Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLE PowerPoint Presentation

BIBLE

144 Views Download Presentation
Download Presentation

BIBLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE NOVÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON MÍSTA V BIBLI MÍSTA V BIBLI MÍSTA V BIBLI MÍSTA V BIBLI MÍSTA V BIBLI POSTAVY V BIBLI POSTAVY V BIBLI POSTAVY V BIBLI POSTAVY V BIBLI POSTAVY V BIBLI

 2. BIBLE Kolik má Bible knih? 73

 3. BIBLE Kdo je autorem Bible? Je vdechnuta, inspirována BOHEM a zapsána asi 40 PISATELI.

 4. BIBLE Jakými jazyky je Bible napsána? HEBREJSKY ŘECKY

 5. BIBLE Na jaké hlavní části se Bible dělí? STARÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON

 6. BIBLE Co znamená slovo „Bible“? KNIHY SVITKY

 7. NOVÝ ZÁKON Jak se jmenují evangelisté? MATOUŠ MAREK LUKÁŠ JAN

 8. NOVÝ ZÁKON Kolik je knih Nového zákona? 27

 9. NOVÝ ZÁKON Přečti Lk 2,7 a najdi v Bibli. LUKÁŠOVO EVANGELIUM 2. KAPITOLA, 7. VERŠ

 10. NOVÝ ZÁKON Co znamená slovo „evangelium“? DOBRÁ ZPRÁVA

 11. NOVÝ ZÁKON Který evangelista píše o Ježíšově narození? LUKÁŠ MATOUŠ

 12. MÍSTA V BIBLI Jak se jmenuje země, ze které byli Izraelité vyvedení skrze Mojžíše? EGYPT

 13. MÍSTA V BIBLI Jak se jmenuje místo, kde Ježíš zemřel? HORA GOLGOTA v Jeruzalémě

 14. MÍSTA V BIBLI Jak se jmenuje hora, na které se Ježíš před učedníky proměnil? • HORA TÁBOR

 15. MÍSTA V BIBLI Jak se jmenuje město, ve kterém zemřel svatý Petr? ŘÍM dnešní území Vatikánu

 16. MÍSTA V BIBLI Jak se jmenuje město, kde žil Abram, než se vydal na cestu? UR

 17. POSTAVY V BIBLI Jak se jmenuje Abrahamův syn? IZÁK

 18. POSTAVY V BIBLI Jak se jmenuje muž, kterému patřil hrob, do nějž bylo uloženo Ježíšovo mrtvé tělo? JOSEF Z ARIMATIE

 19. POSTAVY V BIBLI Jak se jmenuje pronásledovatel prvních křesťanů, který se po setkání s Ježíšem obrátil? • SVATÝ PAVEL

 20. POSTAVY V BIBLI Jak se jmenuje první Ježíšův zástupce na zemi? SVATÝ PETR

 21. POSTAVY V BIBLI Jak se jmenuje Mojžíšův bratr? ÁRON

 22. BIBLE