YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE PowerPoint Presentation
Download Presentation
YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE

play fullscreen
1 / 22
YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE
243 Views
Download Presentation
donny
Download Presentation

YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NDE TKY UYGULAMASI

 2. YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2 0 0 5

 3. YOZGAT ANADOLU TEKNİK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

 4. PROBLEM / SORUN Okulumuzun; ≽ Okul bahçesi ve ağaçlandırılması ≽ Paydaşların okul bahçesinden faydalanamamaları ≽ Paydaşların okulu güzel görmeleri ≽ Okul minibüsünün park yeri ≽ Okula paydaşların arabalarını park etmeleri ≽ Okul güzel gözükmemekte ve öğrenci okulu sevmemekte ≽ Önlem alınmazsa üzücü sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmazdır.

 5. Problemin Tespit Belgesi Onur Kurulu Problemi 17.09.2004 Tarihinde Tespit Etmiş, Çözülmesi İçin Okul Müdürlüğü’ne Müracaat Etmiştir

 6. Okul Kalite Kurulu Ekibini Oluşturdu Sözü edilen sorunumuz için 17.09.2005 tarihinde problem çözme ekibi kuruldu. Bu kişiler gönüllüydü ve kendilerine “Kardelen” adını koydular. Problem Çözme Ekibi; ⊱ Ahmet SELÇUK ( Müdür Başyardımcısı ) ⊱ Engin ERGÜL ( Elektrik Öğretmeni ) ⊱ Hamza ÇAPANOĞLU ( Elektrik Öğretmeni ) ⊱ Rıfat BEKTAŞ ( Mutemet ) ⊱ Okul Öğrenci Başkanından oluştu.

 7. “Kardelen” Vizyonunu ve uygulayacağı metodu Belirledi Vizyonumuz; Okulumuzu çevreye sevdirmek için önlem almak, paydaşlarımızın çevre bilincini oluşturmak Metodumuz; ☞ Sebep-Sonuç Diyagramı ile problemin analizini yapmak

 8. “Kardelen” Stratejik Planını Belirledi Stratejik Plan; ✍ Paydaşımız, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ile işbirliği görüşmesi yapmak ✍ Okul çevresi ile ilgili görüşmek ✍ Öğrenci velileri ile görüşmek ✍ Öğrencilerin okul bahçesine olan görüşlerini izlemek ✍ Araç sahibi öğretmenlerle görüşmek ve izlemek ✍ Kuruluşlarla yazışma ve görüşmelere başlamak, şeklinde belirlendi.

 9. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü İle İşbirliği Yapılması İş birliği görüşmesinde; Paydaşımız, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ile görüşmesi sonucunda; ‽ Aynı konuda sorunlar yumağına sahip oldukları, ‽ Paydaş olarak ortak hareket etmemizin çözümü kolaylaştıracağı, ‽ Aynı mahiyetteki yazılarımızın Belediye Başkanlığı’na yazılmasının uygun olacağı tespit edildi. Mağdurlarla Görüşüyoruz Ne kötü Bir Durum… Okulumuz öğrencileri okul bahçesinin kötü durumda olduğunu, tenefüslerde gezinebilecekleri yerlerin olmadığını, öğretmenlerin arabalarını park edecek bir yerin olmaması, kanalizasyon kapağının açık olması şeklinde bilgi alındı. Sevindirici tarafı “Kardelen” gibi bir ekibin kurulması

 10. Okulda Öğrencilerin Bahçedeki Durumları İzlendi Bizler olayı gözlemledik; Paydaşların okul bahçesinde karşılaştıkları güçlüklerin başında; Her tenefüs saatinde gezinecek alanların yetersiz olması Okul çevresindeki emniyetsizce okul personelinin arabalarının park edilmesi Paydaşların, okul bahçesindeki yeşilliğin azlığını söylemeleri Yaptığımız gözlemlerde bunu doğrular nitelikteydi.

 11. Sebep-Sonuç Diyagramı Park Yeri Yokluğu Öğretmenler Bahçe Düzeni Emniyetsiz park yeri Yeşil Alan Yokluğu Göz zevki Çevrenin kirli oluşu Düzensizlik Lojar kapaklarının yıpranması Çevre Ve Trafik Kirliliği Öğretmen arabaları Sağlıksız ortam Okul minibüs durağı olmaması Araç sayısı Karmaşa Çevrenin düzensiz olması Eğitimsizlik Öğrenciler GezintiAlanlar

 12. Etkinlik Analizi

 13. İş Öncelik Diyagramı Çevre Düzeni Ağaçlandırma Park Yeri İlaçlama

 14. İş Takip Planı

 15. “Kardelen” Soruna Çözüm Öneriyor Öneriler; ¤ B blok bahçe düzeninin yapılması ¤ Logar kapaklarının tamiratı ¤ Paydaşların güvenle kullanabilecekleri bahçe ¤ Okul bahçesindeki ağaçların ilaçlanması ve kireçlenmesi ¤Çevre bilinci verilmesi ¤ Öğretmenlerin araçlarına park yeri düzenlenmesi İçin acil harekete geçilmesi.

 16. “Kardelen” Yazışmaları Tamamladı Belediye ile kaldırım taşları ile ilgili talebimiz Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ile İlaçlama ve ilgili ilaçlama makinasının talebi

 17. Çalışmanın Sonucu ve Sunumu Ulaşılan Hedefler ve Bilgilendirme; Θ Okul bahçesi düzenlendi Θ Logar kapakları onarıldı Θ Ağaçlar ilaçlandı. Ağaç ve gül dikimi yapıldı Θ Park yeri düzenlendi Θ 23/09/2005 tarihli Öğretmenler Kuruluna görevin tamalandığı konusunda bilgi verildi.

 18. Takım Çalışmasının Fotoğraflarla Sunumu Ulaşılan Hedeflerin Resimleri

 19. Takım Çalışmasının Fotoğraflarla Sunumu Ulaşılan Hedeflerin Resimleri

 20. Sonucun Belgelere Geçirilmesi ÖĞRETMENLER KURULU TUTANAĞI Toplantı Tarihi:23/09/2005 Murat YILMAZ; Ekibimiz, uzun zaman uğraşarak yapılan işler yerlerinin değiştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları tamamlandı. Artık bahçede rahatça dolaşabileceğiz. Bu işi tek başımıza yapmadık.

 21. “Kardelen” Mutlu BUNLARI BAŞARDIK… ₪ Okul bahçe düzeni, logar kapakları ve park yeri Ekibimiz tarafından öğrencilerimiz yardımıyla tamamlandı. ₪ Eğitimler tamamlandı.

 22. Görevin Sona Ermesi Ve Teşekkürler Görev Teslimi ve Teşekkür; • Görevin Başarıyla sonuçlanmasında “Kardelene” • Desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza • Teşekkür Ederiz…