mistro og mistenksomhet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mistro og mistenksomhet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mistro og mistenksomhet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Mistro og mistenksomhet - PowerPoint PPT Presentation


 • 454 Views
 • Uploaded on

Mistro og mistenksomhet. - da verden holdt pusten- Den kalde krigen. http://www.luftfart.museum.no/Forskning/kaldkrig/image/forside.jpg. Kommunisme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mistro og mistenksomhet' - rosalind


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mistro og mistenksomhet
Mistro og mistenksomhet
 • - da verden holdt pusten-
   • Den kalde krigen

http://www.luftfart.museum.no/Forskning/kaldkrig/image/forside.jpg

kommunisme
Kommunisme

kommunisme (a lat. communis,felles), pol. ideologi som tar sikte på å innføre felles eiendomsrett til produksjonsmidlene. Den eldste kommunistiske lære ble utformet av Platon i Staten. Berømt er også Thomas Mores Utopia. I mod. tid bygger k. i første hånd på skriftene til Karl Marx og Friedrich Engels, bl.a. Det kommunistiske manifest (1848). Marx hevdet at arbeiderklassen gjennom revolusjon skulle erobre retten til samfunnets økon. ressurser (proletariatets diktatur), og så føre utviklingen fram til et klasseløst samfunn med felles eiendomsrett og disposisjonsrett.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9318886

kommunisme1
Kommunisme

Teorien ble bygd videre ut av Lenin. Han hevdet at proletariatets diktatur bare kan gjennomføres av en aktiv partielite under hard disiplin. Lenin stilte seg i spissen for oktoberrevolusjonen i Russland i 1917, og konsentrerte her makten i arbeider- og soldatråd som med grunnlag i bonde- og arbeiderbefolkningen skulle gjennomføre proletariatets diktatur. I 1919 ble det på sovj. initiativ grl. en kommunistisk verdensorganisasjon, → Komintern.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9318886

kommunisme2
kommunisme

Den ble oppløst 1943 og etterfulgt av → Kominform. Etter 2. verdenskrig ble det innført kommunistledede regimer i alle østeur. land. Også i en rekke stater utenfor Europa grep kommunistiske partier etter hvert makten. På begynnelsen av 1960-tallet splittet de kommunistiske partiene seg, med det kin. og det sovj. partiet som drivkrefter på hver sin side. På slutten av 1980-tallet gjenopptok partiene i Sovjet og Kina forbindelsen. Kort etter ble kommunistpartienes maktmonopol i Ø-Europa brutt.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9318886

kapitalisme
Kapitalisme

kapitalisme, et mangetydig begrep som innebærer en vurdering av produksjonsprosessen i samfunnet. Man taler om privatkapitalisme, statskapitalisme og overgangsformer mellom disse. K. vokste fram som handelskapitalisme i middelalderens byer og ble via forlagssystemet utvidet til håndverksproduksjonen. Med den industrielle revolusjon ble handelskapitalismen overført til alle grener av næringslivet.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9317604

kapitalisme1
Kapitalisme

I sosialistisk språkbruk forstår man kapitalisme utelukkende som en samfunnsform der produksjonsmidlene befinner seg i privat eie, i mots. til sosialisme, der produksjonsmidlene eies av staten. I monopolkapitalisme utføres produksjonen ikke for enkeltkapitalister, men for monopoler el. større internasjonale selskaper.

http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9317604

jalta konferansen januar 1945
Jalta-konferansen Januar 1945
 • Frie valg i de østeuropeiske landene som ble ”reddet av den røde hær”
 • Sovjetunionen skulle gå med i krigen mot Japan etter at Tyskland var slått

webster.hibo.no/alu/a3/hunstad/dybdestudie.htm

jalta konferansen januar 19451
Jalta-konferansen Januar 1945
 • De forente nasjoner skulle opprettes for å forhindre framtidige kriger.
 • Tyskland skulle deles i fire soner, og Storbritannia, Frankrike, USA, og Sovjetunionen skulle kontrollere hver sin sone. Hovedstaden i Berlin lå i den Sovjetiske sonen. Også Berlin skulle deles i fire soner og kontrolleres av de fire landene.
potsdam juli 1945
Potsdam Juli 1945
 • Winston Churchill sin tale om jernteppet.
 • http://www.youtube.com/watch?v=jvax5VUvjWQ
 • Stalin rasende, er kun de engelsk talende land de eneste verdige nasjoner til å styre de andre nasjonene i verden?

www.potsdam-tourism.com/pages/getting_there.html

kald krig
Kald krig
 • Krigen ble aldri ”varm” dvs. at USA og Sovjet ikke kriget direkte mot hverandre med våpen, men de kriget indirekte gjennom stedfortredere. Krigen dreide seg i stor grad om en ideologisk konflikt. De bekjempet hverandre med propaganda, de drev psykologisk og økonomisk krigføring, og konkurrerte om innflytelse i andre verdensdeler.

uit.no/nyheter/tromsoflaket/3404

http://www.oysk.com/skole/sammendrag/historie/vestmotost.doc

bakgrunn
Bakgrunn
 • Opprettelsen av sovjetstaten i 1917 brøt totalt med den amerikanske ideologien. USA tapte store verdier og eiendom som de hadde i Russland.
bakgrunn1
Bakgrunn
 •       Amerikanske tropper hadde deltatt i forsøket på å slå ned revolusjonen i 1920-åra.
fire okkupasjonssoner
Fire okkupasjonssoner
 • Under 2.verdenskrig klarte stormaktene å samarbeide, men da krigen var vunnet ble Tyskland og Berlin delt i fire okkupasjonssoner.
 • 2.verdenskrig hadde etterlatt seg et stort tomt maktrom som det ble kamp om å fylle.
kapitalistisk markeds konomi
kapitalistisk markedsøkonomi
 • USA og Sovjetunionen representerte motsetninger i økonomi og politikk. USA hadde et demokratisk system og en kapitalistisk markedsøkonomi, mens Sovjet var et kommunistisk ett partidiktatur med statsdirigert planøkonomi (ideologisk konflikt). Det ble en kamp om hvilke økonomiske systemer som skulle dominere verden.
overlegen industri teknologi v pen
overlegen industri, teknologi, våpen
 • USA sto alene sterkt igjen da 2.verdenskrig var over, med overlegen industri, teknologi, våpen og levestandard. Sovjetunionen derimot var utmattet av krigen, men de hadde den røde armé stående i Øst-Europa. Dette ble et styrket maktgrunnlag da de fleste amerikanerne ble sendt hjem etter press fra folket.
kommunismen
Kommunismen
 • Kommunismen var på offensiven etter at de hadde vist seg viktige for seieren mot tyskerne. Kapitalismen derimot hadde ikke hindret 2.verdenskrig å bryte ut, samtidig som den hadde lidd under økonomiske kriser og masse –arbeidsledighet.
jernteppe
Jernteppe
 • «Jernteppet» som delte Europa frå 1945 til 1989. Land dominert av Sovjet i raudt, land i allianse med USA i blått og nøytrale land grå. Jugoslavia var ein kommunistisk stat, men var uavhengig av dei andre landa i aust. Albania braut med austblokka tidleg på 1960-talet og knytte tettare band med Kina
st europa
Øst-Europa.
 • Etter verdenskrigen var det viktig for Sovjet å sikre seg områder som var viktige for statens sikkerhet, og de ønsket seg innflytelse på utviklingen i Tyskland. Derfor trakk ikke Sovjet seg tilbake fra Øst-Europa.
amerikanske konomien
Amerikanske økonomien
 • For den amerikanske økonomien var det viktig å hindre at markeder og råvarer ikke kom under sovjetisk kontroll. De forsøkte derfor å spre sin økonomiske og politiske modell til andre land.
sovjet t mte nesten st europa for ressurser
Sovjet tømte nesten Øst-Europa for ressurser
 • Sovjet tømte nesten Øst-Europa for ressurser for å gjenoppbygge Sovjet. Etter hvert fikk alle landene i Ø-E kommunistiske regjeringer.
komintern
Komintern
 • Tilbudet om Marshallhjelp førte til at Sovjet strammet grepet om Øst-Europa for å hindre dem til å takke ja. Kominform erstattet Komintern og skulle kontrollere de europeiske kommunistpartiene.
kominform
Kominform
 • Kominform avløste komintern i 1947. Kominform var et tiltak for å få kontroll over kommunistpartiene i Øst-Europa.
trumandoktrinen
Trumandoktrinen
 • President Harry S Truman
 • http://www.youtube.com/watch?v=wmQD_W8Pcxg&feature=PlayList&p=0811F584CF2DD785&index=11
slide24

Truman-doktrinen

 • I 1947 mente amerikanerne at den sovjetiske utenrikspolitikken var blitt så aggressiv i Europa at de slo inn på en oppdemningspolitikk mot kommunismen. USA ble en selvutnevnt verdenspoliti mot spredning av kommunismen (”Truman-doktrinen”).
marshallplanen
Marshallplanen
 • Det første resultatet av den nye politikken var Marshallplanen. Den var e storstilt økonomisk hjelpeprogram for å sikre oppbygningen og økonomien i Europa. Bak planene lå de også andre motiver som: politiske og økonomiske.
marshallplanen1
Marshallplanen
 • USA ville ha mer frihandel og krevde at de europeiske landene måtte samarbeide økonomisk. En stabil økonomi i Europa skulle hindre oppslutning om kommunismen.
 • http://www.youtube.com/watch?v=U2G_2fj4cqg
berlinblokaden
Berlinblokaden
 • Uenighet om Tysklands utvikling. USA ville bygge opp Tyskland med en solid økonomi, men Sovjet ønsket at industrien og økonomien skulle ligge på et lavt nivå.
berlinblokaden1
Berlinblokaden
 • Etter at vestmaktene innførte en ny valuta i vestsonene besluttet Stalin å opprette en blokade av Vest-Berlin. Da han måtte oppgi blokaden i 1949 pga. innflyging av forsyninger ble Tyskland delt i to.
luftbroen
Luftbroen
 • http://www.youtube.com/watch?v=UOsqxp1ZDts
 • 10 min.engelsk video.
slide30
DDR
 • Den tyske demokratiske republikk, på tyskDeutsche Demokratische Republik, forkortet DDR, var en totalitær kommuniststat i sentral-Europa som eksisterte fra 7. oktober1949 til 3. oktober1990.
slide31
BRD
 • de første årene etter 1949 ble forkortelsen noen ganger brukt i Forbundsrepublikken Tyskland uten noen spesielle konnotasjoner. DDR brukte først navnet «Vest-Tyskland» (Westdeutschland, forkortet WD) på Forbundsrepublikken
slide32
BRD

Tyskland. Fra 1950-årene begynte imidlertid kommunistregimet å kalle Forbundsrepublikken Tyskland for «Den tyske forbundsrepublikken» (Deutsche Bundesrepublik, forkortet DBR), fordi de ikke ville tillate Forbundsrepublikken Tyskland å bruke navnet Tyskland, da de mente de selv var en del av Tyskland. Forbundsrepublikken Tysklands regjering insisterte på å være den eneste lovlige tyske regjering og på å representere alle tyskere.

slide33
Nato
 • Opprettelsen av NATO i 1949 førte til at skille mellom øst og vest ble enda tydeligere.
warszawapakten
Warszawapakten
 • Warszawapakten, mil.-pol. allianse undertegnet i Warszawa 14.5.1955 av SSSR, Albania, Bulgaria, DDR, Tsjekkoslovakia, Ungarn, Polen og Romania. Albania trakk seg ut i sept. 1968. Pakten forpliktet til forsvar av medlemsstatenes territorier.

Medlemslandene i rødt

warszawapakten1
Warszawapakten

SSSR hadde også bilaterale avtaler om gjensidig assistanse med de samme statene. W. var dominert av SSSR, og dens hovedorganer, den pol. komité med repr. for medlemsstatene samt enhetskommandoen for de mil. styrkene, hadde sete i Moskva. Sovj. troppestyrker var stasjonert i medlemslandene (unntatt Romania og Bulgaria). De pol. omveltningene i Ø-Europa 1989—90 ledet opp til at W. oppløste seg selv våren 1991. http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9340678

koreakrigen
Koreakrigen
 • Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni1950 til 27. juli1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober2007 og målet er å erstatte våpenhvilen med en fredsavtale.

no.wikipedia.org/wiki/Koreakrigen

antikommunist http no wikipedia org wiki antikommunisme
Antikommunisthttp://no.wikipedia.org/wiki/Antikommunisme
 • Antikommunisme refererer til motstand mot kommunistisk politikk og kommunistiske regimer. Antikommunismen oppstod som en reaksjon på kommunistiske maktovertagelser i kjølvannet av første verdenskrig, og har spilt en viktig rolle i mange europeiske og vestlige lands politikk siden.
berlinmuren 1961
Berlinmuren 1961
 • Berlinmuren (ty. Berliner Mauer, eller bare die Mauer, i DDR-propagandaen kalt Antifaschistischer Schutzwall, «antifascistisk beskyttelsesmur») var en 45,1 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av myndighetene i DDR fra 13. august1961
http no wikipedia org wiki berlinmuren
http://no.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren
 • som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme (østblokklandene mente at de kapitalistiskeNATO-landene, og i særdeleshet Vest-Tyskland, var fascistiske). Den virkelige årsaken for byggingen av muren var å forhindre at befolkningen flyktet til det demokratiske vesten.
berlinmuren 1989
Berlinmuren 1989
 • Berlinmuren falt om natten mellom torsdag 9. november og fredag 10. november1989. Årsakene til murens fall var det sterke presset fra befolkningen om å innføre reisefrihet og den økende republikkflukten fra DDR til Vest-Tyskland, delvis gjennom ambassader i forskjellige østeuropeiske land og delvis gjennom Ungarn, som hadde åpnet sin grense til Østerrike.

http://www.youtube.com/watch?v=wnYXbJ_bcLc

www.aef.se/.../Artiklar/Omvarldsartiklar.htm

den hete natten
Den hete natten
 • Natten mellom 12 og 13 august 1961. Østtyske grensevakter la ut piggtråd langs grensen til vest. Nå var det umulig å krysse grensen til vesttyskland

http://img.nrk.no/img/509237.gif

v penkappl p
Våpenkappløp
 • De militære budsjettene var enorme, og både i USA og Sovjetunionen gikk dette på bekostning av befolkningens velferd

www.nrk.no/magasin/spiller/1.4430553

frykt for atombomben
Frykt for atombomben
 • 1949 Sovjet sin første atombombe.
 • Amerikanerne skrekkslagne
hydrogenbomben
Hydrogenbomben
 • Oppenheimer trodde ikke at hydrogenbomben kunne gjennomføres I praksis, men I 1951 ble han overbevist av en polakk. I 1952 ble den første hydrogenbomben sprengt av USA, denne bomben veide 65tonn og gikk under kodenavnet MIKE.

home.online.no/~ro-w/prosjekt/utviklin.html

hydrogenbomben1
Hydrogenbomben
 • Sovjet kom etter i 1953 og den bomben kunne fraktes med fly, dette klarte ikke USA å matche før I 1956.
kosmonaut
Kosmonaut
 • Kosmonaut Jurij Gagarins romskip brukte 108 minutter på en runde rundt jorda, Første kvinnlige kosmonat het Valentina Teresjkova

einestages.spiegel.de/static/document/1197/ko...

astronaut
Astronaut
 • Usa vant kappløpet da Neil Armstrong og Buzz Aldrin tok de første skrittene på månen 21.juli 1969

http://images.google.no/images?hl=no&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Neil+Armstrong&spell=1

koreakrigen1
Koreakrigen
 • Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni1950 til 27. juli1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Teknisk sett pågår konflikten fremdeles ettersom det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte. En deklarasjon om fred ble signert mellom de to koreanske statene 4. oktober2007 og målet er å erstatte våpenhvilen med en fredsavtale.
cubakrisen
Cubakrisen
 • Cubakrisen var en spent konfrontasjon mellom Sovjetunionen og Usa

Bakgrunnen var Sovjets plassering av atomraketter på Cuba.

 • President Kennedy taler

http://www.youtube.com/watch?v=P7YkJxQT_0Y

cubakrisen1
Cubakrisen

Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober1962, da president John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis av sovjetiske installasjoner for avfyring av

atomvåpen, og varte i 13 dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret at installasjonene skulle demonteres. Denne krisen oppfattes som den tiden hvor den kalde krigen var nærmest å bli til en atomkrig.

atomvåpen, og varte i 13 dager til den 28. oktober 1962, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjov beordret at installasjonene skulle demonteres. Denne krisen oppfattes som den tiden hvor den kalde krigen var nærmest å bli til en atomkrig.

vietnamkrigen
Vietnamkrigen
 • Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet–1975), også kalt andre indokinesiske krig, startet da Nord-Vietnam infiltrerte og etter hvert invaderte Sør-Vietnam for å samle det under kommunistisk styre.
vietnamkrigen http no wikipedia org wiki vietnamkrigen
Vietnamkrigenhttp://no.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen
 • USA fryktet gjennom dominoteorien at dette ville kunne føre til en spredning av kommunismen over hele Sørøstasia, særlig på bakgrunn av den politiske uro i blant annet Indonesia på denne tiden, hvor kommunistene hadde stor framgang. USA involverte seg derfor etterhvert sterkt på sør-vietnamesisk side. Krigen spredte seg i en periode til både Nord-Vietnam i form av en utstrakt amerikansk bombing, og til grenseområdene inne i Laos og Kambodsja, hvor sør-vietnamesiske enheter, med amerikansk luftstøtte, angrep de nord-vietnamesiske forsyningslinjene. Krigen førte til anslagsvis 5 millioner døde og skadede, hvorav 3 millioner sivile.
dominoeffekt
Dominoeffekt
 • Dominoeffekten beskriver en effekt, der påvirker en anden effekt, som så påvirker den tredje osv.

de.wikipedia.org/wiki/Domino-Effekt

my lai massakren http no wikipedia org wiki my lai massakren
My Lai-massakrenhttp://no.wikipedia.org/wiki/My_Lai-massakren
 • My Lai-massakren var en massaker av sivile vietnamesere under Vietnamkrigen begått av amerikanske soldater tilhørende kompaniet Charlie av den 11. brigaden, under kommando av løytnantWilliam Calley, den 16. mars1968.
amerikansk napalmangrep http avis skolenettet no cgi bin skoleavis imaker id 82276
Amerikansk napalmangrephttp://avis.skolenettet.no/cgi-bin/skoleavis/imaker?id=82276
 • Napalmbomben var en brannbombe som ble fraktet med fly over slagmarka.Da flyet slapp bomben kom det et stort flammehav som svidde alle i hjel innen en radius på 2km og hvis det var skog der kom det en kjempe brann som jagde vietnameserne ut av skogen

www.vietnamkrigen.dk/Konklusion.html

prahav ren 1968
Prahavåren 1968
 • Sovjetiske tanks inn i Praha da den nye generalsekretæren i det tjekoslovakiske kommunistpartiet, Alexander Dubcek, ønsket sosialisme med et mennesklig ansikt
tsjekkoslovakia
Tsjekkoslovakia
 • I 1948 overtok kommunistene makten i det demokratiske Tsjekkoslovakia ved et kupp.
make love not war
Make love – not war!
 • http://www.youtube.com/watch?v=LmtcVECZBCU
 • moonbeammcqueen.wordpress.com/.../
nedrustning og ny uenighet
Nedrustning og ny uenighet
 • 1970; prøvde å stoppe våpenkappløpet
 • SALT 1 OG SALT 2 gikk ut på at antall raketter skulle reduseres
ny uenighet
Ny uenighet
 • Forhold kjølnet da Sovjet invaderte Afganistan. Usa og 60 land svarte med å boikotte OL i Moskva. Ronald Reagen kalte Sovjet for ondskapens imperium og gav støtte med våpen til den afganske gerilja. Sovjet boikotter OL i Los Angeles

www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/27/539361.html

stedfortrederkrig
Stedfortrederkrig
 • Flere kriger og borgerkriger ble utkjempet under den kalde krigen. Som oftest hadde partene støtte fra supermaktene. Både sovjetunionen, Kina, Cuba Usa, og vesteuropiske land solgte eller gav våpen til de stridende partene. Stedfortrederkrig, de kriget mot hverandre uten å være til stede.

www.dagbladet.no/kultur/2008/03/19/530134.html

perestrojka
Perestrojka
 • Perestrojka (Перестро́йка) er det russiske ordet for dei økonomiske reformane som vart innført i juni1987 av leiaren i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov. Ordet vert ofte omsett til norsk som omstrukturering, og viser til Gorbatsjov sine planar om å omstrukturere eller delvis liberalisere det økonomiske systemet i Sovjetunionen.
glasnost
Glasnost
 • Glasnost, russisk: гласность, som kan oversettes til «åpenhet», er et ord som først ble tatt i bruk av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet. Glasnost kom omlag to år etter perestrojka, «omstrukturering», og betegnelsene blir ofte brukt sammen siden de har tilknytning til hverandre.
solidaritet
Solidaritet
 • Polen
 • Lech Walesa
 • Solidaritet (polsk: Solidarność, offisielt Det uavhengige selvstyrte fagforbundet «Solidaritet», Niezależny Samorządny Związek Zawodowy «Solidarność») er et polsk fagforbund, grunnlagt i september 1980, opprinnelig ledet av Lech Wałęsa.

http://www.klio.no/bilder/2988_Solidar_large.jpg

cfe avtalen
CFE-avtalen
 • CFE-avtalen (engelsk: Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) er en nedrustningsavtale fra 1990 som ble inngått mellom daværende Warszawapakten og NATO-landene.

MØTES IGJEN: i dag møter Condoleezza Rice Russlands president Vladimir Putin for å snakke om det vanskelige forholdet mellom de to landene. Her fra et møte i Moskva i oktober 2005.

Foto: SCANPIX

www.dagbladet.no/nyheter/2007/05/14/500610.html

rakettskjold
Rakettskjold
 • Russland sier at det vil reagere med "militære virkemidler" hvis USAs rakettskjold plasseres nær en russisk grense.

www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.6131694

den r de h r
Den røde hær

www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.905035

Fjern ramme

kapitulere http no wikipedia org wiki kapitulasjon
Kapitulerehttp://no.wikipedia.org/wiki/Kapitulasjon
 • Kapitulasjon (Latincapitulum, et lite hode - caput = «hode» - eller en divisjon; capitulare, å forholde seg til avtale) er en avtale i krigstid for overgivelse av en troppestyrke, en by, deler av et land eller et helt land til fienden.