Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi - PowerPoint PPT Presentation

salma
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi
145 Views
Download Presentation

Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi http://www.btsonline.de info@btsonline.de

 2. Kuruluş Calışmaları • 27 Ekim 2001 de ilk toplantı, Berlin Türk Evi • Amaç • Öğretim dalları ve dilleri, • Temel ilkeler • Hukuki dayanak • Sonuç: • Türk ve Alman Yüksek Öğretim mevzuatı içinde kalınarak özel statülü bir özerk vakıf üniversitesi kurulması gerektiği mutabakatına varıldı. • Kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere bir Ön Çalışma Grubu • Yapılan çalışmaları organize etmek üzere bir de Koordine Grubu görevlendirilerek üniversiteyi kurma yolunda ilk adım atılmış oldu. • 27 Ekimde yapılan konuşmaların dökümanı kitap haline getirilmiştir.

 3. Temel amaçlar • Türk ve diğer ülkelerden gelen öğrencileri • çok dilli, • geniş kültürlü ve kendi dallarında kaliteli elemanlar olarak yetiştirmesi, • dolayısıyla batıyla verimli bir diyalog kurabilmesi olmalıdır. • Hem öğrenen, hem de öğrenmesini öğreten“ bir organizasyon. • Üniversitenin kendi kendini idare edecek bir yapıya sahip olması • Berlin toplantılarının ana gayesi bu çerçevede saptanmalı, “öğrenen ve öğreten modern bir kurum“ olmanın yolları aranmalıdır.

 4. Nisan 2001 tarihli resmi veriler • Almanya`da yaşayan her beş Türk`ten biri (% 21,2) işsiz. • Bu oran örneğin eski Yugoslav devleti vatandaşları arasında sadece % 11,2 • İspanyollar da ise % 11,3 • Her 100 okul çağındaki çocuklarımızdan sadece % 2,5`i liseye gidebilmektedirler. • Bu oran Yunanlılar`da % 10,2 ve • Almanlar arasında ise % 42,3 düzeyinde.

 5. Organize Yapıları Tesbit edilebildiği kadarıyla ülkelerarası yüksek öğrenim kurumları dört şekilde organize olmuşlar: • Amerikan Modeli • ODTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri • Fransa-Almanya Modeli • Polanya-Almanya Ortak Modeli • Almanya`nın Türkiye Modeli

 6. Amerikan Modeli I) The American International University of Germany • Kuruluşu: 1992 • Yeri: Schwäbisch-Gmünd • Baden Württemberg Eyaleti tarafindan destekleniyor • Ana organizasyon: University of Maryland • Çeşitli kıta ve ülkelerde eğitim veriyor. II) International University of Bremen • 2001 sonbaharında faaliyete geçti • Bremen Eyaleti tarafından 230 milyon DM la destekleniyor • Ana organizasyon: Rice University, Houston-Teıas • 20.000 DM üniversite harcı alınıyor.

 7. Amerikan Modeli III) German International Graduate School of Management and administration (GISMA) • Yönetim kurulunda Fed.Almanya Başbakanı Gerhard Schröder bulunuyor • Kuruluşu: 1997 • Yeri: Hannover • Aşağı Saksonya Eyaleti tarafından destekleniyor • Ana organizasyon: Krannert School, Purdue University-Indiana • Öğrenci ve mezunlar belirli bir süre ABD de eşitiliyorlar. IV) Fuqua School of Business • Kuruluşu: 2000 yılı yazı • Yeri: Frankfurt-Main • Devlet ekonomiyi teşvik kurumu tarafından destekleniyor • Ana organizasyon: Duke University, North-Carolina • 70.000 Euro karşılığında eğitim veriliyor.

 8. Fransa-Almanya Modeli • Dernekler yasasına göre kurulmuş bir yüksek okul (21 kadrolu elemanı ve 3 milyon Alman markına varan bir bütçesi vardır). • Almanya`nın üç eyaletindeki Üniversitelere bağlı olarak kurulan üç "Fransa Araştırmaları Merkezleri"nden oluşmaktadır. Bu üç araştırma merkezi için de ayrıca üç değişik bütçe ayrılmıştır ve değişik sayıda personel işe alınmıştır. • Finansesi Dışişleri Bakanlığı, Badenwürttemberg Eyaleti ve Ludwigsburg şehrince yapılmaktadır. • Bir informasyon ve araştırma merkezi olarak görev yapmaktadır. • Ayrıca her yıl Fransa konusunda çalışmakta olan tüm ilim adamları ve araştırmacılarının katılımıyla ortak seminerler düzenlenmektedir ve sonuçları YILLlK`ta yayınlanmaktadır. • Almanya-Fransa Yüksek Okulu diğer Alman-Fransız Üniversite, Araştırma ve Bilgilendirme kurumlarıyla içiçe çalışmaktadır. Kooperasyon antlaşmaları imzalanmıştır.

 9. Polanya-Almanya Ortak Modeli • 1991 yılında Almanya ile Polonya arasında kurulan Almanya-Polonya Üniversitesi modelidir. • Üniversine`nin bir hedefi de Polonya`lı ilim adamları yetiştirmek ve onların Avrupa standartlarını elde etmelerine ilmi destek vermektir. • Öğrenciler belli derecede Almanca öğrendikten sonra bu Üniversite`de okuyabiliyorlar. Almanya`daki Partner Üniversitenin Polonya`da da kardeş üniversitesi kurulmuş bulunuyor.

 10. Almanya`nın Türkiye Modeli • Altı yılı aşkın bir süredir Almanya Türkiye`de bir Almanya Üniversitesi kurmak için kolları sıvamış bulunmaktadır. • Çalışmalar Alman Devletinin mali desteği ile kurulan bir vakıf tarafından yürütülmektedir. Vakıf Türk Dış İşleri Bakanlığı ile 270 sayfa civarında bir anlaşmada imzalamıştır. • Bu projenin bir başka özelliği de çocuk yuvasından başlayıp üniversiteye kadar devam edebilmesidir. • Ülkelerarası varılan ortak görüşe göre Almanya`nın İstanbul`da olduğu gibi Türkiye`ninde Berlin`de bir VAKIF-ÜNIVERSİTESİ kurması fikri benimsenmiştir. • Yine Ekim 2001 tarihinde Berlin`de toplanan Alman-Türk Karma Komisyonunda konu sayın müsteşarımız Conar Cordan bey tarafından dile getirilmiş ve protokole not ettirttirilmiştir.

 11. Anabilim dalları Uluslararası Avrupa-Türkiye Üniversitesi bünyesinde kurulması düşünülen anabilim dalları aşağıda sıralanmıştır: • İşletme • İktisat • Uluslararası ilişkiler • Türk Dili ve Edebiyatı • Eğitim • Kamu yönetimi • Hukuk • Teoloji

 12. Daha geniş bilgi için • Koordine Grubu adına Dr. Harun Gümrükçü (Sözcü) • Yük. Müh. Bülent Gülsever Tel. : 0173-865 47 05 Tel. : 0049-40-410 21 21 Faks: 0049-40-4135 0170 E-Mail: etu-berlin@gmx.de veya ites-hamburg@gmx.de