VAD ÄR TEKNIK? - PowerPoint PPT Presentation

vad r teknik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAD ÄR TEKNIK? PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAD ÄR TEKNIK?

play fullscreen
1 / 10
VAD ÄR TEKNIK?
459 Views
Download Presentation
rinah-foreman
Download Presentation

VAD ÄR TEKNIK?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VAD ÄR TEKNIK?

  2. Teknik är att använda redskap Vad menar vi med ordet teknik? Ordet kan användas på olika sätt. I skolämnet teknik menar vi att man medvetet tillverkar och använder ett föremål (ett redskap) i ett bestämt syfte. Det kan handla om komplicerade föremål som t.ex. motorer och datorer. Det kan också vara enklare föremål som t.ex. en spade, en kam, en pepparkaksform.

  3. Tekniken gör oss till människor Det är tekniken som gör att det kan finnas så många fler människor än något annat däggdjur. Utan teknik skulle det antagligen bara finnas 10 miljoner människor, och de skulle vara tvungna att leva ganska nära ekvatorn. Varför är det så tror du? Diskutera i klassen.

  4. Genom all vår teknik har vi kunnat skaffa: • Mat • Kläder för ett kallare klimat • Bostäder • Värme m.m. På grund av teknik lever människan över nästan hela jordklotet och vi är 600 gånger fler än vad vi skulle varit utan teknik. Visserligen så väver spindlar nät, bävrar bygger dammar och Schimpanser använder käppar för att rota fram termiter. Men eftersom de inte tänker ut några nya konstruktioner eller tillverkar några nya redskap så brukar man inte räkna det som teknik.

  5. Vi har ett ansvar Vi blir fler och fler som ska samsas på jorden. Det innebär att vi påverkar jorden negativt med luftföroreningar, skogsskövling m.m. Tekniken är alltså inte bara av godo. Den skapar ibland problem som i sin tur måste lösas. Därför är det bra att i förväg fundera över hur tekniken påverkar naturen, människan och samhället.

  6. Tekniken har fyra funktioner Man kan dela in tekniken i fyra områden, beroende på vad man ska använda tekniken till. Det kallas för ”teknikens fyra olika funktioner” att transformera att transportera att lagra att kontrollera, styra och reglera

  7. 1. Transformera är att förvandla Ordet transformera betyder omvandla och förvandla. Några exempel på vad det kan handla om: • knacka loss bitar från en sten , så det blir till en vass stenyxa • att karda, spinna och väva ull, så att den förvandlas till ylletyg

  8. 2. Transportera är att förflytta och resa Teknik för att transportera handlar om alla de redskap, farkoster och fordon vi använder för att förflytta oss själva eller våra saker. Dit hör stenåldersmänniskornas ekstockar som de använde som båtar, senare tiders hästdragna vagnar, nutidens bilar, rulltrappor och rymdfarkoster. Det kan även gälla att transportera meddelanden som t.ex. när du mailar, chattar eller sms:ar.

  9. 3. Lagra är att spara och bevara Lagringsteknik handlar ofta om att kunna spara mat, dryck och energi. Det kan gälla att djupfrysa mat eller att bygga ett vattentorn. Även bokhyllor och hårddisken i en dator är exempel på lagringsteknik.

  10. 4. Kontrollera, styra och reglera – att bestämma vad som sker Ett av de tidigaste exemplen på detta är den konstbevattning som folken runt Nilen, Eufrat och Tigris började med redan för drygt 5000 år sedan. Då kunde man reglera hur mycket vatten som kom till åkrarna i stället för att vänta på regn. När man idag pratar om styr och reglerteknik, menar man vanligen saker som automatiskt styr och reglerar olika apparater och robotar, ofta med hjälp av elektronik.