Teknik 4 u-nsbo - PowerPoint PPT Presentation

teknik 4 u nsbo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Teknik 4 u-nsbo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Teknik 4 u-nsbo

play fullscreen
1 / 6
Teknik 4 u-nsbo
117 Views
Download Presentation
mala
Download Presentation

Teknik 4 u-nsbo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Teknik 4 u-nsbo Vad gör vi på Jonsboskolan

  2. Förutsättningar för en teknikprofil på Jonsboskolan

  3. TEKNIK I F-KLASSEN PÅ JONSBOSKOLAN Det är mycket som är teknik: Hur man bygger med lego eller med kaplastavar så att det håller t.ex. Vi valde att måla ”kinesiska ägg” av papper som barnen sedan fick klippa ur efter ett givet mönster. Därefter fick de sedan bygga ett eget motiv, som limmades upp på färgad kartong.

  4. Jämföra och Mäta i år 1 Under vårterminen har år 1 jobbat med NTA-temat ”Jämföra och Mäta”. Allt material som används i arbetet med temat finns i en NTA-låda. Till materialet hör också en handledning med 16 olika uppdrag som barnen ska utföra. Vi har mätt olika längder.

  5. Draksegling Provflygning av egna drakar på f-6:ans teknikdag

  6. Vår devis! • Dåtid • Nutid • Samtid • Framtid • Teknik 4 u-nsbo