oppf lging i 1 linjetjenesten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppfølging i 1.linjetjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppfølging i 1.linjetjenesten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Oppfølging i 1.linjetjenesten - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Oppfølging i 1.linjetjenesten. Oppfølging etter anbefalinger fra Veileder i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon - og skolehelsetjenesten” 12/2004 Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, Sosial og helsedepartementet 08/2007 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppfølging i 1.linjetjenesten' - sabine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oppf lging i 1 linjetjenesten

Oppfølging i 1.linjetjenesten

 • Oppfølging etter anbefalinger fra
 • Veileder i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon - og skolehelsetjenesten” 12/2004
  • Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, Sosial og helsedepartementet 08/2007
slide2

Alle for tidlig fødte barn som har vært innlagt ved en nyfødtavdeling bør tilbys oppfølging utover det programmet som er etablert i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.( retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn 08/07)

 • Barn og familier med spesielle behov som trenger oppfølging, bør tilbys individuelle konsultasjoner i tillegg til det fastsatte programmet. ( veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten; 2004)
slide3

Helsestasjonsprogrammet tilbyr familiene kontakt ved :

Hjemmebesøk (innen 1-2 uker etter at familien er kommet hjem),2-4 uker,6 uker, 3mnd, 4mnd, 5mnd, 6-7 mnd, 8-10 mnd, 1 år, 15 mnd, 2 år, 4 år, 5år

oppf lging av for tidlig f dte utover ordin re helsestasjonskontroller
Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
 • Helsesøster besøker barnet, familien og primærsykepleier på nyfødtavdelingen for å bli kjent, og utveksle gjensidig informasjon om barnets og familiens behov.
 • Helsesøster informerer om kommunens tverrfaglige tilbud.
 • Hjemmebesøk innen 1-2 uker etter hjemkomst, gjerne sammen med primærsykepleier fra sykehus. Tilby vekt hjemme.
 • Tilby ytterligere vektkontroller hjemme ved behov.
oppf lging av for tidlig f dte utover ordin re helsestasjonskontroller1
Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
 • Kontakt hver mnd frem til 8 mnd etter utskriving.
 • Kontakt ved 18 mnd. Vekt , lengde, hodeomkrets og utvikling etter korrigert alder.
 • Kontakt ved 3 år. Vekt ,lengde og hodeomkrets registreres etter kronologisk alder. Helsesøster og lege.
 • Kontakt ved 8-10 år i skolen .Helsesøster og lege.
oppf lging av for tidlig f dte utover ordin re helsestasjonskontroller2
Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
 • Tverrfaglig oppfølging.
 • SVÆRT LAV terskel for henvisning til fysioterapeut og eventuelt PPT, familiesenter ,andre. Henvisning så tidlig som mulig.
 • Kontakter kan gjerne skje tverrfaglig. Eks: Fysioterapeut og helsesøster møter barnet og familien samtidig.
 • Tilpasse oppfølging til spesialisthelsetjenestens kontroller. Unngå dublering (under 28 uker,1000 gram).
oppf lging av for tidlig f dte utover ordin re helsestasjonskontroller3
Oppfølging av for tidlig fødte utover ordinære helsestasjonskontroller:
 • Være ekstra oppmerksomme på de minste premature som ikke kommer inn under spesialisthelsetjenestens oppfølgingsrutiner.
 • Percentilskjema. Viktig å korrigere vekt ,lengde og hodeomkrets og utvikling mot korrigert alder frem til og med 2 år.
 • 3 års alder: Vekt, lengde og hodeomkrets og utvikling ift kronologisk alder.
 • Vaksiner settes etter kronologisk alder.
slide8

Kristiansand har nedsatt arbeidsgruppe bestående av representant fra PPT, fysioterapeut, fastlege/helsestasjonslege, familiesenter og helsesøster.

 • Vi jobber videre med å se på muligheter for tverrfaglig oppfølging.
 • Et forslag er å starte prematurgrupper. ”Look to Aust-Agder ”
 • Spennende og lærerikt å jobbe sammen, og ikke minst nødvendig .
 • Huske på hva barna har i ”bagasjen”.