driftsinnskrenkning og omorganisering saksbehandling og vurderinger n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Driftsinnskrenkning og omorganisering Saksbehandling og vurderinger PowerPoint Presentation
Download Presentation
Driftsinnskrenkning og omorganisering Saksbehandling og vurderinger

play fullscreen
1 / 14

Driftsinnskrenkning og omorganisering Saksbehandling og vurderinger

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Driftsinnskrenkning og omorganisering Saksbehandling og vurderinger

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Driftsinnskrenkning og omorganisering Saksbehandling og vurderinger Advokat Erik C. Aagaard, NHO Arbeidsrett

 2. Formelle regler • Arbeidsmiljøloven • § 15-1 om forutgående drøftelser • § 15-2 om masseoppsigelser • § 17-3 etterfølgende forhandlinger • §§ 16-5 og 16-6 om virksomhetsoverdragelse • § 7-2 om Arbeidsmiljøutvalget 271108 DM 182528

 3. Formelle regler forts • Omstillingslova • Bedrifter med minst 30 ansatte • Ved nedleggelse eller reduksjon av ansatte med 90% • Meldeplikt senest 30 dager før endelig beslutning 271108 DM 182528

 4. Formelle regler forts • Hovedavtalen • Kap IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse • § 10-2 forutgående drøftelser med den enkelte • Kap XII om bedriftsutvalg (samordning) • Tilleggsavtale VIII Europeiske samarbeidsutvalg 271108 DM 182528

 5. Når bør man begynne med prosessen? • Bedriften må først skaffe seg oversikt over situasjonen og bestemme seg for hvor den vil hen • Hovedavtalen forutsetter løpende informasjon • De tillitsvalgte må inn i prosessen så tidlig at de har en reell mulighet for å påvirke resultatet 271108 DM 182528

 6. Hvem beslutter? • Eier • Styret • Den daglige ledelse • De tillitsvalgte 271108 DM 182528

 7. Hvorfor melding til NAV? • AML § 15-2 krever melding til NAV i visse tilfeller • Melding sendes til NAV-kontor der bedriften ligger 271108 DM 182528

 8. Permittering kontra oppsigelser når? • Et spørsmål om vurdering av fremtiden 271108 DM 182528

 9. Permittering • Krav om saklig grunnlag (Hovedavtalen kap VIII) • Forutgående drøftelser (protokoll) • Melding til NAV (dersom minst 10) • Skriftlig varsel • Saklig utvelgelse • Varselfrist normalt 14 dager • Arbeidsgiverperiode jf lønnspliktloven • Maks 30 uker i løpet av 18 måneder • Korte arbeidsperioder under permittering 271108 DM 182528

 10. Tillitsvalgtes rolle ved oppsigelser • Forutgående drøftelser om situasjonen • Forutgående drøftelser om antall, utvelgelse mv • Eventuell deltakelse i drøftelser med den enkelte før oppsigelse • Eventuell deltakelse i forhandlinger etter oppsigelse 271108 DM 182528

 11. Kan man unngå forutgående drøftelser med den enkelte? • Bare i helt spesielle tilfeller 271108 DM 182528

 12. Utvelgelsen • Ansiennitet • Hvordan beregne ansiennitet • Permisjoner • Re-ansettelse • Overgang til annen stilling, endret status • Læretid • Avdelingsvis ansiennitet 271108 DM 182528

 13. Utvelgelsen forts • Formelle kvalifikasjoner • Anvendelighet • Personlige egenskaper • Sosiale forhold 271108 DM 182528

 14. Lærlinger • Har de særskilt beskyttelse ved nedbemanning? 271108 DM 182528