slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPINTOJEN OHJAUS NUORTEN MIELESTÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPINTOJEN OHJAUS NUORTEN MIELESTÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

OPINTOJEN OHJAUS NUORTEN MIELESTÄ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

OHJAUKSEN ROOLI TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN MUUTOKSESSA TULOS TAI ULOS – OHJAUSTA TAI NOPEASTI SISÄÄN – NOPEASTI ULOS- OHJAUSTA Mikko Löppönen DIGMAT 31.8.2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPINTOJEN OHJAUS NUORTEN MIELESTÄ' - mirit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OHJAUKSEN ROOLITULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN MUUTOKSESSATULOS TAI ULOS – OHJAUSTATAINOPEASTI SISÄÄN – NOPEASTI ULOS-OHJAUSTAMikko LöppönenDIGMAT31.8.2012

slide2

”YKSILÖN MAAILMA EI OLE HÄNEN ITSENSÄ HALLITTAVISSA, VAIKKA EPÄONNISTUMISEN RISKIT ON SYSÄTTY YKSILÖN KANNETTAVIKSI.” (Onnismaa Jussi. 2003)DIGMAT31.8.2012

opintojen ohjaus nuorten mielest

OPINTOJEN OHJAUS NUORTEN MIELESTÄ

” Oishanse ihan hyvä enemmänkiisillee että siellä annettais koko yläasteen aikana eikä sitten kerralla anneta sitä kaikkeetietoosillee että ei sitten jää mittään sisälle.”

” No ehkä yksilöllisemmin käyvä. Ottaa jokainen yksilö huomioon, että ei kohella kaikkia yhtenä massana. Että pitäs sitä henkilökohtaista ohjausta olla enemmän ja.

” Oishansitä varmaan kaivannu sinne enemmän tietoo tai pittääks se niin ku muun tyyppisiä juttuja sisällä. Esimerkiks niin ku näitä mitenkä paljon pittää teoriaopintoja, mitenkä paljon käytännöstä pittää, onks se niin ku pelkästään vaan sitä koneella toimimista tai sillee vastaavaa. Niin kuitekkin kun meni sinne sai huomata, että se on ihan erilaista, mitä se opo silloin selitti.”

” No tietoa en ainakaan mielestäni saannu riittävästi. Se oli vähän sillee että sanottiinko että tuo ois ihan hyvä paikka minne hakkee ja. Ei oikein kerrottu että mitä se sisältää se koulutus ja sillee. Annettiin vaan hirvee kasa lappuja etteen ja sanottiin että täytä siitä.”

DIGMAT

31.8.2012

DIGMAT

31.8.2012

slide4
Ohjauksen, ohjauksen asiantuntijuuden ja asiantuntijatiedon määritelmiä aiemmin ja nyt (Jussi Onnismaa.2003)
ohjauksen kehitt mishankkeita 2000 luvulla l hde nuorten ohjauspalveluiden tehostaminen 2007 39

OHJAUKSEN KEHITTÄMISHANKKEITA 2000-luvullaLähde: Nuorten ohjauspalveluiden tehostaminen. 2007:39

ONNISTUVAT OPIT – matalan kynnyksen ohjauspalvelut

NUORTEN OSALLISUUSHANKE – nivelvaihe

OPPILAAN –JA OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMISHANKE – moniammatillinen yhteistyö, CHANCES-hanke rinnalle

OKE – hanke – oppilaanohjauksen kehittäminen

LUKION OPINTO-OHJAUKSEN KEHITTÄMISHANKE – henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma

mit koulutus merkitsee l hde ty pajanuorten haastattelu 2007

MITÄ KOULUTUS MERKITSEE?Lähde: Työpajanuorten haastattelu.2007.

No kyllähän se vähän enemmän mahollisuuksia avaa. Siinä mielessä merkitsee aika paljon.(M)

Ei oikeestaanhirveesti merkitse mulle. Etten mäsillee usko että kannattaa niska limassa puurtaa jos sitä työtä ei kuitenkaan oo. Että sen pitää olla sitsemmonen että oikeesti siellä koulussakin viihtyy. Se on vähän semmonen ehkä yliarvostettu juttu. Tai että montako koulua sitä pitäs ihmisen käydä, joku kakskytä vuotta pitäs opiskella, ja jos siltikään ei töitä saa. Kaikessa pitää olla paras. On hirvee taisteluilmapiiri. Että sitä luokaltaan yksi tai kaksi sitten menestyy. Parhaat pääsee sitten. Muut vaihtaa taas alaa.(N)

Ihan huuhaa juttu koko. En tiiä. En oomiettiny niin tarkasti. Jos niin ku et, vähemmän teoriaa minusta pitäs olla. Koska minä en ainakaan opi kirjan kautta mitään. Kaikki oppinu kantapään kautta.(M)

On se ainakin mulle aika tärkeetä. Kylmä haluaisin tulevaisuudessa olla ihan koulutettu.(N)

DIGMAT

31.8.2012

slide8
Kiinnostus eri opiskelumuotoja kohtaan.Lähde: Nuorille suunnattu kysely koulutuksesta, työelämästä ja arjen hallinnasta.2012
slide9

Mikä koulutusala sinua kiinnostaa?Lähde: Nuorille suunnattu kysely koulutuksesta, työelämästä ja arjen hallinnasta.2012Miehet Naiset

slide10
Ei jatkanut heti tutkintotavoitteista koulutusta.Peruskoulun päättäneet 2001-2010Lähde: Tilastokeskus 13.12.2011
koulutuksesta eroamisen syit ty pajanuorten haastattelu 2007

Koulutuksesta eroamisen syitäTyöpajanuorten haastattelu 2007

Sosiaaliset :

väärä kaveriporukka

kiusaaminen ja fyysinen uhkailu ja pelottelu (tappouhkauksia)

ongelmia opettajien kanssa

ongelmia yksityiselämässä virkavallan kanssa

Koulutukseen liittyvät :

koulutus liian teoriapainotteista

liian vähän työssä oppimista ja käytäntöä

koulutus ei vastannut toiveita eli väärä ala

opiskelun yksitoikkoisuus ja ei ollut mitään tekemistä (opettajapula)

koulutukseen hakeutuminen sattuman varaista eikä suunniteltua

koulutus liian vaativa

Henkilökohtaiset :

alkoholi ja huumeongelmat

Oppimisongelmat

henkiseen jaksamiseen liittyvät ongelmat

opiskelumotivaatioon liittyvät ongelmat

DIGMAT

31.8.2012

koulutustakuu nuorten yhteiskuntatakuu 2013 tem raportteja 8 2012

KOULUTUSTAKUUNuorten yhteiskuntatakuu 2013. Tem-raportteja 8/2012

JATKOKOULUTUSMAHDOLLISUUS LUKIOSSA, AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA, OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA, TYÖPAJASSA, KUNTOUTUKSESSA TAI MUULLA TAVOIN

TÄYDENTYY NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMALLA (13-16)

ENSISIJAISUUS PERUSASEEN PÄÄTTÄNEET JA ILMAN KOULUTUSTA OLEVAT NUORET

KUNNILLE OHJAUSVASTUU PERUSKOULUN PÄÄTTÄNEISTÄ

SADE-OHJELMA – NUOREN YHTEISHAKUTIEDOT, OPPILASPAIKKATIEDOT, SUORITUKSET

slide15

Lapsi – ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6)

koulutuksen ulkopuolella opitun tunnistamista ja tunnustamista kaikessa koulutuksessa – erilaiset oppimisympäristöt

joustavien opintopolkujen rakentaminen ja tutkintojen osien suorittaminen – AVOIN OPISTO

haasteena työelämän muutokset ja työvoiman määrän tarve eri aloilla

tuettu oppisopimus– Opparihanke Helsingissä (HS. 26.8.12)

nuorisolain edellyttämä monialainen yhteistyöverkosto - toimiiko

slide16

EU:n ELINIKÄINEN OPPIMINEN OHJELMA

eurooppalainen koulutuspolitiikka

joustavammat oppimispolut, edistetään oppimistarkoituksessa tapahtuvaa opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien liikkuvuutta koko Euroopassa

NUORET LIIKKELLÄ –hanke (2012 -)

koulutus enemmän nuorten tarpeista

rohkaista nuoria ulkomailla opiskeluun tai harjoitteluun

Nuorison mahdollisuudet – aloite (2012-2013)

saada koulunkäyntinsä ilman toisen asteen tutkintoa päättäneet nuoret takaisin koulutukseen sekä

tarjota ensimmäisiä työkokemuksia korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille

slide17

OAJ:n NYT ESITYKSIÄ (27.1.2012):

 • SÄÄDETÄÄN RYHMÄKOOSTA
 • SÄÄDETÄÄN OPPILAAN OIKEUDESTA HENKILÖKOHTAISEEN YKSILÖLLISEEN OPPILAAN – JA OPINTO-OHJAUKSEEN
 • ENINTÄÄN 200 OHJATTAVAA /OHJAAJA
 • SÄÄDETÄÄN OPISKELUHUOLLOSTA TOISELLA ASTEELLA
 • OIKEUS KURAATTORI – JA PSYKOLOGIPALVELUIHIN TOISELLA ASTEELLA
 • TIEDONSIIRTO SALASSAPITOSÄÄNNÖSTEN ESTÄMÄTTÄ
 • SÄÄDETÄÄN LUKION OPISKELIJALLE OIKEUS ERITYISOPETUKSEEN
 • TE- TOIMISTOIHIN 60 OPINTO-OHJAUKSEN JA OHJAUKSEN AMMATTILAISTA
 • KANSANOPISTOJEN OPETUS VAIHTOEHTONA TYÖPAJATOIMINNALLE, KUN NUORI TARVITSEE KUNTOUTTAVAA OHJAUSTA
 • ETSIVÄN NUORISOTYÖN LISÄÄMISEN SIJAAN TULISI SUUNNATA VAROJA VARHAISEEN PUUTTUMISEEN
 • PANOSTETTAVA JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN (JOPO), LISÄOPETUKSEN + AMMATTI-STARTIN + OHJAAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEEN JA LISÄÄMISEEN
slide18

MITÄS TEHDÄÄN?

 • VUOSITTAIN N. 60000 PÄÄTTÄÄ VUOSITTAIN PERUSKOULUN.
 • NOIN 4000 JÄÄ ILMAN KOULUTUSPAIKKAA
 • KOULUTUSPAIKKOJA ON REILUSTI ENEMMÄN KUIN PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVIÄ
 • JOKAISESTA IKÄLUOKASTA 15 PROSENTTIA JÄÄ VAILLE TOISEN ASTEEN TUTKINTOA
 • N.110 000 PELKÄN PERUSKOULUN KÄYNYTTÄ 20–29 VUOTIASTA
 • JATKO-OPINNOT PAKOLLISIKSI
 • OPPIVELVOLLISUUS 12 VUOTISEKSI
 • PERUSKOULUN LISÄKSI KESKIASTEEN TUTKINTO TAI LUKIO
 • KOULUTUSTAKUU VIITOITTAA TIETÄ 12 VUOTISEEN OPPIVELVOLLISUUTEEN
 • NUORISOKOULU-IDEA
 • JOUSTAVA KOULUTUKSEEN OHJAUS - OHJAUSPALVELUKESKUS
 • JATKUMO, OHJAAMO … YHTEISTYÖ, OHJAUSKUMPPANUUS