Download
bible n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bible PowerPoint Presentation

Bible

189 Views Download Presentation
Download Presentation

Bible

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bible http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kralice.jpg

  2. Kain a Ábel • http://www.google.cz/imgres?q=kain+a+abel&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=L4KjN439Uh5SVM:&imgrefurl=http://www.hagioterapie.cz/%3Fpage_id%3D467&docid=dicWjeL3bdHujM&imgurl=http://www.hagioterapie.cz/wp-content/uploads/kain_abel1.jpg&w=600&h=459&ei=e77HTqaQFs3MtAa6zrX4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=779&vpy=147&dur=1687&hovh=196&hovw=257&tx=149&ty=113&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=1&tbnh=132&tbnw=187&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:4,s:0

  3. Archa Noemova • http://www.google.cz/imgres?q=archa+noemova&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=yLapb1ayrmiYAM:&imgrefurl=http://www.zdeko-puzzle.cz/1500-az-2000-dilku/10030118-noemova-archa.html&docid=W0V7wWkb_K-0MM&imgurl=http://www.zdeko-puzzle.cz/10030118-9769/noemova-archa.jpg&w=800&h=567&ei=0b7HTt_AD9HdsgbJv-X_Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=1058&vpy=150&dur=1750&hovh=189&hovw=267&tx=161&ty=89&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=1&tbnh=130&tbnw=188&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:5,s:0

  4. David a Goliáš • http://www.google.cz/imgres?q=david+a+goli%C3%A1%C5%A1&start=26&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=vLHUIovD_20dPM:&imgrefurl=http://moneyforjamtips.com/goal-setting/david-and-goliath-the-box-buyer-slays-a-giant/attachment/david_goliath-1/&docid=MA0fxN8POi_L6M&imgurl=http://moneyforjamtips.com/wp-content/uploads/2010/11/david_goliath-1.jpg&w=350&h=420&ei=ab_HTojYKYPfsgaGuqWFBw&zoom=1&iact=rc&dur=413&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=2&tbnh=115&tbnw=96&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:26&tx=52&ty=36

  5. Sodoma a Gomora • http://www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora/objeveni-sodomy-a-gomory-ii.html

  6. Narození Ježíše Krista • http://www.google.cz/imgres?q=narozen%C3%AD+je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e+krista&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=GAiCoB1bgT0HzM:&imgrefurl=http://vanoce.blog.cz/1009/jezis-nazaretsky-a-vanoce&docid=OSREo2x7QiJS3M&imgurl=http://nd04.jxs.cz/726/418/18eb83cbf7_69484203_o2.jpg&w=1250&h=951&ei=t8DHTvKPE4LBhAf4s9m6Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=845&vpy=296&dur=2213&hovh=196&hovw=257&tx=90&ty=143&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=1&tbnh=123&tbnw=156&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:12,s:0

  7. Jidáš Iškariotský • http://www.google.cz/imgres?q=jid%C3%A1%C5%A1+i%C5%A1kariotsk%C3%BD&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=-Fi5s0g7E8gbGM:&imgrefurl=http://maya-mysteria.blog.cz/0806/v-svaty-tyden&docid=Kn5GbIepiGBi2M&imgurl=http://nd01.jxs.cz/181/754/d75e773474_29729179_o2.jpg&w=840&h=578&ei=SsHHTsPyBsOZhQf1wujMDw&zoom=1&iact=rc&dur=548&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=1&tbnh=124&tbnw=180&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=58&ty=84

  8. Pilát pontský • http://www.google.cz/imgres?q=pil%C3%A1t+pontsk%C3%BD&num=10&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=LlCxQCujxglzuM:&imgrefurl=http://zena-in.cz/clanek/pontius-pilat-co-kdyz-krista-zachranil-nebo-se-o-to-alespon-pokusil/kategorie/zahady-soucasnosti&docid=bH690pAR9OO0XM&imgurl=http://zena-in.cz/media/2011/02/03/pilat1.jpg&w=460&h=266&ei=78HHTsWyK5SYhQemld3NDw&zoom=1&iact=hc&vpx=347&vpy=314&dur=2049&hovh=171&hovw=295&tx=146&ty=97&sig=101724119232018124915&sqi=2&page=1&tbnh=101&tbnw=175&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:9,s:0

  9. Ukřižování Ježíše Krista • http://www.google.cz/imgres?q=uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD+je%C5%BE%C3%AD%C5%A1e+krista&um=1&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=Ydso3y9vhxPgeM:&imgrefurl=http://www.lumendei.cz/jeziskristus.htm&docid=sr5M0N-hrKiMZM&imgurl=http://www.lumendei.cz/golgota.jpg&w=763&h=916&ei=QcLHTv-MBufa4QTpkflY&zoom=1&iact=rc&dur=413&sig=101724119232018124915&page=1&tbnh=134&tbnw=112&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=70&ty=75

  10. Nejznámější modlitby… Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.