spr k og adferd kultur og religion n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Språk og adferd Kultur og religion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Språk og adferd Kultur og religion - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Språk og adferd Kultur og religion. Jeg vil ikke være her! Jeg vil hjem! Hjelp meg…. Alle har sitt bilde av hvordan livet burde se ut! Så forsøker de desperat å få virkeligheten til bli akkurat slik …så viser det seg at livet blir noe helt annet…. De er 8, 10, 13, 15 og 17 år.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Språk og adferd Kultur og religion' - betha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spr k og adferd kultur og religion

Språk og adferd Kultur og religion

Jeg vil ikke være her!

Jeg vil hjem!

Hjelp meg…

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide2
Alle har sitt bilde av hvordan livet

burde se ut!

 • Så forsøker de desperat å få virkeligheten til bli akkurat slik
 • …så viser det seg at livet blir noe helt annet…

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

de er 8 10 13 15 og 17 r
De er 8, 10, 13, 15 og 17 år

Sannheten går sakte opp for oss:

De er etterlatt på trappa vår med en lapp

”Ta godt vare på meg”

Hvorfor lar vi dem bli?

Vi bør ha en veldig god grunn!

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide4
Utfordringer
 • Kommunisere effektivt uten felles morsmål - like bra med alle uansett kjønn, kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn
 • Skape tillit i pressede og iblant i hjerteskjærende situasjoner
 • Støtte, veilede og hjelpe barn og ungdom som er avskåret fra alt og alle de tidligere kjente til – som befinner seg i et totalt ukjent terreng
 • Inspirere til å ta ansvar for egen individuelle fremtidsplan og bære konsekvensene av egne og slektas valg
 • Sikre praktisk og faktisk gjennomføring innenfor gitte, offentlige rammer og være lojal til de regler og den struktur som omgir arbeidet (og barna/ungdommen)
 • Samarbeide konstruktivt i tverrfaglige team og være lojal til disse
 • Bevare din egen entusiasme, motivasjon og tro på arbeidet du gjør

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

hva sier det om oss som folk
Hva sier det om oss som folk
 • …at vi lar dem bli her?

(fluene er borte, barna står igjen)

 • …at vi lar dem forsvinne?

(ææh..nei, jeg vet ikke jeg…)

 • …at vi lar dem bli kriminelle?

(street cred og kule kids)

 • …at vi lar dem feile på skolen?

(de er så ressurssterke så)

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide6
Hva må vi vite for å greie dette?
 • Hvem vi er i møte med dem – og hvem vi lar dem være i møte med oss

(de kommer med hele seg)

 • Hva det vil si å være voksen og hvordan voksne skal oppføre seg (de elsker oss ikke - egentlig)
 • Hva det vil si å være barn og ungdom og hvordan de skal oppføre seg (de er så ressurssterke så…)
 • Hvem og hva vi er lojale mot

(egen, andres og Guds plan)

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide7
Norge er individorientert:

Samfunnet ordnet etter prinsippet at ”individet er i sentrum”

Gud er en personlig greie

Opprinnelses samfunn er kollektivistisk

orientert:

Samfunnet ordnet etter prinsippet at ”familien/gruppen er i sentrum”

Gud er et felles kompass

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

konsekvens individretta
Konsekvens individretta:
 • Vi behandler barnet / ungdommen som en satellitt – uavhengig av slekt og bakmenn.
 • Skarpt skille mellom familie og slekt
 • Vi beholder den ene og returnerer bror hans

Idealet ”Je tek dem ælle sammen” er avviklet

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide9
Barn uten familie og slekt rundt seg, er ensomme, forvirret og lei seg
 • Hvordan skal vi forholde oss til disse barnas livssmerte?
 • Hva gjør det med oss at de er her og skal være her resten av livet?

Kan vi elske dem?

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

del to
Del to

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

flukt er pyton
Flukt er pyton
 • Sårbar
 • Ensom
 • Forvirret
 • Uten kontroll
 • Redd, vettskremt og redd

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide12
Tolkning av situasjoner

Hvordan misforståelser kan oppstå:

 • 1. Utelatelse
 • 2. Tilpasninger kognitive kategorier
 • 3. Generalisering

Gjennom vår indre modell av verden, gir vi mening til

den ytre verden vi lever i.

Samme situasjon kan gi forskjellig opplevelse =

tolkning

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide13
Erfaring viser at :
 • Atferd velges ut fra verdier og kulturelt tankesett
 • Like verdier er ikke det samme som lik adferd
 • Økt kunnskap om egne kulturelle verdier gjør deg tydeligere i møte med andre mennesker
 • Kunnskap om andres verdibaserte adferd, letter samhandling

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

faglige utfordringer tft
Faglige utfordringer - TFT
 • Feltet møter utfordringer som man ikke kunne forutse, malen for hvordan dette skal gjøres blir derfor utviklet underveis
 • EM mottak, omsorgsentre og bosetting må være fast strukturert for å fungere fleksibelt på et konstruktivt vis

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

kravet fra omverden
Kravet fra omverden
 • – lokalbefolkning, fagmiljø, media, myndighetene og bevilgende politikere – om å lykkes, er ufravikelig.
 • Dette kan skape et tilleggspress i en allerede faglig ”presset” situasjon. Denne type opplevd ytre press på et fagmiljø kan enten stresse dette på en motiverende eller handlingslammende måte.

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

barnas og v re forventninger
Barnas og våre forventninger
 • Barna (og slekta) har andre forventninger til hva som skulle skje når de forlot hjemland og familie, enn det som faktisk har skjedd.
 • Å hjelpe barna (og slekta) til å omforme ”urealistiske” forventninger til konstruktive realistiske selvrealiserende planer for eget liv … er en formidabel oppgave.
 • Barna står i sentrum for alle ansatte. Utfordringen med å forme de ansattes forventninger til hva en faktisk og realistisk sett kan oppnå … er en formidabel, men like fullt en nøkkeloppgave.

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

v r unike mulighet
Vår unike mulighet!
 • EM mottak, omsorgsentrene og kommunene har ansatt et faglig mangfoldig kollegium. Dette er en styrke!
 • Det som er en styrke, kan også oppleves som en ”svakhet” om man ikke sikrer en felles forståelse for og vilje til å dra i samme retning, jobbe for det samme målet innenfor de rammer som er gitt.
 • Dette er en utfordring som – når den takles konstruktivt – får positive ringvirkninger ut i en rekke forskjellige fagmiljøer. Dette er etter min mening ikke bare en utfordring, men også en unik mulighet!

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

konklusjon
Konklusjon
 • Å vokse opp i et destruktivt oppvekstmiljø er skadelig for barn, og å bli separert fra sine biologiske foreldre og slekt er heller ikke bra.
 • Derfor er det viktig å fremskaffe et solid grunnlag for å finne den minst ødeleggende løsningen, mens man hele tiden har barnas fremtidige beste for øyet.
 • Vi får gjøre så godt vi kan, så går det helst bra…

Insha'allah…om Gud vil…og folket vil

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no

slide19

www.vioma.no

 • www.inspirert.no
 • Kjersti.borsum@inspirert.no

www.inspirert.no kjersti.borsum@inspirert.no