúsági programok • hátrányos helyzetű térségek komplex fejlesztése • képessé tevő programok • szociális szolgáltatások fejlesztése • akadálymentesítés • közösségfejlesztés • antidiszkrimináció • fogyasztóvédelem

 14. NFT II várható nagyságrendek • 2007-2013: 500 milliárd forint • 2007-ben • 70 milliárd • 8-10 pályázati kiírás • 8-10 ezer pályázat • 25-30 központi program • 2-3 ezer szerződés

 15. NFT II végrehajtás • Bővült a projekt kiválasztási eljárások köre: • egyfordulós pályázat • kiemelt projekt • kétfordulós pályázat • közvetett támogatás • Egy intézkedés – egy KSZ • Operatív KSZ – stratégiai IH • Rugalmasabb szerződésmódosítás • Elektronikus kommunikáció nagyobb mértékben • Reálisabb határidők • Praktikus javítások: pl. 25%-nál magasabb költségcsökkentés elutasítást jelent

 16. Hallgattassék meg a másik fél is!HEFOP-felmérés 2006/03 Problématerületek a projektvezetők szerint Szolgáltatási funkció iránti igény Túlbonyolított intézményrendszer Hosszú átfutási idők Túlzott adminisztráció SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁST AKADÁLYOZZA Finanszírozási nehézségek Változó elvárásrendszer

 17. Köszönöm a figyelmet! www.esf.hu szilagyi.janos@esf.hu