ny lt fejleszt rendszerek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nyílt fejlesztőrendszerek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nyílt fejlesztőrendszerek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

Nyílt fejlesztőrendszerek - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Updated on

Nyílt fejlesztőrendszerek. Graphical Editing Framework. GEF célja. Grafikus szerkesztőprogramok Integráció az Eclipse környezetbe Tetszőleges modell megjelenítése Magas absztrakciós szint. Példa. GEF felépítése. Interakció (MVC) Modell  nézet leképzés Eclipse integráció.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nyílt fejlesztőrendszerek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Nyílt fejlesztőrendszerek Graphical Editing Framework

  2. GEF célja • Grafikus szerkesztőprogramok • Integráció az Eclipse környezetbe • Tetszőleges modell megjelenítése • Magas absztrakciós szint

  3. Példa

  4. GEF felépítése • Interakció (MVC) • Modell  nézet leképzés • Eclipse integráció • Megjelenítés • Elemek elrendezése • Nagyítás • Natív (SWT) réteg

  5. MVC séma • Modell – Nézet – Vezérlő • Adatok tárolása és megjelenítése külön • Modell: adatok tárolása • Nézet: grafikus megjelenítés • Vezérlő: felhasználói interakció • Elterjedt: JSF, Swing, JFace, MFC

  6. MVC a gyakorlatban Felhasználó Vezérlő 1. felhasználói akció 6. megjelenítés 2. modell módosítás 4. nézet frissítése NÉZET 3. visszajelzés MODELL 5. modell lekérdezése

  7. MVC részei a GEF-ben I. • Modell: tetszőleges • EMF, Java osztályok, adatbázis • Hierarchikus felépítés (gyökeres fa) • Támogatnia kell az értesítéseket • Jelentés a vezérlőnek, ha módosítás történt • 1 modell  több nézet esetén fontos • Pl. EMF Notification Framework • Üzleti modell: struktúra, adatok • Nézeti modell: megjelenítési információk • Pl. pozíció, méret.

  8. Egyszerű modell Üzleti modell public class ElsoModel{ private String name; private Rectangle bounds; public String getName() { return name; } public void setName(String n) { name = n; } public Rectangle getBounds() { return bounds; } public void setBounds(Rectangle r) { bounds = r; }} Nézeti modell

  9. Egyszerű értesítés public interface MyModelListener { public void modelChanged();}public class ElsoModel { ... private List<MyModelListener> listeners; public ElsoModel() { listeners = new Vector<MyModelListener>(); } public void addListener(MyModelListener list) { listeners.add(list); } public void removeListener(MyModelListener list) { listeners.remove(list); } private void fireListeners() { for (MyModelListener list : listeners) list.modelChanged(); }}

  10. Push vs. pull értesítés • Pull: Csak annyit küld, hogy változás történt • Gyors, erőforráskímélő • Minden változó attribútumot vizsgálni kell • Push: Pontosan megmondjuk, hogy mi változott (pl. új X pozíció = 172) • El kell küldeni magát a változást is, lassú • Könnyen feldolgozható

  11. MVC részei a GEF-ben II. • Nézet: Draw2D osztályok • SWT-re épülő grafikus könyvtár • Egyszerű elemek (címke, téglalap, nyíl) • Hierarchikus megjelenítés • Alap építőelem: Figure • GEF nézet = Draw2D Figure példány • Bármely SWT alkalmazásban használható • Saját üzenetkezelése is van

  12. Draw2D hierarchia • Minden gyerek csak a szülőjén belül • Gyerekek balról jobbra • Pontosan 1 gyökérelem 1 1 6 2 3 2 3 6 5 4 4 5

  13. Draw2D LayoutManager • Gyerekek elrendezése szülőn belül • Több beépített, lehet saját is • Constraint: Egy gyerek elhelyezésével kapcsolatos kényszer • SWT-nél ez volt a LayoutData • Szülő pozíció és méret + LayoutManager + Constraint  Gyerek pozíció és méret • Szülőben kell megadni, nem a gyerekben!!!

  14. Draw2D LayoutManagerek BorderLayout FlowLayout Top 1 2 Left Center Right 3 4 Constraint Bottom XYLayout ToolbarLayout 1 2 3 12,8,20,10 30,20,27,14

  15. Draw2D alapelemek • Egyszerű elemek • Label, Button, CheckBox, Image • Geometriai alakzatok • RectangleFigure, Ellipse, Triangle • Panel: általános konténer elem • ScrollPane: görgethető tartalmú elem

  16. Draw2D alapelemek public class Pelda1 extends Figure{ public Pelda1() { setOpaque(true); setBackgroundColor(ColorConstants.white); setLayoutManager(new ToolbarLayout()); add(new Label("Label!")); add(new CheckBox("CheckBox!")); add(new Button("Button!")); add(new RectangleFigure()); add(new Ellipse()); add(new RoundedRectangle()); add(new Triangle()); for (int i = 3; i <= 6; i++) ((Figure) getChildren().get(i)).setPreferredSize(-1, 40); }} Alapból minden átlátszó Minden elemnek lehet egy preferrált mérete, LayoutManagerek figyelembe vehetik

  17. Draw2D keretek • Minden Figurehöz rendelhető keret • TitleBarBorder: dialógusablak jelleg • LineBorder: egyszerű vonal • MarginBorder: üres hely • Keretek egymásba ágyazhatók • CompoundBorder • Megosztható Figureök között

  18. Draw2D keretek public class Example2 extends Figure{ public Example2() { setOpaque(true); setBackgroundColor(ColorConstants.white); setLayoutManager(new XYLayout()); TitleBarBorder tb = new TitleBarBorder("TitleBarBorder"); tb.setTextColor(ColorConstants.white); setBorder(new CompoundBorder(new LineBorder(1), tb)); Label lbl = new Label("Címke"); lbl.setBorder(new CompoundBorder( new LineBorder(1), new CompoundBorder( new MarginBorder(2, 10, 20, 30), new LineBorder(ColorConstants.blue, 5)))); add(lbl); setConstraint(lbl, new Rectangle(20, 20, 120, 70)); } } Constraint megadása a szülőben

  19. Draw2D egyéb elemek • Nyilak: lásd később • Beépített elemek kombinációja nem mindig elégséges  saját elemek • paintFigure() felülírása kell • Tetszőleges SWT rajzoló kód lehet

  20. Draw2D saját elem public class Example3 extends Figure{ @Override protected void paintFigure(Graphics graphics) { Rectangle r = getBounds(); PaletteData pd = new PaletteData(0xff0000, 0xff00, 0xff); pd.redShift = -16; pd.greenShift = -8; pd.blueShift = 0; pd.isDirect = true; ImageData id = new ImageData(r.width, r.height, 24, pd); for (int u = 0; u < r.width; u++) for (int v = 0; v < r.height; v++) { int rc = ((int) ((Math.sin(u * 9.0 / r.width) + Math.cos(v * 7.0 / r.height)) * 256.0)) % 256; id.setPixel(u, v, rc << 16); } Image img = new Image(Display.getCurrent(), id); graphics.drawImage(img, r.getTopLeft()); } }

  21. MVC részei a GEF-ben III. • Vezérlő: EditPart osztályok • GEF „lelke” • Kapcsolat a modell és a nézet között • 1 Figure  1 EditPart • 1 modell elem  több EditPart is lehet • Minden nézethez egy példány • Felhasználói akciók kezelése

  22. GEF szerkesztő lépései • Kezdeti nézet felépítése • Modell bejárása, nézet elkészítése • Szerkesztési „szabályok” meghatározása • Felhasználói akciók • Üzenetek értelmezése a szerkesztési „szabályok” alapján • Modell módosítása • Nézetek frissítése

  23. 1. Kezdeti nézet felépítése • Modell alapján EditPartok létrehozása • EditPartFactory • Nézet Figureök példányosítása • GraphicalEditPart.createFigure() EditPart hierarchia fig Nézet Modell gyökér Gyerekek fig fig … … …

  24. EditPartViewer • Egy EditPart hierarchia megjelenítéséért felelős • Elvben hasonló, mint a JFace viewerek • Fa- vagy grafikus nézet • TreeViewer: tipikusan Outline nézethez • GraphicalViewer: grafikus nézet • ScrollingGraphicalViewer: éppen ez az aktuális javasolt megvalósítás (pár hónapja még nem is létezett ilyen osztály )

  25. EditPartViewer II. • Három szükséges alkotóelem • EditDomain: GEF alkalmazás „állapota” • EditPartFactory: modell  EditPart leképzés • Gyökér modellelem ...public void createPartControl(Composite parent) { ScrollingGraphicalViewer sgv = new ScrollingGraphicalViewer(); sgv.setEditDomain(new DefaultEditDomain(this)); sgv.setEditPartFactory(new MyEditPartFactory()); sgv.setContents(model_gyoker_elem); sgv.createControl(parent);}...

  26. EditDomain • GEF állapot • Aktív eszköz (active tool) • Éppen használt szerkesztő funkció • Pl. kijelölés, új elem, törlés • CommandStack • Elvégzett módosítások listája • Undo / redo támogatáshoz • Használjuk mindig a DefaultEditDomain-t

  27. EditPartFactory • Modell alapján EditPart generálása public class ElsoGEFEditPartFactory implements EditPartFactory{ public EditPart createEditPart(EditPart context, Object model) { EditPart ep = null; if (model instanceof ElemModel) ep = new ElemEditPart(); else if (model instanceof SzuloModel) ep = new SzuloEditPart(); if (ep != null) ep.setModel(model); return ep; }} Szülő EditPart EditPart tud tárolni egy modell referenciát

  28. Nézet legenerálása • EditPart feladata • Sajátunkat célszerű származtatni azAbstractGraphicalEditPart osztályból public class ElemEditPart extends AbstractGraphicalEditPart{ ... @Override protected IFigure createFigure() { // Saját Figure létrehozása ElemFigure fig = new ElemFigure(); return fig; } ...}

  29. Modell bejárása • EditPartViewer tartalma • EditPartFactory • Modell gyökér eleme • Hogy jutunk el a modell többi részéhez? • EditParton keresztül • Mindenki megmondja a saját gyerekeit • Rekurzívan bejárható az egész modell • Ne legyen benne tartalmazás kör

  30. Modell bejárása • EditPart.getModelChildren() • Az EditParthoz tartozó modellelem gyerekeit kell visszaadni listaként • Lista sorrendje számít  nézetek takarása public class SzuloEditPart extends AbstractGraphicalEditPart{ ... @Override protected List getModelChildren() { // Saját modell lekérdezése SzuloModel szm = ((SzuloModel) getModel()); return szm.getChildren(); } ...} EditPartból a saját modell elérése Modell-függő függvény, nem GEF!

  31. Nézet felépítés összefoglalás GraphicalViewer EditPart Factory Modell EditPartok Figureök

  32. Content Pane • X modellelem gyerekeinek a nézetei X nézetének a gyerekei • Összetett Figurek esetén nem jó • ContentPane: Figure ős X gyerekeinek • EditPartban adhatjuk meg • Saját Figureünkben gondoskodni kell róla ...@Overridepublic IFigure getContentPane() { return ((MyFigure) getFigure()).getGyerekekHelye();}...

  33. Szerkesztés szereplői I. • EditDomain: fogadja az eseményeket az SWT-től, és továbbítja az aktív Toolnak • Nem végez feldolgozást, csak összefogja egy modell összes nézetét • Tool: egy szerkesztési funkciót jelképez • Feldolgozza az SWT üzeneteket • Létrehoz egy (vagy több) Request-et

  34. Szerkesztés szereplői II. • Request • GEF-szintű esemény • Pl. CreateRequest, DeleteRequest • Továbbítódik a cél EditParthoz • EditPolicy • EditParthoz tartozó „szerkesztési szabály” • Request  Command leképzés • 1 EditPart  több EditPolicy lehet

  35. Szerkesztés szereplői III. • Command • A modell módosítását végzi • Visszavonható (ha megírjuk ) • CommandStack • Végrehajtott Commandok verme • Ez biztosítja az undo/redo lehetőségét • EditDomainenként pontosan egy darab • Mindig ezen keresztül módosítsunk!

  36. Szerkesztés szereplői IV. • EditPart • A saját EditPolicyjai segítségével átalakítja a bejövő Requestet egy Commandá • Észleli a modell változását az értesítési mechanizmuson keresztül • Modellváltozás esetén frissíti a nézetet, illetve a struktúrát

  37. Szerkesztés szereplői V. • Action • Nem GEF-specifikus (JFace) • Nem „grafikus” felhasználói akció • Menüelemek, billentyűlenyomások, toolbar elemek • GEF biztosít néhány wrappert, amik lehetővé teszik a CommandStack egyszerű elérését • ActionRegistry: actionök listája • Több helyen szereplő azonos actionökhöz • Nincs több (lényeges) szereplő

  38. Szerkesztés folyamata 1.SWT üzenet SWT EditDomain 2.SWT üzenet Figure 8.Frissítés Tool 3.Request Modell 7.Értesítés EditPart 6.Módosítás 4.Request 5.Command CommandStack EditPolicy

  39. Tool • Beépített Toolok • SelectionTool, CreationTool, MarqueeTool • Saját Tool is készíthető • TargetingTool: Ha van egy cél EditPart • AbstractTool: teljesen általános • Aktív tool módosítása • EditDomain.setActiveTool() • Eszköztár (Palette): lásd később

  40. Request • ChangeBoundsRequest: átméretezés • CreationRequest: elem létrehozása • Minden Requesthez tartozik egy típus azonosító • RequestConstants osztályban • REQ_xxx konstansok • EditPolicyk ez alapján azonosítják

  41. EditPolicy • Pontosan egy EditParthoz tartozik • getHost()-al lekérdezhető • 1 EditPart  több EditPolicy lehet • Azonosítás sztring kulcsokkal (EditPolicy.xxx) • Feladatai • Request  Command leképzés • Command getCommand(Request) • Grafikus visszajelzés a felhasználónak • show(Source/Target)Feedback()

  42. EditPolicy II. • Beépített absztrakt ősosztályok • Némi előfeldolgozást végeznek a Requesten • ComponentEditPolicy: törlés • ContainerEditPolicy: létrehozás • LayoutEditPolicy: átméretezés • XYLayoutEditPolicy: átméretezés, ha az EditPart nézete XYLayoutot használ • Biztosítja a grafikus visszajelzést

  43. EditPolicy példa XYLayout szülő public class MyLayoutEditPolicy extends XYLayoutEditPolicy { protected Command createAddCommand(EditPart child, Object constraint) { return null; } protected Command createChangeConstraintCommand( EditPart child, Object constraint) { if (child.getModel() instanceof ElemModel && constraint instanceof Rectangle) return new MyResizeCommand(((ElemModel) child.getModel()), ((Rectangle) constraint)); return null; } protected Command getCreateCommand(CreateRequest request) { return null; } protected Command getDeleteDependantCommand(Request req) { return null; }} Átméretezés Saját Command

  44. Command példa public class MyResizeCommand extends Command{ ElemModel model; Rectangle newsize, oldsize; public MyResizeCommand(ElemModel m, Rectangle r) { model = m; newsize = r; } public boolean canExecute() { return (r.width >= 40 && r.height >= 40); } public void execute() { oldsize = model.getBounds(); model.setBounds(newsize); } public boolean canUndo() { return true; } public void undo() { model.setBounds(oldsize); }} Végrehajthatóság feltétele Modell függvény

  45. EditPart részei • EditPolicyk telepítése • createEditPolicies(), installEditPolicy() • Modell figyelése • activate(), deactivate() • Nézet frissítése • refreshVisuals(): nem strukturális módosítás • refreshChildren(): gyerekek listája változik

  46. EditPart példa I. public class SzuloEditPart extends AbstractGraphicalEditPart implements MyModelListener{ protected IFigure createFigure() { return new SzuloView(); } protected void createEditPolicies() { installEditPolicy(EditPolicy.LAYOUT_ROLE, new MyLayoutEditPolicy()); } protected List getModelChildren() { return ((SzuloModel) getModel()).getChildren(); } protected void refreshVisuals() { ((SzuloView) getFigure()).setLabel( ((SzuloModel) getModel()).getName()); } ... EditPolicy telepítése EditPolicy ID Nézet frissítése

  47. EditPart példa II. Modellfigyelés kezdete ... public void activate() { super.activate(); ((SzuloModel) getModel()).addListener(this); } public void deactivate() { ((SzuloModel) getModel()).removeListener(this); super.deactivate(); } public void modelChanged() { refreshVisuals(); refreshChildren(); }} Modellfigyelés vége Modell ezt hívja (vö. MyModelListener) Gyerekek frissítése

  48. Mit kell nekünk megírni I. • Modell kód, értesítéssel • Generáltatható EMF-el (jövő hét) • Nézet osztályok • EditPart osztályok 1. • Modell megjelenítés • createFigure(), refreshVisuals() • Modell változás figyelés • activate(), deactivate()

  49. Mit kell nekünk megírni II. • EditPartFactory (modell  EditPart) • Modell módosító Commandok • Saját EditPolicyk, amik a Commandokat használják • Milyen műveleteket engedünk meg • EditPart oszályok 2. • EditPolicyk hozzárendelése • Editor és tartozékai

  50. Editor készítése • Feladatai • Létrehoz egy EditPartViewert • Kezeli a nem grafikus műveleteket • Actionök (undo/redo is ezek közé tartozik) • Létrehozza a menü és toolbar bejegyzéseket • ActionBarContributor (lásd labor) • Megoldás • Saját EditorPart, ezeket mi írjuk meg • GraphicalEditor használata • Nem ajánlott, de egyszerű 