dystrofia myotonica n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dystrofia Myotonica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Dystrofia Myotonica - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Uploaded on

Dystrofia Myotonica. Notater og Forslag til skandinavisk oppfølgingsprogram v/ J.Diderichsen Frambu, august 2004. Diagnose, oppfølging og tiltak momenter til oppfølging. Målsetting og målgrupper Dystrofia myotonika, forekomst Sykdomsbeskrivelse, ved diagnose og i livsløpsperspektiv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dystrofia Myotonica' - adara-huffman


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dystrofia myotonica

Dystrofia Myotonica

Notater og Forslag til skandinavisk oppfølgingsprogram v/ J.Diderichsen Frambu, august 2004

diagnose oppf lging og tiltak momenter til oppf lging
Diagnose, oppfølging og tiltakmomenter til oppfølging
 • Målsetting og målgrupper
 • Dystrofia myotonika, forekomst
 • Sykdomsbeskrivelse, ved diagnose og i livsløpsperspektiv
 • Diagnosekriterier/utredning
 • Arvelighet, genetisk veiledning
 • Funksjonsområder og funksjonssvikt (faggruppenes vurderinger)
 • Tiltak og anbefalinger
funksjonelle systemer som ofte affiseres ved dm
Funksjonelle systemer som ofte affiseres ved DM
 • Muskelsystemet (tverrstripet og glatt muskulatur, hjerte, tarm, urinveier)
 • Ernæring og magetarmfunksjon
 • Hjerte og kretsløp
 • Respirasjonsfunksjoner
 • Sentralnervesystem (kognitive funksjoner)
 • Synsfunksjoner (grå stær)
 • Endokrine funksjoner, aldring
utredning og oppf lgingsskjema aktuelle faggrupper
Utredning og oppfølgingsskjema – aktuelle faggrupper
 • Aldersbestemte programmer Småbarn, barneskole, voksne
 • Leger (1.linje, spesialister)
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter/arbetsterapeut
 • Spesialpedagoger, logoped
 • Sosialfaglige behov
 • Arbeidsliv, yrkesveiledning
 • Spesielle tema (medikasjon)
 • Beredskapsplaner (bl.a. v. anestesi)
dm1 forekomst
DM1, forekomst
 • Stor geografisk variasjon globalt
 • Antagelig underdiagnostisert
 • Medfødt og barndomstype:

0,5:10.000 i V-Götaland

 • Voksentyper (klassisk+mild):

1-2:10.000

 • (DM2 (PROMM): 0,1:10.000)
 • Alle dominant arvelige
2 sykdomsbeskrivelse dystrofia myotonica dm1
2: Sykdomsbeskrivelse Dystrofia myotonica (DM1)
 • Myotoni og dystrofi
 • Medfødt, Dystrophia myotonica congenita (DMC)
 • Barndomsform av DM
 • Klassisk DM med debut i voksen alder (gjennomsnitt 30 år!)
 • Mild DM med debut i høy alder
 • DM2 (PROMM), mest voksne
kliniske typer i barndommen
Kliniske typer i barndommen

Kongenitt (DMC),alvorlig/svær: neonatal asfyksi, respiratorbehov

svær hypotoni, ansiktsparese

suge- og ernæringsvansker

kardiovaskulær dysfunksjon

leddfeilstillinger, torticollis, AMC

Kongenitt (DMC), mild type

Obs mange differensialdiagn.!

kongenitt dm dmc 2
Kongenitt DM (DMC) (2)
 • Genetisk antisipering. Foreldrene og besteforeldre ofte ikke diagnostiserte!

(obs. håndtrykksmyotoni, mor)

 • Ventilasjonsbehov > 4 uker: alvorlig prognose (1/4 dør, resten svakere fysisk og mentalt)
 • Generelt: bedring til teen-årene
kongenitt dm dmc 3
Kongenitt DM (DMC) (3)
 • Kardiovaskulære problemer:
  • Persisterende ductus (PAD)
  • Pulmonell hypertensjon

Lungefysiologi ”umoden”

svak pustekapasitet (mellomgulv, brystkasse) – og ?svakt ”drive” fra pustesenteret (sentral hypoventil.)

dm1 i barndommen kliniske utfordringer 1
DM1 i barndommen kliniske utfordringer(1)
 • Normal graviditet, nyfødthet
 • Normal utvikling de første leveår
 • Debutere ofte med lærevansker, talevansker og økt trettbarhet
 • Konsentrasjonsvansker, tendens til dagsøvn
 • Lite muskelsymptom, ”clumsy”
 • ”slappt” ansikt med åpen munn
dm1 i barndommen symptomer og vansker 2
DM1 i barndommensymptomer og vansker(2)
 • Forsinket motorisk utvikling og hypotoni (ansikt, holdning, bev.), men går som regel til vanlig tid. Muskelstyrken kan være normal!
 • Kognitive/nevropsykologiske problemer (DAMP, ADD, DCD,)
 • Atferdssymptom (autisme spekt.PDD og angstlidelse (anxiety disorder)
 • Magetarmproblem (smerter, forstoppelse (obstipasjon), inkontinens (avføring, urin), diaré brokk (slapp endetarm, obs SO)
dm1 i barndommen nevropsykologiske momenter
DM1 i barndommennevropsykologiske momenter
 • 2/3 IQ normal eller nær normal
 • Treghet. Tendens til reduksjon?
 • Initiativmangel, minnesvikt og oppmerksomhetsvikt krever tilrettelegging og ”supervisjon”
 • Persepsjonsvansker – også for ansiktsuttrykk? (proposagnosi)
 • Visuo-spatiale problemer
dm1 i barndommen oro fasciale problemer
DM1 i barndommen oro-fasciale problemer
 • Tale/artikulasjonsvansker
 • Stemmen typisk (svak/monoton)
 • Spisevansker (suge-, tygge-, svelge dysfunksjon),
 • Åpenstående munn, sikling
 • Bittanomalier, tannhelseproblem
 • Svak mimikk, ptose (”fascies myopatica”)
dm1 i barnealder ledd rygg og lemmer
DM1 i barnealderledd, rygg og lemmer
 • Bare de medfødte ”klumpfot” og/eller hoftedysplasi
 • Fotdeformiteter (equino-valgus, -varus, spissfot) og ryggskjevhet utvikler seg etter hvert
 • Ved spørsmål om operasjoner: obs narkosekomplikasjoner. Svak toleranse for flere medikamenter
dm1 i barndommen yemotorikk syn og h rsel
DM1 i barndommenøyemotorikk, syn og hørsel
 • Skjeling vanlig
 • svak øyebevegelighet + myotoni (okulomotorisk dyspraksi)
 • Øyelokksmyotoni, ptose
 • Grå stær (katarakt) i prepubertet
 • Mellomørebetennelser + ”tette luftekanaler < hørsel
dm1 i barndommen ev endokrinologiske problemer
DM1 i barndommen,ev. endokrinologiske problemer
 • Veksthemning (<2 SD L/V)
 • For lavt stoffskifte (hypothyreos)
 • Testiklene ikke på plass (retentio testes, kryptorkisme)
 • Øket risiko for diabetes mellitus
 • For tidlig pubertetsutvikling (pubertas precox)
dm1 barn voksen
DM1, barn - voksen
 • Multiorgansykdom, (men de fleste lever relativt normalt og lite hemmet)
 • Trinukleotid repeat (CTG eksp.) sykdom. Dominant arv. Familiær antisipering
 • DMPK genet på kromosom nr.19
 • Samme sykdom, svært stor variasjon innen og med alderen
 • En av de hyppigste muskelsykdommer.
 • Fortsatt underdiagnostisert (barn: 0,5:10 000 i V-GÖTALAND, voksne 1-2:10000, kanskje 3-400 i Norge)
 • Diagnose: klinikk, DNA-test. CK +++, EMG, øyeus. Mange differensialdiagnoser
dm1 hos voksne
DM1 hos voksne
 • Relativt hyppig: 1-2:10.000. 10-15% Vanligste muskeldystrofi hos voksne.
 • Stor variasjon i symptomer/plager (tretthet, svakhet, hukommelses og lærevansker, mage-tarmplager, hengende øyelokk eller grå stær, hjertearytmi, pustevansker, impotens, hab.abort,pre-diabetes)
 • (Muskelsmerter er bare vanlig ved DM2 - og Myotoni er ikke noe de klager over. Må undersøkes for!)
dm hos voksne noen plager og funksjonssvikt
DM hos voksnenoen plager og funksjonssvikt
 • Fysisk svakhet (legg og fotmuskler, arme og hender) tretthet, apati, lite utholdenhet. Uimotståelig dagsøvn
 • Pustesvakhet, hosteproblemer (spesielt ved + svelgedysfunksjon)
 • Obs nattlig hypoventilasjon!
 • Hjertet som regel OK. Arytmi?
 • Ernæringsvansker (spise, tygge, svelge)
 • Diabetes mellitus, ikke spes.hyppig?
dm og mage tarm forstyrrelser 2
DM og Mage-tarm forstyrrelser (2)
 • 25-30%, mange opplever det som største problem
 • Mage-tarmplager (smerter, svak transportevne, ”pseudoobstruksjon”
 • Kolikk og knipsmerter kan bedres med midler mot ”spastisk tarm” ( )
 • Lege uten kjennskap til DM kan lett feiltolke - og tro at der bør gjøres operasjon, noe man bør avholde seg fra i det lengste! Pasienten bør ha beredskapsinformasjon, ”Care Card”
 • Vekslende forstoppelse og diaré. Diettendringer kan hjelpe (fiber, Immodium)
 • Cholestyramin mot retensjon/reabsorb.galle*
dm og sansefunksjoner
DM og sansefunksjoner
 • Øyemotoriske vansker
 • Ptose, helst unngå operasjon. Briller med ”oppheng”
 • Grå stær (katarakt) tidlig, kan komme i barnealder. Hvis hemmende for synet: operasjon (i lokalanestesi)
 • Ev.eneste tegn på DM hos eldre
 • Rinnende, irriterte øyne
dm hos voksne psykologi og personlighet 1
DM hos voksnepsykologi og personlighet (1)
 • Moderat kognitiv dysfunksjon, ujevn profil. Verbale tester bedre enn utføringsoppgaver. Lite initiativ, ”i gang setting´s evne”
 • Apati, Nedsatt kompleks/delt oppmerksomhet, dagsminne og simultankapasitet.
 • Svake visuo-konstruktive og eksekutive funksjoner
dm hos voksne psykologi personlighetstrekk 2
DM hos voksnepsykologi, personlighetstrekk 2
 • Svak evne til å avlese? og uttrykke emosjonelle reaksjoner
 • Vansker med etablering og vedlikehold av sosial samspill
 • Mild depresjon, ”følelsesflate”?
 • Fokusere på kroppslige symptom
 • Neglekt eller ”hemmelighold” i familien?
dm hos voksne aldring og endokrine s rtrekk
DM hos voksne aldring og endokrine særtrekk
 • Noen viser tidlig aldring og demens?
 • Redusert testikkelstørrelse og testosteronnivå (menn – og kvinner?). Kompensatorisk økning av hypofysehormoner
 • Høye insulinnivå og insulinresistens
 • Impotens, blødningsforstyrrelser, aborter, tidlig menopause
 • Veksthormonavvik
 • Binyrebark og stresshormoner?
dm hos voksne medikamentell behandling
DM hos voksnemedikamentell behandling
 • Testosteron, veksthormon og IGF-1 har vært prøvd, resultat?
 • DHEA + effekt på muskelstyrke, myotoni, ADL og hjerterytme
 • Modafinil: reduserer dagsøvnighet
 • myotoni/stivhet: Mexilitene?
 • AD(H)D: sentralstimulantia
 • Smerter (DM2): karbamazepin
 • GI-dysf. Erytromycin? Reflux: Losec
 • Ev.hjertemedisiner, pacemaker (?)
dm hos voksne andre tiltak
DM hos voksneandre tiltak
 • Trening – med måte! Ta EKG først. Rolig tempo, vanntrening
 • Hjelpeteknikker og hjelpemidler (nakkestøtter, leggskinner osv)
 • Ergonomisk tilpassning interiør og arbeidsplass. Bil ev. spesielt tilpasset
 • Rullestol, lengre distanser/ute
 • Briller med ”oppheng” mot ptose
dm oppf lgingsrutiner rlig
DM oppfølgingsrutiner (årlig)
 • Muskelkraft, bevegelser, rygg
 • Hjerte: EKG, UL ekko-dobbler?
 • Respirasjonsfunksjoner,søvnapnoe? (anamnese, PEF, VC, spirometri?)
 • Mage-tarm og ernæring (L/W/BMI)
 • Tretthet, kondisjon, søvnighet
 • Sansefunksjoner, syn (katarakt)
 • Kognitive og psykologiske vansker (øker hos en del). Smerter?
i tilfelle noe skjer beredskapsplaner ved dm
I tilfelle noe skjer?Beredskapsplaner ved DM
 • Ved behov for operasjoner/anestesi: vurder
  • Er det strengt nødvendig?
  • Hvor bør ev. operasjon foretas
  • Hva vet de involverte om DM - forberedelser/beredskap
  • Fødsel må ofte skje ved keisersnitt, men da sentralt!
  • Ha alltid lett tilgjengelig info om DM hos deg
dm hos voksne andre tiltak 2
DM hos voksneandre tiltak (2)
 • Beredskapsplaner og ”Care Card” (Brittisk/skotsk myotonic dystrophy association, www.gla.ac.uk/muscle/)
 • Operasjoner i narkose, bare om livsnødvendig! Og kyndig hjelp