soveltavien opintojen avajaiset 30 8 2010 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010. Klo 9 messu Klo 10 kirkkokahvit Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot Klo 12.15-13.00 lounastauko Klo 13.15-16.00 soveltavien opintojen idea, oppimisajattelu, uskontokasvatuksen perusteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010' - rianna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soveltavien opintojen avajaiset 30 8 2010

Soveltavien opintojen avajaiset 30.8.2010

Klo 9 messu

Klo 10 kirkkokahvit

Klo 10.30-12.00 jumalanpalvelusopetuksen johdantoluennot

Klo 12.15-13.00 lounastauko

Klo 13.15-16.00 soveltavien opintojen idea, oppimisajattelu, uskontokasvatuksen perusteet

soveltavat opinnot teologisen tieteen ja ty el m n kohtaamispaikkana

Soveltavat opinnot teologisen tieteen ja työelämän kohtaamispaikkana

Orientaatiojakson johdantoluento

- Heikki Salomaa -

soveltavien opintojen johdantoluento

johdantoluento soveltavien opintojen opiskelijoille
Johdantoluento soveltavien opintojen opiskelijoille

Käytännön järjestelyt lukuvuonna 2010-2011

 • Tieteen ja työelämän kohtaamispaikka
   • Yliopiston kannalta
   • Kirkon kannalta
   • Opiskelijan kannalta
 • Soveltavien opintojen oppimisajattelu
 • Odotukset soveltavia opintojen kohtaan,

soveltavien opintojen johdantoluento

soveltavien opintojen rakenne 1
Soveltavien opintojen rakenne (1)

ORIENTAATIOJAKSO SYKSYLLÄ 2010

 • RYHMÄT SYKSYLLÄ:
 • Jumalanpalveluselämä
 • Homiletiikka
 • Kirkkolaulu
 • Sielunhoito
 • Uskontokasvatus
 • Kirkolliset toimitukset
 • Työyhteisöseminaari

Info ja oman TOPSin valmista-minen

Vierailu seura-kunnassa

---

Syksyn palaute ja arviointi

soveltavien opintojen johdantoluento

soveltavien opintojen rakenne 2

TYÖSSÄOPPIMISJAKSO SEURAKUNNASSA

Jumalanpalvelusryhmä

Uskontokasvatusryhmä

Identiteettiryhmä

Sielunhoitoryhmä

Kevään

palaute ja arviointi

Soveltavien opintojen rakenne (2)

KEVÄT 2011

soveltavien opintojen johdantoluento

kaksi instituutiota kaksi historiaa
Kaksi instituutiota – kaksi historiaa

Kirkko (ikä ~1975 v.)

uskonnollinen symboli-universumi:

Usko Jumalaan

- todistus, palvelu,yhteys

Yliopisto

(ikä 921 v.)

tieteen ihanteet:rehellisyys, avoimuus ja kriittisyys

- riippumaton

koulutus ja tutkimus

soveltavien opintojen johdantoluento

kaksi teologiaa rinnakkain vai vastakkain
Kaksi teologiaa – rinnakkain vai vastakkain

KIRKKO

Papin työ seura-kunnassa

TEOLOGIA I

YLIOPISTO

Akateeminen teologian opiskelu

TEOLOGIA II

soveltavien opintojen johdantoluento

mit maisterilta kysyt n kapitulissa
Mitä maisterilta kysytään kapitulissa?
 • Millainen on käyttöteologiasi, jonka kautta katselet elämää ja tulevaa työtäsi kirkossa?
 • Kerro, minkä teologisen kirjan olet viimeksi lukenut ja mikä siinä, innosti sinua?
 • Kuka teologi on jättänyt jäljen ajatteluusi?

soveltavien opintojen johdantoluento

slide9

Kahden teologian synergia

TEOLOGIA I

KIRKKO

TEOLOGIA II

YLIOPISTO

Soveltavat opinnot

soveltavien opintojen johdantoluento

suoritettuaan soveltavat opinnot opiskelija
Suoritettuaan soveltavat opinnot opiskelija
 • on tutustunut ja saanut kokemusta papin/lehtorintyön keskeisistä osa-alueista
 • hallitsee keskeisten työtehtävien onnistuneen suorittamisen edellyttämät tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet
 • on motivoitunut kehittämään omaa ammatti-identiteettiään pappina/lehtorina
 • ymmärtää kirkon työn ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja osaa soveltaa niitä omaan toimintaansa
 • hallitsee kirkon järjestämään ordinaatiokoulutukseen osallistumisen edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • osaa toimia seurakunnassa moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista

SOVELTAVIEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2007

soveltavien opintojen johdantoluento

soveltavat opinnot silta kahden teologian v lill
Soveltavat opinnot: silta kahden teologian välillä

Soveltavat opinnot(20 op)

Oppimisalueet:

- työelämätaidot

- käyttöteologia

- ammattietiikka

- vuorovaikutus- ja viestintätaidot

- spiritualiteetti

TEOLOGIA II

YLIOPISTO

TEOLOGIA I

KIRKKO

soveltavien opintojen johdantoluento

papin ammattitaidon osa alueet
Papin ammattitaidon osa-alueet
 • Käytännön työelämätaidot
 • Teologinen pääoma: käyttöteologia
 • Ammattietiikka
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Spiritualiteetti uskontradition persoonallisena tulkintaosaamisena

soveltavien opintojen johdantoluento

soveltavien opintojen toisenlainen oppiminen
Soveltavien opintojen toisenlainen oppiminen
 • Kokemuksellinen oppiminen
 • Reflektiivinen oppiminen (ryhmäohjaus)
 • Sosiaalinen oppiminen
 • Oleutuminen, ehdollistuminen
 • Konstruktivistinen oppiminen

soveltavien opintojen johdantoluento

sosiaalinen oppiminen

Seurakunnantyöyhteisö

Seurakunnan kirkkoherra

Ohjaava pappi

Seurakuntalaiset, yleisöpalaute

Sielunhoitoryhmänohjaaja

Vertaisryhmän tuki ja palaute

Vertaisryhmän kilpailu ja kateus

Jumalanpalvelus-ryhmän ohjaaja

Yliopistonlehtori palautteen antajana

Uskontokasvatus-ryhmän ohjaaja

Sosiaalinen oppiminen

Opiskelija

- Minustako papiksi?

soveltavien opintojen johdantoluento

tulevaisuuden papin haaste
Tulevaisuuden papin haaste
 • Läntisessä maailmassa vallitseva ajan henki on totuus- ja arvorelativismin kyllästämää. Yksilön vapaus omiin valintoihin on korostunut äärimmilleen. Uhka tulee siitä, että tällainen relativismi on aina ollut ihannemaaperää propagandalle. (Joni Pyysalo, SK 15-16/09, 78).

Miten on olla teologina maailmassa, jossa fundamentalismi ja kyynisyys kamppailevat sieluista?

soveltavien opintojen johdantoluento

soveltavat opintojen prosessi
Soveltavat opintojen prosessi:
 • Ei riitä, että valmistut maisteriksi.
 • On myös tultava teologiksi, jolla on
   • koetellut työelämätaidot
   • toimiva käyttöteologia
   • läpiajateltu ammattietiikka
   • hyvät vuorovaikutus- ja viestintätaidot
   • henkilökohtainen spiritualiteetti
 • Se kestää koko elämän.
 • Selvitä itsellesi, mitä tavoittelet soveltavissa opinnoissa. TOPS on avain siihen!

soveltavien opintojen johdantoluento