tehets g diagnosztika l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 904 Views
 • Uploaded on

TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA. Mező Ferenc Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék www.kockakor.hu. TARTALOM. 1. Alapfogalmak 2. Iratminták. A tehetségdiagnosztika főbb céljai, alanyai és a vizsgálatok által megválaszolandó kérdések. TEHETSÉGAZONOSÍTÁS  BEVÁLOGATÁS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA' - libitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tehets g diagnosztika

TEHETSÉG-DIAGNOSZTIKA

Mező Ferenc

Debreceni Egyetem

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

www.kockakor.hu

tartalom
TARTALOM

1. Alapfogalmak

2. Iratminták

a tehets gdiagnosztika f bb c ljai alanyai s a vizsg latok ltal megv laszoland k rd sek
A tehetségdiagnosztika főbb céljai, alanyai és a vizsgálatok által megválaszolandó kérdések
tehets gazonos t s bev logat s
TEHETSÉGAZONOSÍTÁS  BEVÁLOGATÁS

Vizsgálat tárgya:  tehetségkoncepciónak  tehetségkoncepcióhoz

való megfelelés való viszony

 programkritériumoknak

való megfelelés

A diagnosztikát

követi NEM FELTÉTLENÜL IGEN

tehetséggondozás?

Meg kell felelni

a tehetség- IGEN NEM FELTÉTLENÜL

koncepciónak? (lásd a következő diát)

slide5
A beválogatás során keresett személyek, a tehetségkoncepció és a tehetséggondozó program közötti viszony
slide6
A beválogatás során keresett személyek, a tehetségkoncepció és a tehetséggondozó program közötti viszony
slide7
A beválogatás során keresett személyek, a tehetségkoncepció és a tehetséggondozó program közötti viszony
slide8

A tehetségazonosítás és/vagy beválogatás indítása

Szakmai tervezés

 • Technikai tervezés
 • Csapatszervezés
 •  A tehetségazonosítás és/vagy
 • beválogatás meghirdetése
 • Vizsgálati személyek

regisztrációja

 • A szakmai terv esetleges

korrekciója

 • A vizsgálati személyek

meghívása

 •  Vizsgálat(ok) elvégzése
 •  Értékelés, döntés
 •  Visszajelzés
 •  Utómunkálatok

1. A tehetségazonosítás

céljának meghatározása

2. Tehetségkoncepció

alkotás/átvétel

3.Tehetség-programba kerülés feltételeinek meghatározása

4. Vizsgálat(sorozat)

tervezése

5. Válogatási modell kialakítása

A tehetségazonosítás és/vagy beválogatás vége

a tehets gdiagnosztika vizsg lati m dszerei eszk zei
A tehetségdiagnosztika vizsgálati módszerei, eszközei

A prediktív (előrejelző jellegű) tehetségdiagnosztika főbb módszerei a szubjektív-objektív dimenzió mentén:

a renzulli modell komponenseihez rendelhet n h ny tehets gdiagnosztikai eszk z
A Renzulli-modell komponenseihez rendelhető néhány tehetségdiagnosztikai eszköz

Tehetség (teljesítmény)

A megfigyelhető, meghallgatható teljesítmények (pl. publikációk, fellépések, kiállítások, versenye-ken való részvételek stb. száma) regisztrációja.

Képesség

„Budapest Binet”, Brunet-Lézine, Goodenough-féle emberrajz-teszt, Hiskey-Nebraska, KFT, Miller műszaki teszt, OTIS I-II., „Peabody” szókincs-teszt, Raven tesztek, SON-teszt, szervezői képesség teszt, Wechsler-féle tesztek, Woodcock-Johnson teszt.

Motiváció

Iskolai motiváció kérdőív, pálya iránti érdeklődés kérdőív, Sikerkeresés-kudarckerülés kér-dőív, Skawran II., Super-féle munkaérték kérdőív.

Kreativitás

„Klasszikus kreativitás tesztek”, kreatív szabad-idő kérdőív, Tóth-féle kreativitást becslő skála.

Egyéb területek: személyiségvizsgálatok (Bóta-féle énkép vizsgálat, CMAS krdőív, EPQ és HJEPQ kérdőív, IKE kérdőív, kontrollhely vizsgálata, Tenessee énkép skála, TAI-H vizsgaszorongás kérdőív) és tanulásdiagnosztika (Jupiterbolha-próba, tanulás iránti attitűd, tanulási orientáció, tanulási stílus kérdőívek.

k sz b rt kek
Küszöbértékek

Tehetségküszöb: egy vizsgálati változónak (pl. IQ) azon értéke, amelytől „tehetségről” beszélünk.

Beválogatási küszöb: egy vizsgálati változónak (pl. IQ) azon értéke, amelytől beválogatunk valakit egy tehetséggondozó programba. Fajtái:

 alsó küszöb: a beválogatás min. értéke

 felső küszöb: a beválogatás max. értéke

fontos
FONTOS!

A felső beválogatási küszöb alkalmazása azzal járhat, hogy egyes személyeket azért nem válogatunk be a programba, mert „túl jó a teljesítményük, túl tehetségesek”.

Ez magában rejti azt a veszélyt, hogy ellátásuk megoldatlan marad.

SZAKMAI ÉS ETIKAI SZEMPONTBÓL EZ MEGENGEDHETETLEN:

A TEHETSÉG NEM LEHET HÁTRÁNY!

Két megoldási lehetőség adódik:

a) nem használunk felső küszöböt. Ebben az esetben vállalnunk kell annak

következményeit, hogy a szóban forgó személyek számára talán nem nyújt

adekvát fejlesztést a tehetséggondozó program.

b) differenciálási céllal használjuk a felső küszöböt, s eltérő (személyre szabott)

programot kínálunk a felső küszöb alatti és feletti teljesítményű

személyeknek.

Noha szakmai szempontból az utóbbi (b) megoldás tűnik kedvezőbbnek, talán nem véletlen, hogy világszerte a felső beválogatási küszöb elhagyása a gyakoribb – vagyis az a) pontban közölt megoldás.

a t bb vizsg latb l ll diagnosztika szervez si modelljei
A több vizsgálatból álló diagnosztika szervezési modelljei
 • Hierarchikus vizsgálati modell: több lépcsőben történik a vizsgálat, s nem minden személy vesz részt minden vizsgálatban (kieséses rendszer)
 • Összesítő-modell: mindenki részt vesz minden vizsgálatban, s egy képlet alapján egyetlen számszerű érték utal majd a teljesítményükre, ami alapján sorba rendezhetők a személyek
 • Kevert modell
slide16

IRATMINTA:

A TEHETSÉGES TANULÓINK SZÁMÁRA SZERVEZETT

„IPOO-MINIMUM PROGRAM” TANULÁS MÓDSZERTANI PROGRAMBA TÖRTÉNŐ BEVÁLOGATÁS TERVE

1. A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (amelybe a részvevőket válogatjuk)…

…címe: „IPOO-minimum program” (Mező és Mező, 2007).

…célja: a produktív tanulás irányába ható tanulási módszerek fejlesztése

…időtartama: 30 óra

…célcsoportja: a tehetségazonosító vizsgálatok során tehetségesnek

tekintett diákok körén belül azon tanulók, akik jelen beválogatás

programkritériumainak megfelelnek (min.: 0 fő, max.: 300 fő).

…beválogatási vizsgálatának célcsoportja: iskolánk felső tagozatos diákjai

(n=300 fő).

slide17

Átlagon felüli képesség

TEHETSÉG

Motiváció

Kreativitás

2. ALKALMAZOTT TEHETSÉGKONCEPCIÓ:

a Renzulli-modell, amely szerint:

Tehetség = kimagasló képesség * kreativitás * motiváció

3 a bev logat s krit riumrendszere 3 1 a bev logat s tehets gkoncepci val kapcsolatos krit riumai
3. A BEVÁLOGATÁS KRITÉRIUMRENDSZERE3.1. A beválogatás tehetségkoncepcióval kapcsolatos kritériumai:
slide19
*A TEHETSÉGINDEX képzése az alábbi formula alapján történik:Tehetség = (100*Képesség) + (10*Kreativitás) + Motiváció

Ahol:

a „Képesség” értéke:

1 = tehetségküszöbnek megfelelt;

0 = nem felelt meg

a „Kreativitás” értéke:

1 = tehetségküszöbnek megfelelt;

0 = nem felelt meg

a „Motiváció” értéke:

1 = tehetségküszöbnek megfelelt;

0 = nem felelt meg

A tehetségkoncepciónak tehát a 111-es tehetségindexű tanulók felelnek meg.

slide21
4. JELEN BEVÁLOGATÁS VÁLOGATÁSI

MODELLJE

Két lépcsős hierarchikus válogatás. Ahol:

1. lépcső: tehetségkoncepciónak történő megfelelés

vizsgálata;

2. lépcső: a programkritériumoknak történő megfelelés

vizsgálata. Ez a „Jupiterbolha-próba” tanulás

módszertani teljesítményteszttel történik.

slide22
5. ÜTEMTERV

Szeptember 1. Az érintett 95 tanuló szüleinek tájékoztatása írásban és/szóban: az „IPOO-minimum programról”a beválogatás körülményeiről. Fontos: az közölhető, mit vizsgálunk, az nem közölhető, hogy milyen eszközt – pl. a Jupiterbolha-próbát – fogunk használni!A beválogatási vizsgálaton történő részvételhez szükséges írásbeli szülői engedélyek leadásának módjáról (helyben vagy a titkárságra beadva) és határidejéről (szeptember 5.)

Szeptember 6. A beérkezett szülői engedélyek száma alapján rendelkezésre áll, hogy a beválogatási vizsgálatra meghívható 95 tanuló közül valójában hány tanuló vizsgálata lehetséges. Ennek ismeretében kell döntést hozni a vizsgálati helyszínek és alkalmak számáról, illetve értesíteni kell a bejelentkezett szülőket/tanulókat a vizsgálat helyéről, időpontjáról, s a szükséges felszerelésről (toll). A vizsgálathoz szükséges tesztlapok sokszorosítása is elkezdődhet.

Szeptember 8. A beválogató vizsgálat (Jupiterbolha-próba) elvégzése.

Szeptember 25. Elkészül a beválogató vizsgálat beszámolója.

Szeptember 26. A beválogató vizsgálat eredményeit megvitató munkaértekezlet. Az „IPOO-minimum program”-ba javasolt (a beválogatási küszöbnek megfelelő) tanulók száma alapján döntés születik arról, hogy egy vagy több csoport indítására van-e szükség. Az időpontok egyeztetése az „IPOO-minimum program”-ot irányító szakemberekkel.

Szeptember 30. A beválogatás eredményéről szóló értesítés a szülőknek, tanulóknak.

Október 1. Ettől a dátumtól kezdve indulhat az „IPOO-minimum program” tehetséggondozó program keretén belül.

k sz n m a figyelmet kapcsolat www kockakor hu info@kockakor hu
Köszönöm a figyelmet!Kapcsolat:www.kockakor.huinfo@kockakor.hu