Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Effekt af medicingennemgang: Endepunkter i publicerede studier PowerPoint Presentation
Download Presentation
Effekt af medicingennemgang: Endepunkter i publicerede studier

Effekt af medicingennemgang: Endepunkter i publicerede studier

160 Views Download Presentation
Download Presentation

Effekt af medicingennemgang: Endepunkter i publicerede studier

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Effekt af medicingennemgang:Endepunkter i publicerede studier Trine Graabæk, cand.pharm. Dansk Selskab for Farmakologi Årsmøde 15. januar 2014

 2. Baggrund • Metaanalyse om farmaceutisk medicingennemgang i sekundær og primærsektor viste ingen signifikant effekt på mortalitet eller genindlæggelser af alle årsagerHolland et al. Br J Clin Pharmacol 2008;65:303–16 • Flere aktuelle studier indikerer en positiv effekt af farmaceutisk medicingennemgang på hospitalerGillespie et al. Arch Intern Med 2009;169:894–900.Bergkvist et al. J Eval Clin Pract 2009;15:660–7.Hellstrom et al. Eur J Clin Pharmacol 2011;67:741–52.Scullin et al. J Eval Clin Pract 2012;18:807–15

 3. Hvad er medicingennemgang? • Der eksisterer ikke én global definition • Det overordnede mål med medicingennemgang er at forbedre kvalitet, sikkerhed og hensigtsmæssig brug af medicinBlenkinsopp et al. Br J Clin Pharmacol 2012;74:573–80 • Et paraplybegreb, der dækker:- forskellige interventioner (patientsamtale, afstemning)- forskellige professioner (læge, sygeplejerske, farmaceut)- forskellige værktøjer (journal, laboratorieværdier)

 4. Formål • At identificere, vurdere og opsummerelitteratur, der undersøger effekten af medicingennemgang udført af kliniske farmaceuter på hospitaler

 5. Søgestrategi In- og eksklusionskriterier: • Design: Engelsk, interventionsstudie, mindst 100 patienter • Profession: Udført af farmaceuter • Setting: Hospital • Intervention: Medicingennemgang en del af ydelsen Søgning: • Online søgning i MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, CINAHL, Web of Science (+ citation tracking) til ultimo 2011 • Håndsøgning i relevante systematiske reviews • Personlig artikelsamling

 6. Udvælgelse af studier • 836 artikler identificeret • 133 artikler gennemgået • 31 studier inkluderet

 7. Procesdata fra 31 studier • Antal lægemiddelrelaterede problemerFra 81 til 5.122 (NA: n=1) • Andel lægemiddelrelaterede problemer/patientFra 0,13 til 10,6 (NA: n=9) • Acceptrate (implementering)Fra 39 % til 100 % (NA: n=7)(100 % pga. definition: n=4)

 8. Endepunkter fra 10 kontrollerede studier Fordele ved RCT • ”Ceteris paribus”- alt andet lige Ulemper ved RCT på patientniveau • Educational bias • ”Farmaceut-effekt” - alt andet er IKKE lige!

 9. Økonomi

 10. Hensigtsmæssig medicinering

 11. Tilfredshed med ydelsen

 12. Sygdomsrelateret livskvalitet

 13. Sundhedsydelser (objektive)

 14. Lægemiddelrelaterede genindlæggelser

 15. Mortalitet

 16. Konklusion • Stor variation i design, metode og endepunkter • Generelt velimplementeret ydelse • Positiv effekt på lægemiddelbrug, tilfredshed og økonomi • Positiv så vel som insignifikant effekt på brugaf sundhedsydelser • Ingen eller begrænset effekt på livskvalitet,mortalitet og genindlæggelser af alle årsager • Flere insignifikante resultater associeret med få projektdeltagere eller mangelfuld implementering

 17. Perspektiv Fremtidig forskning skal: • Fokusere på klinisk relevante interventioner • Sikre en god implementering • Anvende hensigtsmæssigt design • Inkludere mange projektdeltagere • Vælge patientrelevante endepunkter

 18. Spørgsmål? Kontakt: trine.graabaek.hansen@rsyd.dk Projektet er finansieret af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Amgros I/S, København