slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Effekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Effekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Effekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag. Sundhedsfaglig strategi. Vækststrategi. Produktivitetsstrategi. Mission, vision og strategi. Enhedsstrategi. Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA). Effekt. Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst. Kvalitet og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Effekt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Region Midtjyllands

ledelses- og styringsgrundlag

Sundhedsfaglig strategi

Vækststrategi

Produktivitetsstrategi

Mission, vision og strategi

Enhedsstrategi

Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA)

Effekt

Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst

Kvalitet og

Akkreditering

Produktivitet og budgetoverholdelse(BUA2008)

Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008)

Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008)

Hensigtsmæssige patientforløb

Brugere

Udbygge partnerskaber

Klar markedsføring

- eksternt og internt

Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed(BUA2008)

Effektive patientforløb og arbejdsgange (BUA2008)

Proces

STRATEGIKORT FOR HOSPITALSENHEDEN VEST

Én virksomhed

Medarbejder og ressourcer

Et godt arbejdsmiljø (BUA2008)

Dialogbaseret

kultur

Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø(BUA2008)

Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer

Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere

1 ▪ www.regionmidtjylland.dk

Godt lederskab

24-10-07

mission
Mission
 • Missionen for Hospitalsenheden Vest er at fremme sundheden for borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland samt for en række udvalgte sundhedsfaglige segmenter.
 • Vi når missionen ved hele tiden at forbedre vores resultater i forhold til Region Midtjyllands mål om
  • Sundhedsfaglig kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet
  • Patientoplevet kvalitet
  • Budgetoverholdelse
  • Produktivitet
  • Uddannelse og forskning

Vision på næste side…

2 ▪ www.regionmidtjylland.dk

vision
Vision
 • Visionen for Hospitalsenheden Vest er at være blandt de fremmeste i Danmark, når det kommer til sundhedsfaglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet.
 • Vi når visionen ved at
  • Fungere som en samlet enhed
  • Tiltrække de bedste fagpersoner
  • Indrette tilbuddene efter patienternes behov
  • Have en stærk faglig og servicemæssig profil, som sikrer vækst i udvalgte segmenter
  • Indgå partnerskaber med praksislæger, kommuner og andre hospitaler

3 ▪ www.regionmidtjylland.dk

strategi
Strategi
 • For at kunne realisere vores mission og vision arbejder vi med fire strategiske hovedspor
  • En enhedsstrategi, der sikrer trygge, effektive og sammenhængende patientforløb
  • En sundhedsfaglig strategi, der skal sikre høj kvalitet og akkreditering
  • En produktivitetsstrategi, der skal sikre høj produktivitet og budgetoverholdelse
  • En vækststrategi, der skal sikre et omdømme, der tiltrækker patienterne og sikrer vækst

Fortsættes på næste side…

4 ▪ www.regionmidtjylland.dk

strategi1
Strategi
 • Strategisporene består af en række strategiske fokusområder, som er struktureret med udgangspunkt i fire perspektiver
  • Effektperspektivet er de fokusområder, som vores ejere, Region Midtjylland, overordnet ønsker særlig fokus på
  • Brugerperspektivet er de fokusområder, som vi skal arbejde med for at sikre, at vores brugere vælger os og er tilfredse med os
  • Procesperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at den samlede organisation udvikles til at kunne leve op til ejernes og brugernes forventninger
  • Medarbejder- og ressourceperspektivet er de fokusområder, vi skal arbejde med for at sikre, at medarbejdere, ledere mv. fungerer og udvikles til gavn for opgaveløsningen

5 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide6

Effektperspektiv

Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb (BUA)

 • Betydning
 • Patienterne på Hospitalsenheden Vest skal opleve trygge, effektive og sammenhængende forløb. Vi koordinerer patientforløbende i samarbejde med vores partnere på sundhedsområdet.
 • Sammen med vores samarbejdspartnere medvirker vi til at forbedre den almene sundhedstilstand i Region Midtjylland og til at skabe et sundhedsvæsen på højeste internationale niveau.
 • Relation til andre fokusområder
 • Hospitalsenheden Vest bidrager til indfrielse af Region Midtjyllands mål ved at stå for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb. Det sikrer, at vi er blandt de bedste, når regionen årligt evaluerer hospitalernes resultater inden for faglig kvalitet, produktivitet, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed, budgetoverholdelse og servicemål.
 • Trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er overskriften for, hvad der skal til for at realisere vores vision: Vi vil fremstå som én funktionelt samordnet og klart profileret hospitalsenhed, hvor høj kvalitet, stor vækst, høj produktivitet samt succesfuld rekruttering, uddannelse og udvikling er i højsæde.
 • Målepunkter
 • Faglig kvalitet
 • Produktivitet og budgetoverholdelse
 • Patienttilfredshed
 • Medarbejdertilfredshed
 • Servicemål
 • Uddannelse, udvikling og forskning

6 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide7

Effektperspektiv

Kvalitet og akkreditering

 • Betydning
 • Vi arbejder for at udvikle og forbedre kvaliteten på Hospitalsenheden Vest. Det gælder den faglige kvalitet, den patientoplevede kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Målet er akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.
 • Relation til andre fokusområder
 • Dokumentation for trygge, effektive og sammenhængende patientforløb er en forudsætning for kvalitetsudvikling. og dermed en forudsætning for at kunne tiltrække patienter og medarbejdere, jf. fokusområdet omdømme.
 • Målepunkter
 • Hvert år udvælges et antal akkrediteringsrelevante standarder, der integreres i BUA
 • Ved årets BUA-opfølgning følges målopfyldelse og udviklingsområder

7 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide8

Effektperspektiv

Et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst

 • Betydning
 • Vi skal være kendte for, at:
 • Tilbyde trygge, effektive og sammenhængende patientforløb
 • Være en god arbejdsplads
 • Være evidensbaserede og integrere nye forskningsresultater i vores arbejde
 • Tænke i helheder, tage ansvar for patientforløbene og holde, hvad vi lover
 • Relation til andre fokusområder
 • For at kunne tiltrække patienter, medarbejdere og ressourcer skal vi have et godt omdømme. Et godt
 • omdømme er således en central forudsætning for at realisere nødvendig vækst inden for de valgte
 • spydspidsområder / segmenter.
 • Et godt omdømme understøtter realiseringen af mission og vision og regionens effektmål.
 • Det gode omdømme skabes blandt andet af den klare profil, den gode kvalitet og den høje produktivitet.
 • Målepunkter
 • Dækning af ”optageområdet”
 • Udvidelse af ”optageområdet”
 • Dækning i udvalgte spydspidområder/segmenter
 • Antal ansøgere til ledige stillinger

8 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide9

Effektperspektiv

Produktivitet og budgetoverholdelse (BUA2008)

 • Betydning
 • At være produktiv vil sige at producere en høj DRG værdi i forhold til ressourceforbruget. For
 • Hospitalsenheden Vest medfører det, at
 • Produceret DRG pr. forbrugskrone mindst skal ligge på det niveau, som regionen melder ud
 • Vi skal kunne udvide aktiviteten marginalt til 50% af den gennemsnitlige omkostning.
 • Relation til andre fokusområder
 • Hospitalsenhedens evne til at gennemføre den aftalte aktivitet inden for (DRG)-spillereglerne
 • er afgørende for at kunne indfri målet om vækst. Det er forudsætningen for, at vi kan opnå
 • tilstrækkelig volumen til at kunne sikre kvalitet og produktivitet.
 • På de rammestyrede områder er forebyggelse af unødvendige indlæggelser et af
 • hovedinstrumenterne til budgetoverholdelse.
 • Målepunkter
 • Indfrielse af aftalt basislinie / DRG aktivitet
 • Overholdelse af aftalt forbrugsbudget
 • Produktivitetsmålinger
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • Budgetoverholdelse
 • Produktivitet

9 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide10

Brugerperspektiv

Klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser (BUA2008)

 • Betydning
 • Vi arbejder målrettet for at skabe øget vækst inden for udvalgte segmenter, hvor vi kan tilbyde høj
 • faglig og servicemæssig kvalitet, hvor der er behov, og hvor der er økonomisk grundlag herfor.
 • Konkret går vi efter:
 • Øget dækning af behovet for hospitalsydelser i nærområdet
 • Udvidelse af nærområdet
 • Øget aktivitet i udvalgte segmenter, f.eks. garantiklinikker
 • Øget samarbejde med og aktivitet fra patientkontoret
 • Reduceret forbrug i den private sektor
 • Vi har en klar profil, der synliggør både vore faglige og vore servicemæssige spydspidser. Vi
 • samarbejder internt og eksternt på at imødekomme brugernes behov og ønsker.
 • Relation til andre fokusområder
 • En klar profil er en forudsætning for et omdømme, der kan tiltrække patienter, medarbejdere og
 • ressourcer. Og dermed for at vi kan sikre, at det, vi laver, laver vi så meget af, at vi er blandt de bedste
 • til det.
 • Målepunkter
 • Patienttilvækst og markedsandele inden for de udvalgte segmenter
 • Udvikling i brug af frit valg og udvidet frit valg
 • Afdelinger med tilknytningsaftale med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og forskningsinstitutioner
 • Opfyldelse af regler for klar besked
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • Segmenter
 • Serviceprofil

10 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide11

Brugerperspektiv

Tilfredse patienter og samarbejds-partnere (BUA2008)

 • Betydning
 • Vi vil være kendte for at:
 • have tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • tage deres erfaringer og ønsker alvorligt
 • Derfor spørger vi patienterne, pårørende og samarbejdspartnere om deres erfaringer og
 • oplevelser med Hospitalsenheden Vest.
 • Relation til andre fokusområder
 • Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere er kilden til et godt omdømme og dermed
 • forudsætningen for, at patienterne vælger Hospitalsenheden Vest.
 • Tilfredse patienter, pårørende og samarbejdspartnere understøtter tillige et godt arbejdsmiljø.
 • Målepunkter
 • LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)/ regional patienttilfredshedsundersøgelse
 • Dialog med praktiserende læger
 • Evaluering af sundhedsaftaler
 • Dialogmøder med kommunerne
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)
 • Kontaktpersonordning
 • Praksistilfredshed

11 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide12

Brugerperspektiv

Hensigtsmæssige patientforløb

 • Betydning
 • Hospitalsenheden, praksislægerne og kommunerne samarbejder om hensigtsmæssig planlægning af
 • undersøgelse, behandling, pleje og genoptræning. Det sikrer, at Hospitalsenheden Vest ikke udfører
 • opgaver, som praksislæger eller kommunen har kompetence til.
 • Patientforløbene bygger på evidens, og vi integrerer nye forskningsresultater og viden i forløbene.
 • Relation til andre fokusområder
 • Patientforløb uden uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser er et centralt redskab til at
 • kunne overholde den økonomiske ramme – i særdeleshed for de områder og afdelinger, der er
 • rammestyrede.
 • Hensigtsmæssige patientforløb og integration af nye forskningsresultater er afgørende for at kunne
 • skabe et omdømme, der tiltrækker og sikrer vækst.
 • Målepunkter
 • Antal indlæggelser på udvalgte områder
 • Omstilling fra stationær til ambulant aktivitet
 • Antal relevante diagnoser med programledelse på tværs af sektorer
 • Andel af patienter med kroniske lidelser, som overflyttes til praksis / kommuner

12 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide13

Brugerperspektiv

Udbygge partnerskaber

 • Betydning
 • Vi indgår aktivt i og bidrager til udvikling af såvel interne som eksterne partnerskaber. Formålet er at
 • dele viden og ressourcer samt at løse opgaverne i fællesskab.
 • Partnerskaber er et omdrejningspunkt i vor strategi. Vi fokuserer på praksislæger, praktiserende
 • speciallæger, ÅUH, uddannelsesinstitutioner, regionshospitaler, kommuner, sygeplejeskoler, patienter og
 • patientforeninger som partnere.
 • Relation til andre fokusområder
 • Praksislægen er patientens ”agent”. Partnerskabet med praksislægen er derfor afgørende for, at vi bliver
 • Valgt, jf. fokusområdet ”Vækst og klar profil med faglige og servicemæssige spydspidser”.
 • Partnerskabet med kommunerne er tillige afgørende for arbejdet med at sikre hensigtsmæssige
 • patientforløb / forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.
 • Partnerskabet med patientforeninger bruges til at lære og forstå patientens kriterier for
 • kvalitet.
 • Målet er at kunne tilbyde forløb, der tager udgangspunkt i patienternes kriterier for kvalitet og
 • service.
 • Målepunkter
 • Hver enkelt afdeling konkretiserer, hvem de anser som partnere, og hvordan samarbejdet fungerer
 • Hver enkelt afdeling arbejder målrettet med at udbygge partnerskaberne

13 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide14

Procesperspektiv

Klar markedsføring

- eksternt og internt

 • Betydning
 • Vi lytter til patienter og pårørendes behov og ønsker og indretter os herefter. Vi møder patienten i
 • øjenhøjde. Vi kommunikerer vores faglige og servicemæssige spydspidser.
 • Relation til andre fokusområder
 • Vi kan kun tiltrække patienter, hvis vi indretter os med udgangspunkt i deres ønsker og behov, og
 • målrettet kommunikerer vores særlige klare profil med faglige og servicemæssige spydspidser.
 • Målepunkter
 • Praksislægers kendskab til og vurdering af afdelingernes faglige og servicemæssige profil
 • Borgernes kendskab til og vurdering af hospitalsenhederne
 • Målrettet kommunikation internt og eksternt
 • Presseomtale

14 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide15

Procesperspektiv

Dokumenteret kvalitet og patientsikkerhed (BUA2008)

 • Betydning
 • Vi dokumenterer vores kvalitet, hvor vi vil ligge på eller over landsgennemsnittet. På baggrund af
 • dokumentationen følger vi op og skaber kvalitetsudvikling, hvor der er behov for forbedring.
 • Vi har en kultur, hvor vi vedvarende arbejder med patientsikkerhed. Vi rapporterer, analyserer og
 • lærer af de utilsigtede hændelser til gavn for både patienter og medarbejdere.
 • Relation til andre fokusområder
 • Dokumentation af kvalitet og patientsikkerhed er en forudsætning for, at vi kan blive akkrediteret efter
 • Den Danske Kvalitetsmodel, og for at vi kan indfri vores vision og regionens resultatkrav.
 • Målepunkter
 • NIP / og øvrige kvalitetsdatabaser
 • Audits, f.eks., sundhedsfaglig kontaktperson, hygiejne, ernæring
 • Data fra akkreditering
 • Statusrapporter vedrørende patientsikkerhed og infektionshygiejne
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • NIP / Kliniske databaser
 • Implementering af medicin pakken i Operation Life
 • Audit på ernæringsscreening
 • Audit på håndhygiejne
 • LUP
 • Audit på sundhedsfaglig kontaktperson

15 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide16

Procesperspektiv

Effektive patientforløb og arbejdsgange

 • Betydning
 • Ved effektive patientforløb og arbejdsgange forstår vi, at der ikke er spild eller unødig ventetid før og undervejs i forløbene. Herved opnås effektive og hurtige / korte forløb.
 • Vi arbejder tæt sammen med kommunerne, praksislæger og øvrige samarbejdspartnere i bestræbelserne på at tilbyde effektive patientforløb.
 • Relation til andre fokusområder
 • Effektive arbejdsgange understøtter patienttilfredshed, produktivitet og et godt arbejdsmiljø.
 • Målepunkter
 • DRG-indtjening i forhold til forbrug
 • Antal områder med optimerede patientforløb
 • Overholdelse af servicemål
 • Overholdelse af 48 timers fristen for kræftpatienter
 • LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser)

16 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide17

Procesperspektiv

Én virksomhed

 • Betydning
 • Vi skal gå fra at se os selv som 5 enkelt-enheder til at se os selv og agere som én funktionel samordnet
 • enhed.
 • Det gør vi blandt andet ved at samarbejde om at forbedre den faglige kvalitet og den service, vi tilbyder
 • Patienterne, samt ved bevidst at sætte fokus på og kommunikere de ting, vi har til fælles på tværs af
 • matriklerne.
 • Relation til andre fokusområder
 • At hospitalsenheden fungerer som én funktionelt samordnet enhed er forudsætningen for
 • Høj kvalitet
 • Omdømme, der tiltrækker
 • Høj produktivitet
 • Målepunkter
 • Antallet af afdelinger/funktioner, som er tværgående organiseret, bevæger sig mod 100%
 • Flere tværgående tiltag, f.eks. fælles personaleblad, inter- og intranet

17 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide18

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Et godt arbejdsmiljø (BUA2008)

 • Betydning
 • Vi vil være en god arbejdsplads med dokumenteret høj medarbejdertilfredshed, få arbejdsulykker og
 • lavt sygefravær.
 • Relation til andre fokusområder
 • Den gode arbejdsplads sikrer rekruttering og fastholdelse, understøtter god service og
 • patienttilfredshed, høj kvalitet og høj produktivitet.
 • Målepunkter
 • Arbejdsklimaundersøgelser (AKU)
 • Sygefravær
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • Sygefravær
 • MUS-samtaler
 • Trivsel- og stresspolitik

18 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide19

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø (BUA2008)

 • Betydning
 • Vi ønsker at være en arbejdsplads, som bevidst og synligt satser på uddannelse, læring og udvikling.
 • Vi vil være kendte for at være et godt uddannelsessted samt for at være et forskningsaktivt sted, som
 • har et tæt samarbejde med Århus Universitetshospital og andre relevante udviklings- og
 • forskningsenheder. F.eks. i form af tilknytningsaftaler.
 • Relation til andre fokusområder
 • Uddannelse, udvikling, læring og forskning understøtter kvalitet, faglig og organisatorisk udvikling,
 • produktivitet, arbejdsmiljø og rekruttering.
 • Målepunkter
 • Antal Ph.d., master- og diplomuddannelser
 • Antal publikationer
 • Procentdel af budgettet, der går til uddannelse og forskning
 • Udbud af uddannelser
 • Inspektorrapporter/uddannelsesevalueringer
 • Antal uddannelsessøgende
 • Målepunkter 2008 – jf. BUA
 • Tilfredshed blandt uddannelsessøgende
 • Antal ph.d’er
 • Antal publikationer

19 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide20

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Dialogbaseret kultur

 • Betydning
 • Vores kultur er dialogbaseret – vi taler, vi lytter og vi er åbne.
 • Relation til andre fokusområder
 • Dialogen understøtter, at vi træffer rigtige beslutninger, og den er en forudsætning for et godt samarbejde internt i hospitalsenheden og med vores samarbejdspartnere.
 • Målinger:
 • Arbejdsklimaundersøgelser (AKU)

20 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide21

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Med i front på IT, apparatur og fysiske rammer

 • Betydning
 • Vi vil være i front med IT og apparatur. Vi arbejder for, at standarden af de fysiske rammer altid er
 • tidssvarende og befordrende for kvaliteten af vores ydelser.
 • Relation til andre fokusområder
 • Moderne apparatur og faciliteter bidrager til at styrke vores profil som en attraktiv arbejdsplads og
 • partner. Moderne apparatur og gode rammer fremmer kvaliteten, fremmer medarbejdertilfredshed og
 • bidrager til øget produktivitet.
 • Målepunkter
 • Antal computere per medarbejder
 • Antal tværsektorielle programmer, f.eks. medcom
 • Antal tværorganisatoriske IT-programmer, f.eks. EPJ, elektronisk medicinmodul
 • Procentdel af budgettet, der går til IT, apparaturer og fysiske rammer
 • Standarder for badeværelser, medicinrum, vagtværelser
 • Arbejdsklimaundersøgelser (AKU)
 • Patienttilfredshedsundersøgelser

21 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide22

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere

 • Betydning
 • Evnen til nærvær og værdsættende tilgang over for patienter, kolleger og medarbejdere er vigtig.
 • Vore ledere og medarbejdere har et højt fagligt niveau, er resultatorienterede og har et stort
 • engagement.
 • Vi prioriterer faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi tror på, at resultatorienterede ledere og
 • medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for at realisere vore strategier.
 • Medarbejderne er selvledende med udgangspunkt i den retning og de mål, vi har sat. Såvel ledere som
 • medarbejdere er dristige og risikovillige, og alle tager et ansvar.
 • Vi ser muligheder og tænker nyt med henblik på at opnå de bedste patientforløb.
 • Relation til andre fokusområder
 • Er sammen med godt lederskab forudsætningen for alt.
 • Målepunkter
 • Arbejdsmiljøundersøgelsen
 • Lederudvikling

22 ▪ www.regionmidtjylland.dk

slide23

Medarbejder- og ressourceperspektiv

Godt lederskab

 • Betydning
 • Lederne på Hospitalsenheden Vest sikrer:
 • Retning og mål
 • Motiverende kultur og rammer
 • Ser muligheder for vækst og udvikling
 • Lederne er værdsættende i deres adfærd, og de har mod til at delegere og evner at smitte andre med
 • begejstring og anerkendende tilgang.
 • Relation til andre fokusområder
 • Er sammen med dygtige, resultatorienterede og dristige ledere og medarbejdere forudsætningen for alt.
 • Målepunkter
 • Arbejdsklimaundersøgelser (AKU)
 • Personaleomsætning i faste stillinger
 • Målinger af omdømme hos brugere og samarbejdspartnere
 • Lederudvikling

23 ▪ www.regionmidtjylland.dk